Psoriaasi

Psoriaasi eli psoriasis (latin.) on oireyhtymä, jonka pääasiallinen ilmenemismuoto on hilsehtivä läiskäihottuma. Tyypillisimmillään ihottumaa esiintyy kyynärpäissä, polvissa ja päänahassa. Myös muiden ihoalueiden oirehtiminen on mahdollista (ks. kuvia). Muita oireyhtymän ilmenemismuotoja ovat niveloireet, kuten kivut, turvotukset ja nivelten tulehdukset, joita esiintyy noin kolmanneksesta psoriaasia sairastavia. Oireyhtymään kuuluu myös lievästi suurentunut sydän- ja verisuonitautien riski.

Psoriaasin oireet

Psoriaasin pääasiallinen oire on hilseilevä ihottuma raajoilla tai vartalolla. Psoriaasin mielipaikkoja ovat kyynärpäät, polvien ojentajapinnat sekä hiuspohja. Psoriaasia voi esiintyä lähes koko kehon alueella, harvemmin kuitenkaan kasvoissa ja kaulalla. Myös taipeet ja genitaalialueet voivat oirehtia.

Tyypillinen psoriaasimuutos on ihosta koholla oleva vaaleanpunainen, tarkkarajainen ja hilseilevä läiskä. Jos läiskästä rapsuttaa hilsettä pois, sen alta paljastuu punoittava, herkästi verta pistemäisesti vuotava iho. Ihottumassa voi olla lievää kutinaa. Taipeissa läiskille tyypillinen hilseily puuttuu, ja siellä ihottuma ilmenee lähinnä tarkkarajaisena, herkästi ärtyvänä punoituksena.

Psoriaasi aiheuttaa myös kynsimuutoksia (ks. kuvia), tyypillisimmillään ns. öljyläiskiä sekä pieniä kuoppia. Öljyläiskät ovat pieniä, tummia läiskiä kynnessä ja muistuttavat öljytahraa. Kynnet voivat myös samentua ja muistuttaa kynsisientä. Psoriaasiin liittyvä niveltulehdus vaihtelee ohimenevistä kivuista ja turvotuksesta artroosia tai nivelreumaa muistuttavaan kroonisempaan oireiluun. Hoitamaton psoriaasin aiheuttama niveltulehdus voi vaurioittaa niveliä ja tehdä niveliin virheasentoja.

Aiheuttaja

Psoriaasin perimmäinen syy on pitkälti tuntematon. Se kuitenkin tiedetään, että taustalla on perinnöllisiä tekijöitä ja immuniteetin häiriö. Psoriaasi ei tartu. Psoriaasiläiskä muodostuu, kun ihoon kehittyy paikallinen tulehdus, solujen jakaantuminen häiriintyy ja kiihtyy, mikä lisää ihon sarveistumista ja hilseilyä. Varmasti ei tiedetä sitäkään, miksi joillekin tulee sekä iho- että niveloireita, kun taas joillakin oirehtii pelkästään iho. Katso piirroskuva.

Tilaa pahentaviksi tekijöiksi on tunnistettu mm. streptokokkibakteeritulehdukset, alkoholin liiallinen käyttö, tietyt lääkkeet; kuten litium ja beetasalpaajat, ja psyykkinen stressi.

Diagnostiikka

Psoriaasi voi puhjeta missä iässä tahansa. Aika tavallista on taudin alkaminen nuoressa aikuisuudessa tai teini-iässä. Oireyhtymä alkaa yleensä iho-oirein, mutta myös nivelten tulehtuminen ennen ihottuman ilmaantumista on mahdollista.  Tyypillisessä tapauksessa diagnoosi voidaan tehdä vain haastattelemalla ja ihoa tarkastelemalla. Jos psoriaasi ei ole aivan tyypillinen, ihosta otettava koepala voi helpottaa diagnoosin tekoa. Joskus diagnostiikassa tarvitaan ihotauteihin erikoistuneen lääkärin apua. Verikokeista ei ole diagnostiikassa apua, eikä psoriaasia tai sen kantajuutta voi nykytietämyksen valossa tarkistaa millään laboratoriokokeella.

Psoriaasin hoito


Parantavaa hoitoa psoriaasiin ei ole, mutta tautia voidaan rauhoitella monilla. Hoito on yksilöllistä, ja valintaan vaikuttaa taudin ilmenemismuoto ja hankaluus. Hyvin lievää, häiritsemätöntä psoriaasia ei tarvitse välttämättä hoitaa ollenkaan, tai pelkkä perusvoiteen käyttö riittää.

Perusterveydenhoidossa käytetään useimmiten erilaisia paikallishoitovalmisteita, kuten kortisonipohjaisia voiteita, kalsipotriolia ja kalsitriolia. Ne soveltuvatkin lievän psoriaasin hoitoon yleensä hyvin. Ohimeneviä nivelpsoriaasin oireita voi lievittää tulehduskipulääkkeiden, -geelien ja -voiteiden avulla.

Laaja-alaisen tai hankalaoireisen psoriaasin taltuttamiseen eivät pelkät paikallishoidot useinkaan riitä. Silloin hoidon suunnittelee ihotautilääkäri, ja voidaan turvautua ns. valohoitoihin tai suun kautta otettaviin lääkehoitoihin. Usein paras hoitovaste saavutetaan yhdistelemällä erilaisia hoitoja keskenään. Erittäin hankalan, koko vartalon alueella ilmenevän taudin hoito saattaa vaatia jopa sairaalan osastohoitoa.

Atooppisen ihottuman tavoin psoriaasi reagoi usein suotuisasti UV-valoon, mitä voidaan hyödyntää hoitolaitteilla annettavien valohoitojen avulla. Psoriaasissa käytetään sekä SUP-, UVB-, että PUVA-valohoitoja. Hoidon suunnittelee yleensä ihotautilääkäri, ja hyvin toteutetun hoidon vaste on useimmiten varsin hyvä. Myös auringonvalolla on psoriaasin oireita lievittävä vaikutus. Useat psoriaatikot hyötyvät pimeään vuodenaikaan tehdyistä parin viikon mittaisista aurinkomatkoista. Psoriasisliitto järjestää myös erityisiä ulkomailla järjestettäviä aurinkopainotteisia sopeutumisvalmennuskursseja vaikeaa psoriaasia sairastaville potilaille. Kovin valoherkille tai huonokuntoisille psoriaasipotilaille UV-valo ei kuitenkaan hoitomuodoksi sovellu.

Psoriaasiin käytettäviä suun kautta otettavia lääkkeitä ovat mm. asitretiini, metotreksaatti ja siklosporiini. Sisäisten lääkehoitojen käyttöä rajoittavat niiden moninaiset sivuvaikutukset, ja ne vaativat myös säännöllistä verikokeiden seurantaa. A-vitamiinijohdannainen asitretiini tehoaa psoriaasiin monella eri mekanismilla. Sitä voidaan yhdistää myös valohoitoihin, jolloin valohoidon vaste paranee. Hoidon käyttöä hidastavat silloin tällöin tavattavat maksasivuvaikutukset ja veren rasva-arvojen nousut sekä se, että lääke on sikiöepämuodostumia aiheuttava eikä se sovellu naisille, jotka voivat tulla raskaaksi. Muina sivuvaikutuksina tavataan hoidon jälkeen ohimenevää ihon kuivumista ja ohentumista.

Metotreksaatti on tehokas sekä nivel- että ihopsoriaasissa, mutta käyttöä rajoittavat sen kohtalaisen yleiset haittavaikutukset sekä ajoittain ilmenevä maksaärsytys Myöskään metotreksaatti ei sovellu naisille, jotka saattavat tulla raskaaksi hoidon aikana.

Siklosporiini on nopeavaikutteinen ja suhteellisen tehokas psoriaasilääke, ja se soveltuu myös raskaana oleville naisille. Pitkäaikaiseen käyttöön lääke sopii kuitenkin harvoin, sillä se aiheuttaa munuaissivuvaikutuksia ja verenpaineen nousua.

Uusimpia vaikeaan psoriaasiin käytettyjä hoitomuotoja ovat biologiset lääkkeet, kuten adalimumabi, infliksimabi, etanersepti ja ustekinumabi. Teho on parhaimmillaan erittäin hyvä, mutta ne ovat hoitona kalliita, minkä vuoksi niihin turvaudutaan vain, mikäli perinteiset lääkehoidot osoittautuvat tehottomiksi tai ne eivät potilaalle jostain syystä sovellu. Niiden annostelu tapahtuu ihon läpi insuliinin tapaan, ja annostelutiheys vaihtelee muutamasta kuukaudesta viikkoon. Tehokas infliksimabi on tässä suhteessa poikkeus, sillä se annostellaan suonensisäisesti lääkärin valvonnassa.

