Rintasyöpä

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa, ja se näyttää yleistyvän koko ajan. On ennustettu, että vuosittain uusia tapauksia todetaan noin 4 000. Rintasyöpää esiintyy yleisimmin yli 45-vuotiailla naisilla, tosin sitä esiintyy myös harvinaisesti nuoremmillakin. Myös miehillä voi olla rintasyöpää.

Vaikka uusien rintasyöpien määrä Suomessa on viimeisten vuosikymmenten aikana moninkertaistunut, on rintasyöpäkuolleisuudessa ollut vain vähäistä kasvua. Noin yhdeksän kymmenestä rintasyöpään sairastuneesta on elossa viiden vuoden kuluttua taudin toteamisesta. Korkean elossaolovun katsotaan johtuvan tehokkaista syöpähoidoista ja varhaisessa vaiheessa tehdyistä syöpädiagnooseista. Suosituksen mukaan seulonta (mammografia) tulisi tehdä jokaiselle 50 vuotta täyttäneelle naiselle joka toinen vuosi.

Rintasyöpä, oireet

Rintasyövän ensimmäinen oire on yleensä joko itse huomattu tai lääkärin löytämä, rinnassa tuntuva, kivuton kyhmy. Kyhmy saattaa olla joskus myös aristava. Muita tyypillisiä oireita ovat rinnan ihon tai nännin sisäänvetäytyminen, ihottuman tapainen muutos nännin seudussa sekä nännistä tuleva erite (varsinkin verinen). Pahimmassa tapauksessa ensioire voi olla kainaloon ilmestyneiden kyhmyjen (suurentuneet imusolmukkeet) havaitseminen, jolloin sairaus on jo mahdollisesti levinnyt.

Joskus rintasyöpä oireilee epämääräisenä kipuna tai pistelynä rinnassa. Usein minkäänlaisia oireita tai kyhmyä ei ole todettavissa, vaan syöpä huomataan varhaisvaiheessa mammografiaseulonnoissa.

Aiheuttaja

Rintasyöpään sairastumisen vaaratekijät tunnetaan suhteellisen hyvin. Rintasyöpään sairastumisen vaaraa suurentavat:

 • kuukautisten alkaminen nuorella iällä

 • synnyttämättömyys tai ensimmäinen synnytys yli 30-vuotiaana

 • ylipaino

 • runsas alkoholin käyttö

 • vaihdevuosien jälkeinen hormonikorvaushoito

 • myöhäinen vaihdevuosi-ikä

 • jos lähisuvussa (äidillä) on ollut rintasyöpää, on myös jälkeläisillä riski sairastua siihen.

Diagnoosi

Ensivaiheen diagnostiikka perustuu silmämääräiseen arviointiin (inspektio) ja rintojen tunnusteluun. Silmämääräisessä arvioinnissa potilasta pyydetään istuma-asennossa nostamaan kädet sivukautta ylös. Rintojen tulisi liikkua symmetrisesti ja niiden ääriviivojen tulisi olla säännölliset käsiä liikutettaessa. Silmämääräisesti tarkastellaan, onko rintojen välillä merkittävää kokoeroa, onko nänninseudussa havaittavissa ihottumaa tai onko ihon sisäänvetäytymiä.

Rintojen tunnustelu eli palpaatio on rintojen tärkein tutkimus. Se suoritetaan potilaan maatessa tutkimuspöydällä selin makuulla, sekä kädet niskan takana että käsien ollessa alhaalla vartalonmyötäisesti. Ihon sisäänvetäytyminen saadaan esille kohottamalla epäillyn alueen ihoa, jolloin ihokurouma tulee selvemmin esille. Rintojen tunnustelun yhteydessä myös kainaloiden imusolmukkeet tunnustellaan. Rintojen tunnusteluajankohta on parasta sijoittaa kuukautisten jälkeiselle ajalle, koska rinnat saattavat joillain potilailla olla pingottuneet ennen kuukausia.

Jos potilaan kertomana tai tutkimuksen yhteydessä havaitaan eritettä rinnoista, varsinkin toispuoleisesti, tulee mahdollinen kasvaimen olemassaolo poissulkea röntgentutkimuksilla ja irtosolututkimuksilla. Kaikki rintojen silmämääräisessä arvioinnissa ja tunnustelun yhteydessä havaitut kyhmyt, ihottumat ja ihokuroumat on tutkittava mammografialla (rintojen röntgenkuvaus) tai ultraäänitutkimuksella sekä mahdollisesti ottamalla kyhmystä ohutneulanäyte eli koepala.

