Valtimonkovettumistauti eli ASO-tauti

ASO (arteriosklerosis obliterans) eli valtimoita tukkeava kovettumistauti on kaikkia valtimoita koskeva sairaus. Jalkojen lisäksi oireita voi ilmetä esimerkiksi aivoverenkierrossa (halvaantuminen) ja sepelvaltimoissa (sydäninfarkti ja rintakipu).

ASO-taudissa valtimon seinämän sisäpinta vaurioituu, siihen kertyy kolesterolia, kalkkia ja verihyytymää (ks. ateroskleroosi). Samalla seinämä paksuuntuu ja suoni ahtautuu. Valtimo myös muuttuu kovemmaksi ja jäykemmäksi putkeksi. Valtimovirtaus ei kasva rasituksen aikana riittävästi, ja seurauksena on kudosten hapenpuutteen aiheuttama kipu alaraajassa.

Vaaratekijät

ASO yleistyy iän myötä. Yli 60-vuotiaista miehistä 5 %:lla on jalkojen hapenpuutteen eli iskemian oireita. Diabetes on tärkein ASO:n syntyyn vaikuttava sisäinen tekijä. Voidaan sanoa, että usein diabetes ilmenee nimenomaan valtimoiden kovettumisena. Ulkoisia riskitekijöitä ovat tupakointi, ruokavalio, korkea kolesteroli, vähäinen liikunta, synnynnäiset ominaisuudet ja huono munuaistoiminta eli uremia.

Jalkojen valtimoverenkierron tutkiminen

Lääkärin vastaanotolla tutkitaan pulssit nivusista, polvitaipeista, jalkaterän päältä ja nilkoista ulkokehrästen takaa. Verenpaine mitataan olkavarresta ja nilkan tasolta. Nilkan verenpainetta verrataan olkavarren paineeseen. Normaalisti verenpaine on sama potilaan maatessa. Nilkan verenpaineen mittauksessa käytetään apuna pientä kaikututkimusvälinettä, doppler-laitetta. Varmistus suonten tilasta saadaan varjoainekuvauksen avulla.

Jalkojen valtimonkovettumistaudin oireet

Jalkojen ASO:n oireet riippuvat siitä, missä ahtauma sijaitsee. Oireita ilmenee vasta, kun valtimon läpileikkaus on pienentynyt 75 %. Alkuvaiheessa ahtauma ei siis aiheuta oireita, seuraavassa vaiheessa oireena on katkokävely, sitten jalkaa särkee levossakin. Vakavin oire on kudostuho, joka ilmenee haavaumana tai kuoliona.

Katkokävely

Katkokävely on sinänsä vaaraton, mutta kiusallinen oire. Jalassa ilmenee kipua kävellessä, kun ahtautunut valtimo ei tuo riittävästi hapettunutta verta kudosten käyttöön. Lihaksissa tuntuu puristava kipu, joka pakottaa pysähtymään tai hiljentämään vauhtia. Seisomisen jälkeen henkilö voi kävellä yhtä pitkän matkan. Matka vaihtelee muutamasta metristä kilometriin. Kylmä ilma, ylämäki ja nopea vauhti lyhentävät kävelymatkaa. Kivun lisäksi jalat palelevat herkästi. Jos ahtauma on polven yläpuolisissa valtimoissa, kipu tuntuu pohkeessa. Lantion alueen valtimon ahtauma aiheuttaa kivun reiteen.

Itsehoito ja lääkehoito

Kolme neljästä katkokävelypotilaasta selviää ilman toimenpiteitä, kun noudattaa hoito-ohjeita. Hoito perustuu riskitekijöiden vähentämiseen.

