Tinnitus

Tinnituksella eli korvien soimisella tarkoitetaan kuulohavaintoa, joka ei johdu ulkoisesta äänestä. Kaikkien ihmisten korvat soivat joskus, ja yleensä tinnitus on lyhytaikaista ja ohimenevää. Joillakin ihmisistä tinnitusääni on kuitenkin jatkuvaa ja se pahimmillaan häiritsee normaalia elämää huomattavasti.

Tinnitus jaetaan usein kolmeen vaikeusasteeseen:

- Ensimmäisen asteen tinnitus esiintyy ajoittain ja häiritsee harvoin, oikeastaan vain hiljaisessa ympäristössä. Tinnitus voidaan helposti poistaa tietoisuudesta.

-Toisen asteen tinnitus on jatkuvaa , ja kuunnellessa se on aina havaittavissa. Se on kuitenkin helposti maskeerattavissa, ja esimerkiksi meluisassa työympäristössä se häiritsee vähemmän. Hiljaisessa ympäristössä tinnitus kuuluu kuitenkin häiritsevänä, ja suurin osa tämän ryhmän potilaista hakeutuu lääkäriin.

-Kolmannen asteen tinnituksessa tinnitusääni on alituisesti läsnä, se koetaan todella häiritsevänä eikä sitä saada työnnettyä pois tietoisuudesta. Alituinen häiritsevyys heikentää elämänlaatua, saattaa aiheuttaa unihäiriöitä ja jopa masennusta.

Tinnitus ja oireet

Tinnituksen selkein oire on korvissa tai pään alueella kuuluva ääni. Ääni on yksilöllinen, ja se voi olla soimista, piipitystä, suhinaa tai kohinaa, mutta se ei ole peräisin ulkoisesta lähteestä. Yleensä tinnitus on vain henkilön itsensä havaittavissa, eivätkä muut kuule ääntä. Jos tinnitukseen liittyy pulsoivan tykytyksen tunne, voi ulkopuolinenkin sen havaita. Usein tinnitukseen liittyy kuulon heikkenemistä ja toisinaan jopa unihäiriöitä, keskittymisvaikeuksia ja masennustakin.

Oireet, joiden ilmetessä olisi hyvä  hakeutua lääkäriin:

- Nopeasti kehittyvä tinnitus

- jatkuva tai häiritsevä tinnitus

- pulssin tahdissa sykkivä tinnitus

- tinnitus, joka liittyy kuulon nopeaan tai toispuoleiseen alenemaan

- tinnitus, johon liittyy muita oireita, kuten esimerkiksi kipua, tai huimausta

Aiheuttaja

Tinnituksen syy on yleensä sisäkorvassa tai kuulohermossa,  mutta se voi syntyä myös näiden ulkopuolella: tinnitus voi saada alkunsa kaikilla kuulosysteemin tasoilla. Näin ollen tinnituksen syyt ovat moninaisia ja syntymekanismeja on useita.

Tinnitusta saattaa esiintyä monien sairauksien yhteydessä, mutta yleensä se ilmenee täysin yksinään. Korvien soiminen liittyy tavallisesti kuulon heikkenemään, jota noin puolella tinnituksesta kärsivistä ihmisistä esiintyy, tai äkillisen voimakkaan melun aiheuttamaan meluvammaan.  Myös iän myötä kehittyvä kuulonalenemaan voi liittyä tinnitus. Toisaalta tinnitusta esiintyy myös täysin terveillä henkilöillä, joilla ei ole kuulonalenemaa. Myöskin jotkin lääkeaineet voivat aiheuttaa korvien soimista, samoin korvaan osunut voimakas isku voi laukaista tinnituksen. Tinnitusta voi aiheuttaa myös verenpaine, niska- ja hartiaseudun lihaskireys, purentaongelmat, korvakäytävän tukos sekä päähän kohdistuneet iskut. Stressi, väsymys ja fyysinen rasitus voivat tilapäisesti pahentaa tinnitusta.

Sairauksia ja tiloja, joihin liittyy tinnitusta

- vahatulppa korvakäytävässä

- reikä tärykalvossa

- liimakorva

- otoskleroosi

- Menieren tauti

- Meluvamma

- Ikähuonokuuloisuus

- kuulohermon kasvain

Diagnoosi

Tinnitusdiagnoosi perustuu potilaan antamiin kuvaukseen oireesta sekä esitietoihin, joissa korostetaan tinnituksen alkamistapahtumaa, melualtistusta, muita sairauksia ja lääkitystä. Vastaanotolla pyritään selvittämään, onko tinnituksen taustalla jokin sairaus ja tila, vai esiintyykö tinnitus ainoana oireena muuten terveellä henkilöllä. Potilaan korvat tutkitaan huolellisesti ja kuulo mitataan mahdollisen kuulonaleman varalta. Lisäksi tutkitaan, pystytäänkö tinnitusta maskeeraamaan eli väheneekö tinnituksen häiritsevyys, kun taustalla kuuluu muuta ääntä. Yleensä kuvantamistutkimuksia ei tarvita, jos kyseessä on molemmin puolin esiintyvä, tasainen ja yli kuusi kuukautta jatkunut tinnitus. Jos epäillään esimerkiksi kuulohermon kasvainta tai sykkivän tinnituksen taustalla olevia verisuonimuutoksia, magneettikuvaus on aiheellinen.

