Työhyvinvointi

Uusimmat

Työhyvinvointi

Työmotivaatio vähentää sairauspoissaoloja

Tekemätön työ on merkittävä kustannuserä suomalaisessa työelämässä. Koko yksityissektorilla kustannukset nousevat arviolta jo 4,3 miljardiin euroon...
Työkyvyn ylläpito

Työmatkapyöräily voi vähentää sairauksia ja pidentää elinikää

Työmatkansa säännöllisesti pyöräilevät välttyvät sydän- ja verisuonitaudeilta ja syövältä muita todennäköisemmin ja myös menehtyvät niihin harvemmin...
Työkyvyn ylläpito

Liika istuminen voi vanhentaa soluja

Fyysinen aktiivisuus näyttäisi tuoreen tutkimuksen mukaan näkyvän solujen eliniässä ja siten monien sairauksien riskeissä. Tulokset osoittavat...
Perhe ja työ

Raskas vuorotyö saattaa heikentää naisen hedelmällisyyttä

Naisen hedelmällisyyteen saattaa tuoreen tutkimuksen mukaan vaikuttaa myös se, millaista työtä hän tekee. Tulosten perusteella haitallisia...
Ammattitaudit

Huonot työolot suurentavat mielenterveysongelmien vaaraa

Mielenterveysongelmat voivat johtua myös huonoista työoloista, tuore katsaustutkimus osoittaa. Näin on ainakin masennuksen ja ahdistuneisuushäiriön...
Ammattitaudit

Vuorotyö ei altista rintasyövälle

Vuorotyön on pelätty suurentavan naisten riskiä sairastua rintasyöpään , mutta tuoreen ja kattavan selvityksen perusteella pelko on ollut turha. Jos...

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:

Asiantuntijat vastaavat