Internet ei korvaa vastaanottokäyntiä

Perinteinen lääkärin vastaanotto pitää pintansa internetin tietotulvasta ja tiedonhaun helppoudesta huolimatta. Monet hakevat internetistä vahvistusta omalle mielipiteelleen. Usein internetistä saatu tieto vahvistaa jo aiemmin tehtyä päätöstä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Asia selviää Duodecim-lehdestä, jossa on tarkasteltu internetin roolia lääkärin korvaajana ja lääketieteellisen tiedon tuottajana. Erityisesti lapsiperheet pitävät internetistä löytyvää tietoa epävarmana. Edes koulutetun lääkärin kanssa asioimista verkossa ei pidetä yhtä luotettavana kuin henkilökohtaista vastaanottokäyntiä, johon kuuluu potilaan tutkiminen. Tutkimusten mukaan internetin rooli on täydentää lääkärin antamaa tietoa, ei korvata sitä.

Lääkärin syvää osaamista ei voita mikään. Teknologisten uutuuksien, kuten itsemittauslaitteiden ja terveyteen liittyvien mobiilisovellusten, yleistyessä myös potilaan terveydentilasta saatava tieto lisääntyy. Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve ei usko teknologian syrjäyttävän lääkäreitä, vaan tulevan yhdeksi hoitotyökaluksi muun toiminnan oheen. Vain lääkärillä on taitoa suhteuttaa oireet ja lääketieteellinen taustatieto toisiinsa.

Uusi teknologia ei ole kaikille tuttua eivätkä kaikki siitä innostukaan. Monille sen käyttäminen voi olla jopa mahdotonta, esimerkiksi heikentyneen näkökyvyn vuoksi. Inhimillinen kohtaaminen lääkärin vastaanotolla onkin Pälveen mukaan seikka, jota ei koskaan voida korvata teknologialla.

Lähteet: Lääkärilehti.fi, Duodecim 2016;132:151

Lue lisäksi:

Suomalaiset luottavat eniten Terve.fi:hin ja Tohtori.fi:hin

Lääkärin vastaanotolle videon välityksellä - 68 prosenttia suomalaisista kiinnostuneita digitaalisista terveyspalveluista

Etäkuntoutus lisää kuntoutuspalveluiden saavutettavuutta

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle: