Tunneköyhyys ja epäsosiaalisuus ovat vahvasti perinnöllisiä

Ruotsalaistutkimuksen mukaan näyttää siltä, että tunneköyhyys ja epäsosiaalinen käytös ovat selvästi perinnöllisiä persoonallisuuspiirteitä. Tutkimuksessa arvioitiin yli 3 600 kaksosparia ensimmäisen kouluvuoden lopussa. Lasten arvioinnissa käytettiin apuna opettajien arvioita lasten mahdollisesta epäsosiaalisesta käytöksestä ja muista psykkisistä ongelmista, kuten myötaelämisen ja katuvaisuuden puutteesta. Tällaiset lapset ovat toisin sanoen tunneköyhiä. Ne lapset, joilla havaittiin eniten näitä ongelmia, jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, oliko heillä todettu muita psyykkisiä ongelmia vai ei.

Tulokset osoittivat, että niillä lapsilla, joilla on muita psyykkisiä ongelmia, tunneköyhyys ja epäsosiaalisuus ovat vahvasti perinnöllisiä. Muilla lapsilla nämä piirteet johtuvat pääasiassa ympäristöstä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös havaittu, että lapset, joilla on vakavia psyykkisiä ongelmia, jatkavat helposti epäsosiaalista käyttäytymistään ja pysyvät tunneköyhinä kaikista hoitoyrityksistä huolimatta. Muiden lasten osalta hoito on ilmeisesti tuloksellisempaa ja he voivat oppia myötäelämään ja selviytymään paremmin muiden ihmisten kanssa. Tunneköyhyys ja epäsosiaalisuus näyttävät periytyvän voimakkaasti, mutta vaikuttamassa on todennäköisesti useita geenejä. Voisi joka tapauksessa auttaa, jos pystyttäisiin tunnistamaan ne lapset, jotka ovat vaarassa ajautua epäsosiaaliseen elämäntapaan ja ne lapset, jotka todennäköisesti selviävät erinomaisesti, kunhan heidän ongelmaansa suhtaudutaan oikein.

Lähde : Journal of Child Psychology and Psychiatry 2005;46:592

[elink=http://www.poliklinikka.fi/?page=7174122]Persoonallisuushäiriöt[/elink]

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.