Rintasyöpä, hoito

Paras ja ensisijainen hoito on poistaa kasvain leikkauksessa. Usein joudutaan poistamaan koko rinta, mutta kasvaimen ollessa pieni myös rintoja säästäviä leikkauksia pyritään tekemään. Uudenlainen leikkaustekniikka käyttää hyväkseen ns. vartijaimusolmuketekniikkaa. Siinä kasvaimen alueelle ruiskutetaan ennen leikkausta väri- tai radioaktiivista ainetta, joka voidaan leikkauksen yhteydessä tunnistaa. Aine lähtee kasvaimesta etenemään imusolmukkeiden suuntaan ja menee yleensä ensimmäisenä ns. vartijaimusolmukkeeseen. Leikkauksessa poistetaan kyseinen imusolmuke ja jos se on puhdas, eli syöpää ei löydy (usein tämä asia selviää noin 15 minuutissa leikkauksen aikana), voidaan rintakudosta säästää huomattavasti, jos syöpätyyppi muutoin soveltuu tämän tyyppiseen leikkaukseen. Jos imusolmukkeessa on tautia, poistetaan yleensä myös kainalon imusolmukkeet paranemistulosten varmistamiseksi.

Poistettavan osan korvaaminen, joko implanteilla tai potilaan rintalihasta hyväksikäyttäen, pyritään suorittamaan kasvaimen poiston yhteydessä. Ongelmana on vain plastiikkakirurgien huono saatavuus, minkä vuoksi edelleenkin joudutaan useimmiten tyytymään myöhäisemmässä vaiheessa tehtyyn korjausleikkaukseen.

Leikkauksen jälkeen korkean riskin potilailla (etäpesäkkeitä todettu, runsaasti imusolmuke-etäpesäkkeitä kainalossa tai aggressiivisempi syöpätyyppi) käytetään lääke- ja sädehoitoja. Sädehoitoa käytetään säästävän leikkauksen rinnalla varmistamaan, että koko kasvainsolukko on tuhottu. Sitä käytetään myös laajalle levinneiden kasvainten hoidossa. Lääkehoidot ovat joko solunsalpaaja- tai hormonihoitoja. Se, kumpi lääkehoito valitaan, riippuu potilaan iästä, kunnosta, hormonaalisesta tilasta sekä kasvaimen laadusta.

Seuranta

Rintasyövän uusiutuminen riippuu taudin levinneisyydestä sekä aggressiivisuudesta. Jos tauti ei ole toteamishetkellä levinnyt kainalon imusolmukkeisiin, se uusii 10 vuoden aikavälillä 25 prosentilla potilaista. Jos syövän etäpesäkkeitä todetaan toteamishetkellä yhdestä kolmeen kainalon imusolmukkeissa, sen uusiutumisprosentti on 65. Jos etäpesäkkeitä on yli neljä, uusiutumisprosentti on noin 85–90.

Rintasyöpäpotilaan seuranta kestää vuosia. Alkuvaiheessa seuranta on tiuhempaa, 3–6 kuukauden välein tapahtuvaa. Yleensä seuranta tapahtuu sairaalan poliklinikalla. Kontrollien yhteydessä tarkastetaan rintojen kunto, otetaan verikokeita sekä keuhkokuvat ja tarvittaessa tehdään mammografia- ja ultraäänitutkimuksia. Parin vuoden seurannan jälkeen kontrollivälit pitenevät 6 kuukauden – 1 vuoden mittaisiksi. Pidemmän (5–10 vuoden) seurannan jälkeen seuranta tapahtuu yleensä terveyskeskuksessa, jossa tilannetta seurataan joko tietty rajallinen aika, esim. 5 vuotta tai sitten pysyvästi, riippuen tapauksesta.

Seurannalla on tarkoitus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa saada mahdollinen taudin uusiutuma tai etäpesäke havaituksi. Riski jäljelle jääneen rinnan syöpään on aina olemassa, joten sitäkin seurataan.

Rintasyövän periytyvyys

Rintasyöpä esiintyy suvuittain. Jos jollain perheen jäsenellä tai suvussa on ollut tautia, myös muilla suvun jäsenillä riski sairastua rintasyöpään on kohonnut. Tarkat tiedot periytymisen mekanismeista ovat vielä kuitenkin jossakin määrin epäselvät, minkä takia tarkkoja riskilukuja on vaikea antaa. Kaikista rintasyöpätapauksista arvellaan noin 5–10 % johtuvan geenien virheistä. Riskihenkilöille ei ole yleisesti hyväksyttyjä suosituksia, mutta seuraavia kriteerejä on hyvä seurata arvioitaessa riskihenkilöitä:

 1. Kolmella tai useammalla keskenään ensimmäisen asteen sukulaisella tai keskenään toisen asteen sukulaisella on rintasyöpä

 2. Kahdella ensimmäisen asteen sukulaisella on todettu rintasyöpä ja ainakin toisella heistä on todettu alle 50-vuotiaana tai rintasyöpä on molemminpuolinen tai toinen sairastuneista on mies.