Tinnitus ja hoito

Jos tinnituksen taustalla on jokin syy, esimerkiksi välikorvainfektio tai vahatulppa, näiden hoitaminen yleensä lievittää tinnitusta. Mikäli potilaan kuulo todetaan riittävän alentuneeksi, asennetaan potilaalle kuulokoje. Kuulokojeella vahvistettu ääni auttaa yleensä peittämään häiritsevän tinnitusäänen, ja kun kuulojärjestelmä kuulemisen helpottumisen myötä rentoutuu, tinnitusoireen häiritsevyys vähenee.

Tinnituksesta kärsivälle on erittäin tärkeää antaa tietoa tinnituksen syistä, ja erityisesti tinnituksen vaarattomuutta tulee korostaa. Uusi ja outo äänikokemus voi aiheuttaa potilaalle pelkoa ja ahdistusta äänen alkuperästä, ja jotkut pelkäävät sen olevan oire vakavasta sairaudesta. Tinnitus ei ole pelättävän sairauden oire, vaan viatonta hermostossa esiintyvää biosähköistä toimintaa, jota esiintyy kaikilla ihmisillä. Hyvä neuvo tinnituksesta kärsivälle on välttää täydellistä hiljaisuutta.

Kaikki potilaat hyötyvät niin sanotusta uudelleenoppimishoidosta (tinnitus retraining therapy, TRT).  TRT –hoidon lähtökohtana on huolellinen potilaan informointi.  Hoidon periaatteena on oppia pitämään tinnitusta vaarattomana ilmiönä ja vähentää potilaan negatiivisia ajatuksia tinnituksesta. Tavoitteena onkin saada tinnitus menettämään ahdistavan merkityksensä, jolloin se useimmiten alkaa vähitellen heiketä ja saattaa olla pitkiäkin aikoja kuulumattomissa.  TRT–hoitoon voidaan liittää niin sanottu kohinakoje, joka tuottamalla miellyttävän taustaäänen maskeraa tinnitusta.

Tinnitusta voidaan hoitaa niin sanotulla akustisella hoidolla.  Potilas kuuntelee taustaääniä CD– tai MP3 –soittimesta päivittäin 2-3 tuntia kuuden kuukauden ajan. Taustaääninä käytetään musiikkia ja luonnonääniä. Äänihoidolla peitetään korvien soimista, stimuloidaan kuulorataa ja edistetään rentoutumista, ja musiikin taajuusjakautuma on muunneltu kunkin potilaan kuulo- ja tunnistusominaisuuksien mukaiseksi.

Tinnituksen hoitoon voidaan käyttää myös joitakin lääkkeitä, joskin luotettavaa näyttöä eri lääkehoitojen tehosta ei ole. Yksittäistapauksissa lääkehoidosta voi olla apua. Sisäkorvan verenkiertoa voidaan parantaa esimerkiksi betahistiinillä tai pentoksifylliinillä. Menieren taudin hoitoon voidaan puolestaan käyttää diureetteja. Hermoärsytystä voidaan lievittää epilepsialääkkeillä, esimerkiksi karbamatsepiinillä. Pitkäaikaiseen ja vaikeaan tinnitukseen liittyy toisinaan mielialan laskua, ja niinpä masennuslääkkeitä voidaan käyttää hankaloituneen tinnituksen hoitoon.

Seuranta

Tinnituksen seuranta määräytyy oireiden vaikeusasteen, siihen liittyvien sairauksien ja hoidon mukaan. Lievä tinnitus, joka ei aiheudu mistään sairaudesta, ei välttämättä tarvitse seurantaa ollenkaan. Vaikea ja häiritsevä tinnitus voi vaatia erikoislääkärin seurantaa, erityisesti silloin, jos se on seurausta jostain sisäkorvan sairaudesta.

Yleisyys

Tinnitus on hyvin yleinen vaiva, ja lyhytaikaisena sitä esiintyy lähes kaikilla ihmisillä. Voimakkaan melualtistuksen jälkeen miltei jokaisella esiintyy lyhytaikaista tinnitusta. 10-15 %:lla ihmisistä tinnitus on pitkäkestoista (yli 5 minuuttia) ja noin 8 % turvautuu lääkärin apuun vaivan vuoksi. Vain prosentilla väestöstä tinnitus on vaikea-asteista ja häiritsevää.

Perinnöllisyys

Tinnituksen ei tiedetä olevan perinnöllistä.

Ennuste

Vaikka valtaosaan tapauksista ei ole olemassa parantavaa hoitoa, suurin osa potilaista oppii elämään tinnituksen kanssa ja sen häiritsevyys vähenee huomattavasti hoitojen avulla. Esimerkiksi TRT –hoidosta hyötyy tutkimusten mukaan yli 80 % potilaista.

Lähteet:

Kuuloliitto ry

Karma P, Nuutinen J, Puhakka H, Vilkman E, Virolainen E, Ylikoski J, Ramsay. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä foniatrian perusteet. 1999.

Osmo Saarelma. Tinnitus (korvien soiminen). Lääkärikirja Duodecim. 9.12.2010.

Seppo Savolainen. Korvien soiminen (tinnitus). Lääkärin käsikirja. 29.6.2011.

Suomen tinnitusyhdistys ry

Ylikoski Jukka. Tinnitus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2009;125(17):1859-67.

Lue lisää:

Uudesta tinnitushoidosta lupaavia tuloksia

Kun korvaa tinnittää

Tinnitus kertoo pysyvästä kuuloviasta

Ammattimuusikoilla nelinkertaisesti kuulovammoja

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.