Työuupumus-potilasohje

Työuupumus eli burn-out, joka ei ole varsinainen sairaus vaan oireyhtymä, kehittyy yleensä hitaasti. Sen aiheuttaa jatkuva, joko laadullisesti tai määrällisesti liian suuri työkuormitus. Kyseessä on henkilön ja hänen työnsä välinen kriisitilanne, jossa henkilön voimavarat ja työn vaatimukset tai työhön liittyvien stressitekijöiden määrä ovat ristiriidassa keskenään. Kaikki työstressi ei ole kuitenkaan työuupumusta. Ylitunnolliset, ahkerat ja pikkutarkat luonteet ovat riskiryhmässä työuupumukseen. Suomessa joka neljäs työikäinen kokee työuupumusta, mutta 2.5 %:lla se on vaikea-asteista. Sitä esiintyy naisilla miehiä enemmän.

Työuupumuksen riskiä lisää se, ettei voi vaikuttaa omiin työoloihinsa. Muita riskitekijöitä ovat kiire, suuri työtaakka, esimiehen sekä työkavereiden tuen ja palautteen puute ja työyhteisön rooliristiriidat tai –epäselvyydet.

Työuupumukseen kuuluu kolme ominaispiirrettä:

 • Kokonaisvaltainen ja voimakas väsymys, joka ei parannu kunnon unilla eikä viikonlopun kuluessa tai edes lomalla.
 • Kyynistyneisyys. Työnilo ja kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä katoavat.
 • Ammatillisen itsetunnon lasku. Kokemus, ettei selviä enää tehtävistään. Uuden oppiminen voi vaikeutua.

Muita mahdollisia oireita: masennus, ahdistus, päihdeongelmat (mm. alkoholismi), muistin huononeminen, keskittymiskyvyn heikkeneminen, unihäiriöt, sydäntuntemukset, vatsaoireet ja pääkipu.

Työuupumuksen ehkäisy

 • Itsestä huolehtiminen
 • vastuun ottaminen itsestään
 • itsensä kuunteleminen: omat arvot, vahvuudet ja rajat
 • ihmissuhteet kunnossa: perhe ja ystäväpiiri
 • riittävä uni ja lepo
 • kuntoilu, ulkoilu, harrastukset
 • monipuolinen ja terveellinen ruokavalio
 • tupakoinnin lopettaminen
 • alkoholin käyttö korkeintaan kohtuullista
 • huumeista kieltäytyminen

Työpaikka

 • itsensä kuunteleminen: omat arvot, vahvuudet ja rajat
 • mahdollisuus suunnitella omaa työtä
 • kokemus työn mielekkyydestä
 • realistinen asenne työhön: työtehtävien määrittely, mikä on tarpeeksi hyvä suoritus, rajojen asettaminen
 • hyvä työilmapiiri
 • kitkattomat ihmissuhteet työkavereiden ja esimiesten kanssa
 • palautteen saaminen, esimiehen tuki
 • mahdollisuus ja kyky sanoa ei
 • mahdollisuus pitää ammattitaitoa yllä sekä kehittyä ja edetä urallaan
 • mahdollisuus osallistua työympäristön kehittämiseen

Työuupumuksesta paranemisessa tarvitaan

 • työoloihin vaikuttamista, kuten työn kaavamaisuuden vähentäminen
 • mahdollisimman hyvä varmuus työpaikan säilymisestä
 • omien asenteiden muutosta
 • hoitoa, joka palauttaa huvenneet voimat
 • seurantaa

Työuupumuksen omahoito

 • työuupumusta ehkäisevien toimenpiteiden toteutus. Kts. yllä
 • itsensä kuunteleminen ja tilannearvio: Voinko olla uupunut?
 • työssä olevien kuormittavien tekijöiden määrittely, jotka ovat yksilökohtaisia ja voivat vaihdella runsaastikin henkilöstä toiseen.
 • keskustelu esimiehen kanssa ongelmakohdista
 • vaikuttaminen työuupumuksen riskitekijöihin työpaikalla

Milloin lääkäriin?

Omaan työterveysasemaan tai terveyskeskukseen voi ottaa joka tapauksessa yhteyttä avun ja tuen saamiseksi. Työuupumus itsessään ei ole sairausloman ainoa peruste. Lääkäri toteaa mahdollisen sairausloman ja hoidon tarpeen samanaikaisen liitännäissairauden, kuten esim. masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön perusteella.

Lue lisää

Lääkärikirja: Työuupumus

Viiteet

Apua työuupumukseen. www.ttl.fi

Henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. www.ttl.fi

Rovasalo A. Kuka virvoittaisi uupuneen? Duodecim 2000;116:2297-304

Rovasalo A. Työuupumus. YKT. Lääkärin CD-ROM 1-2005.

Antti-Poika M ym. Työterveyshuolto. 1. painos. Kustannus Oy Duodecim 2003.

Tarkastajalääkäri on tarkastanut artikkelin sisällön 10.10.2010.

3 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Kommentit

Vierailija (ei varmistettu)
Ongelmana burn out oireyhtymässä työterveyshuollossa on se, että työterveyslaitokset määräävät hyvin herkästi SSRI-lääkityksen burn outin oireisiin, vaikkei ongelma edes ole potilaan serotoniini tasoissa, vaan työyhteisön suoraan sanottuna sairaissa vaatimuksissa. Oireet pyritään "sammuttamaan" lääkkeillä. Tämä altista masennus / ahdistuksen uusiutumiselle ja jopa kroonistumiselle. Paras olisi elää nämäkin tunteet läpi terapian kautta jos voimavarat tai oma tukiverkosto eivät riitä tunteiden läpi käymiseen. Terveessä työyhteisöissä ei burn outiin sairastuta. Psykoterapiaa määrätään yleensä vasta lääkkeen lisäksi. Oman ongelmansa aiheuttavat juuri nämä riippuvuutta aiheuttavat SSRI-lääkkeet. Paras keino burn out oireisiin on irtaantuminen työyhteisöstä, mikä on terveyden osittain tuhonnut ja rauhassa toipuminen kotona turvallisessa ympäristössä. Sen jälkeen mahdollisuuksien mukaan toiselle alalle työllistyminen. Harva työnantaja kykenee katsomaan itseään peiliin kun työntekijä sairastuu työperäiseen uupumiseen. Näin ollen ongelma jää usein elämään työyhteisöön. Omien virheiden myöntäminen on tuskallista, mutta terapeuttista, niin työnantajalle kuin potilaallekin. Nim.merk.burn outin kokenut.
Vierailija (ei varmistettu)
Nämä tiedot vaatisivat kokonaisvaltaista päivittämistä. Nykyään kun tuntuu vähän siltä, että työuupumusta - tai yleensäkin uupumista - on todella vaikea välttää. Maailma pyörii niin idioottimaiseen tahtiin ja hulluin ehdoin. Työnantajan kanssa ei pysty neuvottelemaan siten, kuin se on tällaisissa ohjeissa ajateltu. Työelämä on täysin työnantajien markkinoilla. Tavallinen ihminen ei merkitse mitään - jos hän rikkoutuu, hänet hylätään. Niin se nykyään menee.
Vierailija (ei varmistettu)
Lisää tietoutta työuupumuksesta löydät avuksesi www.tyouupumus.net

Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.