  • Tupakanpolton lopettaminen. Tupakoinnin lopettamiseen voi saada tarvittaessa tukea hoitohenkilökunnalta ja lääkityksestä.
  • Aktiivinen liikunta. Liikunta lisää lihasten rasituksen sietoa, koska jalan kollateraalivaltimoiden eli "vaihtoehtoisten" suonten verenvirtaus kasvaa. Liikuntamuodon tulee olla potilaalle sopiva (esimerkiksi kävely, pyöräily, kuntopyöräily). Kipurajaa ei ylitetä. On hyvä liikkua useita kertoja päivässä vaikka 5 minuuttia kerrallaan. Liikunnan on hyvä olla päivittäistä, toki potilaan muu terveydentila huomioiden.
  • Hyvä hoitotasapaino. Diabetes, sydänoireet ja hengitystiesairaudet hoidetaan hyvin elämäntapamuutosten ja lääkityksen avulla.
  • Kolesterolin hoito. Korkeaa kolesterolia hoidetaan ruokavaliolla ja tarvittaessa lääkkeillä.
  • Hieronta tai muut passiiviset ulkoiset hoidot eivät paranna valtimoverenkiertoa.
  • Jalkaterän ihon ja hygienian hoito sekä oikeat kengät ovat tärkeitä, jotta ongelmilta vältytään.
  • Jalat on suojattava vammoilta ja liian kuumilta tai kylmiltä kylvyiltä.
  • 75-150 mg aspiriinia päivässä on jokaisen katkokävelypotilaan lääkehoito.
  • Ns. "verenkiertolääkkeillä", joiden luvataan parantavan katkokävelyä, ei ole tehoa.

Kriittinen iskemia eli hapenpuute jalassa

Kun verenkierto heikkenee edelleen, jalassa on kipua levossakin. Tila vaatii nopeaa hoitoa, jotta ei kehity kuoliota. Lepokipua on aluksi yöllä nukkuessa, kun verenkierto jalassa on riittämätön. Kipu hellittää, jos potilas laskee jalan alaspäin sängyn reunan yli tai kävelee.

Vakavampi hapenpuutteen oire on haavauma tai paikallinen kuolio jalassa. Sen voi aiheuttaa esimerkiksi huonosti sopiva kenkä. Muutokset tulevat useimmin jalkaterän uloimpiin osiin, varpaiden kärkiin tai kantapäähän.

Iskeeminen, valtimosairaudesta johtuva, haava on tyypillisesti syvä ja siinä on terävä, musta reunus. Haavauma on usein erittäin kosketusarka ja sitä särkee levossa.

Kuolio syntyy samoilla alueille kuin iskeemiset haavat. Kuolio on musta läikkä, jolla on tarkat reunat, tai jonka reunat punottavat ja alue on aristava.

Diabetes heikentää kiputuntoa, ja katkokävelyoire voi puuttua iäkkäiltä, vähän liikkuvilta henkilöiltä. Diabeetikon jalat onkin tarkistettava säännöllisesti.

Kriittisen iskemian hoito

Vakavan valtimon ahtauman hoito on suonen sisäinen toimenpide tai leikkaus.

Nivustaipeen valtimon kautta viedään katetri ahtauman alueelle. Katetrin kärjessä on pallo, joka laajennetaan ahtauman kohdalla. Näin saadaan valtimon laajenemaan lähes normaaliksi. Ohuissa suonissa ja pitkien ahtaumien hoidossa käytetään suonen sisäistä tukiverkkoa, jotta suoni pysyy auki laajennuksen jälkeen. Suonensisäinen hoito ei tule kyseeseen, jos ahtauma on kapeassa valtimossa, se on pitkä tai ahtaumia on useita.

Leikkauksessa poistetaan kalkkeutuneen suonen sisältä tukkiva massa, tai ohitetaan tukkeutunut kohta uudella valtimolla. Ohitusleikkaus antaa usein parhaan tuloksen. Uusi valtimo saadaan potilaan omasta laskimosta. Uusikin valtimo saattaa ahtautua, etenkin jos vaaratekijöitä ei saada vähennetyksi. Suonisiirteen tukkeutumisvaara on sitä suurempi mitä pidempi ohitus on.

Äkillinen valtimon tukkeutuminen

Jalan verenkierto voi loppua äkillisesti, kun muualta tullut kappale tukkii valtimon. Yleisin aiheuttaja on veritulppa, joka syntyy sydämen eteisessä rytmihäiriön aikana. Tulppa kulkeutuu verenkierron mukana esimerkiksi reisivaltimoon ja tukkii sen. Koko jalan verenkierto loppuu silloin.

Oireita ovat jalan kipu, kylmyys, kalpeus ja pulssien häviäminen. Potilas viedään nopeasti sairaalahoitoon.

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:

Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.