 3. Ainakin yhdellä ensimmäisen asteen sukulaisella on todettu rintasyöpä nuorella iällä, alle 40 -vuotiaana, tai molemmissa rinnoissa alle 50-vuotiaana.

 4. Suvussa esiintyy rinta- tai munasarjasyöpää kolmella tai useammalla keskenään ensimmäisen asteen sukulaisella tai yhdellä ja samalla henkilöllä.

Yleisyys

Rintasyöpä on yleisin naisten syöpä Suomessa. Noin 10 prosenttia väestömme naisista sairastuu siihen elämänsä aikana. Vuosittain vuosien 2008-2012 aikana uusien tapausten määrä oli miehillä 20 ja naisilla 4377.

Ennuste

Ennusteeseen vaikuttavat moninaiset tekijät, tärkeimpänä on ns. stage eli rintasyövän levinneisyysaste. Oheisesta linkistä löydät tekstin, jossa kerrotaan keskimääräiset 5-vuotisennusteet (eli elossa 5 vuoden kuluttua) levinneisyyden mukaan. Tarkempi tieto siitä, mitä levinneisyyskoodit tarkoittavat, löytyy täältä. Jos jää epäselväksi, miten asiaa tulkitaan, kysy omalta lääkäriltäsi.

Tarkastajalääkärin kommentit (lokakuu 2010)

Hormonikorvaushoitojen vähentyminen on todennäköisesti ehkäissyt naisten rintasyöpiä 2000-luvulla. Nyt yhteys todettiin Kanadassa, mutta sama on havaittu mm. Yhdysvalloissa, Saksassa, Norjassa, Kanadassa ja Ranskassa. Kanadalaisnaisten rintasyövät vähenivät vuosina 2002–2004 noin kymmenen prosenttia, käy ilmi tuoreesta rekisteritutkimuksesta. Samana aikana hormonikorvaushoitoja käyttävien 50–69-vuotiaiden naisten määrä tippui runsaasta kahdestatoista prosentista vajaaseen viiteen prosenttiin. Mammografiassa käyvien määrä pysyi ennallaan. Hormonikorvaushoitojen suosio romahti vuonna 2002, kun suuren WHI-tutkimuksen analyysi vihjasi vaihdevuosien jälkeisen hormonikorvaushoidon lisäävän mm. rintasyövän ja sydän- ja verisuonitautien vaaraa. Suomessa hormonihoidon lopetti joka kymmenes käyttäjä vuosina 2002–2003.

 Myöhemmin riskien huomattiin rajoittuvan lähinnä yli 70-vuotiaisiin, joten lyhytaikaisia hoitoja pidetään edelleen turvallisina 50–60-vuotiaille vaihdevuosioireita poteville naisille. Tutkimus julkaistiin Journal of the National Cancer -lehdessä ( J Natl Cancer Inst (2010) 102 (19): 1489-1495. doi: 10.1093/jnci/djq345).

Linkit

Rintasyövän hoito ja seuranta, Käypä hoito -suositus

Breast Cancer, MedlinePlus
The Breast Cancer Site  
Suomen Syöpärekisteri

Rintojen tutkiminen - potilasohje

Viitteet


Duodecim, Yleislääkärin käsikirja, Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä
Duodecim (2000), Naistentaudit ja synnytykset

Rintasyövän hoito ja seuranta, Käypä hoito -suositus

Suomen Syöpärekisteri - Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos (Hakupäivä 10.2.2015)

Artikkelin sisältö on tarkastettu 19.10.2010.

Artikkelia on muokattu 10.2.2015

Lue lisää:

Rintasyöpä-potilasohje

Rintasyöpä ei sulje pois raskautta

Infografiikka - Ehkäise rintasyöpä elintavoilla

2 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Kommentit

Vierailija (ei varmistettu)
Teidän sivujen ennusteprosentit rintasyövän leviämisestä sen mukaan kuinka monta saastunutta imusolmuketta on ollut, ovat virheellistä tietoa HUS:n syöpälääkärin mukaan.
Vierailija (ei varmistettu)
Sekä seuranta kontrollitieto Ei todellakaan seurata näin tiuhaan ensimmäiset kaksivuotta kuin väititte!

Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.