Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTEHenkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
1. Rekisterinpitäjä


Terve Media Oy (Y-tunnus 0108507-7)


Saaristonkatu 22

90100 Oulu


Puhelin 020 780 6070

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Laura Koskela

Yhteystiedot

Sähköposti: laura.koskela[@]tervemedia.fi


Terve Media Oy


Saaristonkatu 22


90100 Oulu
2. Rekisterin nimi


TerveTunnus -asiakasrekisteri
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilörekisteriä käytetään yksin ja yhdessä muiden Cor Group -konsernin henkilörekistereiden kanssa Terve Median ja Käyttäjän välisen 
asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon; Terve Median liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen; tilastolliseen ja markkinatutkimukseen; sekä
 Terve Median ja sen asiakkaiden mainontaan, markkinointiin, asiakirjeisiin, tiedotteisiin ja suoramarkkinointiin.

Terve Medialla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja
 käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti.
4. Rekisterin tietosisältö


Käyttäjän rekisteröityessä TerveTunnuksen käyttäjäksi, hänen suostumuksellaan tallennetaan seuraavat tiedot TerveTunnus-asiakasrekisteriin:- Henkilön etu- ja sukunimi


- Postiosoite ja -postitoimipaikka


- Asuinmaa


- Äidinkieli


- Puhelinnumero ja matkapuhelinnumero


- Sähköpostiosoite


- Sukupuoli


- Syntymäaika


- Käyttäjätunnus ja salasana


- Mahdollinen suostuminen suoramarkkinointiin


- Käyttäjän itse kirjoittama ”Oma kuvaus” -teksti ja avatar-kuva


- Sekä asiakkaan antamat palvelukohtaiset profilointitiedotRekisteröidyn tiedoista nimi, ikä, sukupuoli ja yhteystiedot voidaan siirtää CorGroup -konsernin markkinointirekisteriin käytettäväksi
 markkinointitarkoituksiin TerveTunnus-asiakkuuden loppumisen jälkeen.
6. Säännönmukaiset tietolähteet


• Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla)


• Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämä ns. Robinson-rekisteri


• VRK/Väestötietojärjestelmä ja puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekisterit sekä muut vastaavat julkiset ja yksityiset rekisterit


• Asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta saatavat tiedot Terve Median ja muiden CorGroup -konsernin yhtiöiden palveluja käytettäessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


TerveTunnus-asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

TerveTunnus-asiakasrekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat ja niiden 
varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa, johon on rajattu kulkuoikeus. Tietokantoihin tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja 
käyttämään ainoastaan ennalta nimetyt henkilöt. 

TerveTunnus-asiakasrekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain 
lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten käyttäjän omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
9. Tarkastus- ja virheenkorjaamisoikeus


TerveTunnuksen käyttäjäksi rekisteröityneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia niihin korjausta tai poistamista. Tarkastus- ja 
korjauspyynnöt tulee esittää kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin pitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-
ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse: Terve Media Oy, "Rekisteri", Saaristonkatu 22, 90100 Oulu.

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle: