Persoonallisuushäiriöt-potilasohje

Persoonallisuushäiriöt ovat ympäröivästä kulttuurista selvästi poikkeavia syvälle juurtuneita ja joustamattomia käyttäytymismalleja. Persoonallisuushäiriöt kehittyvät lapsuudessa tai nuoruudessa ja jatkuvat läpi aikuisiän. Häiriöt ovat pysyviä - ne ovat läsnä kaikessa kanssakäymisessä ja tulevat ilmi useissa erilaisissa elämäntilanteissa. Ne aiheuttavat kärsimystä ja vastoinkäymisiä ympäristön kanssa. Raja normaalin persoonallisuuden ja persoonallisuushäiriön välillä on häilyvä. Persoonallisuushäiriöistä kärsii noin 10 % väestöstä. Eri persoonallisuushäiriöihin on useita hoitokeinoja, joilla henkilökohtaista kärsimystä ja toimintakyvyn laskua voidaan lievittää.

Persoonallisuushäiriöiden estäminen

Persoonallisuushäiriön kehittymiseen vaikuttavat kasvuympäristö, perintötekijät ja biologiset tekijät. Näistä tärkein tekijä lienee kasvuympäristö. Lapsen epäedulliseen kasvuympäristöön tulisi voida vaikuttaa ja näin ehkäistä persoonallisuushäiriön kehittymistä.

Persoonallisuushäiriöiden taustalla on usein lapsuuden kehitysympäristö. Nimenomaan pitkäaikaisia lapsuuden ympäristötekijöitä pidetään ratkaisevina tekijöinä häiriöiden synnylle. Väkivalta, seksuaalinen hyväksikäyttö, päihdeongelmat ja vanhempien vakavat käyttäytymisen häiriöt altistavat lasta persoonallisuushäiriöille. