Apuväline on osa lääkinnällistä kuntoutusta

Lääkinnällistä kuntoutusta koskevien lakien ja asetusten tarkoitus olisi luoda mahdollisuudet vammaisten tai sairaiden ihmisen selviytymiselle päivittäisistä toiminnoistaan mahdollisimman omatoimisesti. Missään niistä ei kuitenkaan suoraan puhuta seksuaalisuudesta ja siitä, kuinka se on jokapäiväinen ihmisestä erottamattomissa oleva ominaisuus. Niinpä vammautunut tai sairas ihminen voi toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan vain niissä olosuhteissa ja edellytyksillä, jotka ovat olemassa. Jokaisella on kuitenkin oikeus seksuaalisuuteensa ja seksuaaliseen nautintoon vammasta tai sairaudesta huolimatta. Seksuaalisuuden toteuttamisen tukeminen tulisikin kuulua normaaleihin päivittäisiin toimintoihin, jotka lääkinnällisen kuntoutuksen keinoin tulisi turvata.

Sairastunut tai vammautunut henkilö on oikeutettu saamaan sairaudesta tai vammasta johtuvan toimintakyvyn alenemisen helpottamiseksi tai kompensoimiseksi erilaisia päivittäisten toimintojen tai liikkumisen apuvälineitä, myös seksin apuvälineitä. Oikeus apuvälineisiin perustuu vammaispalvelulakiin, asetukseen lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista ja vakuutuslakeihin. Tarvittaessa myös kunnan sosiaalitoimi on velvollinen järjestämään tarvittavat apuvälineet.

Lähde: Suuri Seksivälineopas - Sin City 

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.