Sepelvaltimoiden pallolaajennus ja ohitusleikkaus

Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen perusteella voidaan todeta sepelvaltimoiden rakenne ja mahdolliset ahtautumat, ja arvioida tarvitaanko kajoavia hoitoja. Sydänlihaksen verensaantia voidaan parantaa ja oireita lieventää pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen avulla.

Pallolaajennus tehdään useimmiten jo varjoainekuvauksen yhteydessä, ja laajennetun kohdan auki pysymistä turvataan metalliverkkoputkella eli stentillä. Jos laajennetun kohdan ahtautumisen riski on erityisen suuri, voidaan laittaa lääkeainetta erittävä verkkoputki, jonka uudelleen ahtautumisen riski on pieni. Mikäli sepelvaltimoissa on useita ahtautumia tai ne ovat kriittisissä kohdissa, tulee yleensä kyseeseen sepelvaltimoiden ohitusleikkaus.

Leikkaus on toimenpiteenä selvästi suurempi kuin pallolaajennus: Pallolaajennuksen jälkeen potilas on toimintakykyinen jo seuraavina päivinä, kun taas leikkaus edellyttää 1-2 viikon sairaalahoitoa ja 2-3 kuukauden toipilasaikaa. Leikkauksen etuna on perinteisesti ollut pienempi myöhempien toimenpiteiden tarve, mutta nopeasti kehittyneiden pallolaajennustekniikoiden myötä uusien toimenpiteiden tarve pallolaajennuksen jälkeen on selvästi vähentynyt. Pallolaajennushoitoja tehdään nykyään Suomessa selvästi enemmän kuin ohitusleikkauksia.

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:

Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.