Muita psoriaasin hoidossa käytettyjä lääkkeitä ovat mm. hydroksiurea ja sulfasalatsiini. Ne ovat suhteellisen tehokkaita niveloireisiin, mutta tehoavat ihoon heikommin tai eivät ollenkaan.

Seuranta

Vaikka psoriaasitaipumuksen parantavaa hoitoa ei ole olemassa, hyvällä hoidolla se saadaan kuitenkin yleensä rauhoittumaan pitkäksi aikaa tai jopa pysyvästi. Joillakin tauti rauhoittuu itsekseenkin, mutta saattaa alkaa uudestaan myöhemmin tulevaisuudessa, esimerkiksi stressaavan elämäntilanteen yhteydessä. Tiedetään, että jatkuvasti oirehtivaan keskivaikeaan tai vaikeaan psoriaasiin liittyy hivenen suurentunut sydän ja verisuonitautien riski. Siksi käynti lääkärissä kontrolleissa vuoden parin välein voi olla paikallaan, etenkin mikäli elämään kuuluu muitakin riskitekijöitä, kuten korkeaa verenpainetta. Mikäli käytössä on psoriaasin suun kautta otettava hoito, siihen liittyvän seurannan ohjelmoi lääkkeen määrännyt lääkäri. Ei ole olemassa veri- tai muita kokeita, joilla voitaisiin arvioida tai ennustaa hoidon tarvetta.

Psoriaasin periytyvyys

Noin 40 prosentilla psoriaatikoista on ns. sukutaustaa eli joku lähisukulainen sairastaa samaa tautia. Psoriaasin taustalta on löydetty useita eri kudostyyppejä, jotka altistavat sairaudelle.

Yleisyys

Maailmanlaajuinen yleisyys on noin 1-3 prosenttia. Suomessa arvioidaan olevan noin 150 000 psoriaatikkoa.

Ennuste ja omahoito

Taipumus psoriaasiin ei parane, mutta taudin ilmentyminen elämän eri vaiheissa voi vaihdella hyvinkin paljon. Sitä ei voi ennustaa, kenellä tauti jatkuu yhtäjaksoisena ja hankalana, ja kenellä taas tilanne rauhoittuu lopulta itsekseen oirehdittuaan sitä edeltävästi kenties hyvinkin kiusallisena. Psoriaasi voi tuoda mukanaan itsetunto-ongelmia, ja lähipiirin informoiminen taudin luonteesta ja tarttumattomuudesta voi olla paikallaan, jotta läheiset oppivat suhtautumaan oireiluun luontevasti. Tutkimusten mukaan psoriaatikoilla on muuta väestöä enemmän mielenterveysongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta, sekä alkoholin käyttöä. Psoriaatikon onkin hyvä hyväksyä sairaus osaksi omaa identiteettiään ja sairauden lehahteleva, välillä oikukaskin luonne.

Koska psoriaasi on itsessään riskitekijä sydän- ja verisuonitaudeille, on hyvä pyrkiä vaikuttamaan elämäntavoillaan niitä ehkäisevästi. Tupakanpoltosta on syytä luopua ja alkoholinkäyttö pitää kohtuullisena. Lihomista on syytä välttää ja pyrkiä liikkumaan säännöllisesti. Terveellinen ja monipuolinen, kuitupitoinen ruokavalio edesauttaa terveyden ylläpitämistä myös elämän muilla osa-alueilla.

Hoitamaton, aktiivinen niveltulehdus voi pitkittyessään aiheuttaa nivelessä palautumatonta tuhoa, toiminnanvajetta ja virheasentoa. Lääkehoito on pyrittävä aloittamaan hyvissä ajoin pysyvien muutosten ehkäisemiseksi. Joskus leikkaushoidot voivat olla tarpeen.

Linkkilista

Psoriasisliitto

www.imnotpsori.fi

Psoriaasin Käypä hoito -suositus

National Psoriasis Foundation USA (eng.)


Viitteet

Noble: Textbook of Primary Care Medicine, 3rd ed., Copyright 2001 Mosby, Inc.


Ihotautien taskukonsultti, Terve Media Oy

Ihotautien erikoislääkäri on tarkistanut artikkelin tietosisällön 31.1.2013.

Lue lisää:

Psoriaasi saattaa altistaa monille sairauksille

Yhdistelmävoiteella lisätehoa psoriaasin hoitoon

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.