Tikapuuteoria ja kaverivyöhykkeen kirous

MTV3:n artikkelissa tarkastellaan kaverivyöhykkeelle joutumista seuraavasti:

“Friendzone” on varattu sellaisille miehille ja naisille, joiden rakkauden ja palvonnan kohde katsoo heitä hellästi ja sanoo “mä rakastan sua! Ystävänä. Joku saa susta vielä ihanan kumppanin!"

Artikkelin kuvaus kaverivyöhykkeestä on usealla tapaa puutteellinen. Artikkeli jakaa potentiaaliset partnerit vain kahteen ryhmään 1) pelkkiin kavereihin ja 2) ihastuksen kohteisiin. Ensimmäisen ryhmän kanssa kipinää ei ole, mutta toisen ryhmän kanssa on. Tuollaisena yksinkertaisena käsitteenä kaverivyöhyke ei kerro meille paljoakaan uutta tai mielenkiintoista.

Kaverivyöhykkeestä keskusteltaessa.pitäisi huomioida potentiaalisten partnereiden 3 eri kategoriaa.

  1. Tuntemattomat
  2. Kaverit
  3. Ihastuksen kohteet

Suhteen kehittymisen kannalta ei ole samantekevää, onko henkilö tuntematon vai kaveri. Naiset suhtautuvat eri lailla tuntemattomiin miehiin ja kavereihin - ainakin jos on tikapuuteoriaa uskominen.

Tikapuuteoria ymmärtää naisten ja miesten parinvalintapreferenssit seuraavasti:

Tikapuuteorian pisteytyssysteemissä on sekä oikean suuntaisia että puutteellisesti kehiteltyjä ideoita. Miesten käyttämässä pisteytyksessä on oivaltava idea siitä, että ratkaisevinta naisessa on ulkonäkö ja todennäköisyys naisen suostumisesta suhteeseen. Naisten pisteytyssysteemissä on erikoinen kategoria "attraktio", jonka sisältö jää epäselväksi. Attraktiohan muodostuu miehen ominaisuuksista, joihin myös eri viipaleeseen sijoitetut raha ja valta vaikuttavat. Tämä kohta teoriassa vaatisikin lisää hiomista.

Miesten tikapuut

Jos nainen on miehen kaveri, niin se ei heikennä naisen mahdollisuuksia päästä suhteeseen miehen kanssa. Päinvastoin, kaverin statuksen korottaminen seurusteluksi on helpompaa kuin tuntemattoman statuksen muuttaminen seurusteluksi. 

Miehet eivät lue naiskavereitaan "vain" kavereiksi ja sulje heitä pois potentiaalisina seurustelukumppaneina. Nainen voi siten aivan hyvin aloittaa suhteen ryhtymällä ensin miehen kaveriksi. Tikapuuteorian mukaan miehillä on vain yhdet tikkaat:

Korkeimmalla miesten tikkailla ovat naiset, joita miehet haluavat eniten, mutta joihin miesten resurssit eivät välttämättä edes riitä. Sitten tulevat miehen omaa tasoa vastaavat naiset ja sitten naiset, joiden kanssa mies voisi harrastaa pelkkää seksiä. Alimmalla tikkailla ovat naiset joiden kanssa mies saattaisi harrastaa seksiä, jos kukaan ei saisi tietää asiasta.

Naisten kaverivyöhyke ja tikapuuteoria

Naisissa on sellainen miehille mystinen piirre, että naiset jakavat miehet tiukasti 1) kavereihin ja 2) potentiaalisiin partnereihin. Se on tikapuuteorian lähtökohta. Toisin sanoen naisilla on kahdet tikapuut, joille he asettavat miehet, eikä kaveritikkailta ole helppo hypätä suhdetikkaille.


Naiseen tutustumisen alkuvaihe on ratkaiseva. Ellei mies osoita nopeasti seksuaalista kiinnostusta ja "pakota" naista ottamaan position suhteessa miehen seksuaaliseen kiinnostukseen, mies luokitellaan vähitellen kaveriksi. Silloin miehen peli on yleensä jo pelattu.

Naisen kaveriksi ryhtyminen onkin lähes aina kuoleman suudelma miehelle, jos mies haluaa seksuaalista suhdetta naisen kanssa. Kaveruuden kautta suhteeseen pyrkiminen on kilttien miesten perisynti.

Jos mies pitää sinusta, ette voi olla ystäviä

Ongelma miesten kannalta on siinä, että mies ei itse tiedä, kummilla tikkailla hän sijaitsee. Jos kaveritikkailla oleva mies tekee aloitteen naiselle, hän luultavasti romuttaa ystävyyssuhteenkin, koska ihastuneen miehen ja vain kaverisuhdetta halajavan naisen ystävyys ei toimi kovinkaan hyvin.

Jotta mies ei joutuisi kaveritikkaille, hänen pitää ilmaista seksuaalinen kiinnostuksensa mahdollisimman nopeasti. Se ei ole kovinkaan kilttiä toimintaa ja sillä voi saada hankittua itselleen omituisen hyypiön maineen, mutta kaikkea ei voi saada.

On olemassa 3 tapausta, jossa mies ja nainen voivat olla pelkkiä ystäviä

  1. Mies on homo
  2. Mies ei pidä naista viehättävänä
  3. Miehellä on paljon korkeatasoisempi tyttöystävä

Suurin osa miehistä tietää asian intuitiivisesti, mutta suurin osa naisista epäilee väitteen paikkansa pitävyyttä.

Markkina-arvojen suuri ero

Tikapuuteoriassa on samanlaisia ideoita kuin markkina-arvoteoriassa:

Kuvassa Bobin taso on paljon Janen tasoa korkeampi. Mitä korkeammalla mies on tikkailla verrattuna naiseen, sitä lyhyempi on suhteen kestämisennuste ja sitä todennäköisempää on miehen itsekäs käytös, kuten pettäminen.

Mitä korkeammalla nainen on tikkailla verrattuna mieheen, sitä enemmän miehen pitää uhrata aikaa, vaivaa ja rahaa naisen hurmaamiseksi ja siitäkin huolimatta vaarana on, että mies jää pelkäksi kaveriksi.

Mies halinallena tai intellektuaalisena huorana

Halinalle on mies, joka pääsee naisen kanssa läheisyyteen, mutta ei koskaan varsinaiseen seksiin asti. Halinallen osa on luultavasti pahin positio, mihin mies voi päätyä.

Halinalle on tyypillisesti mies, joka sijaitsee korkealla naisen ystävätikkailla, niin korkealla, että hänen tehtävänään on tarjota naiselle intiimiyttä ilman seksiä.

Intellektuaalinen huora on tikapuuteorian nimitys miehelle, joka järjestää naiselle huvitusta, älyllistä stimulaatiota tai vaikkapa läksyjen tekoa naisen puolesta. Intellektuaalinen huora pyrki käyttämään kaveriasemaansa hyväkseen vaihtaakseen intellektuaalisen panoksensa seksuaaliseen suhteeseen naisen kanssa, mutta lähes aina suhdetoive jää pelkäksi haaveeksi.

Löydä lisätietoa hakusanalla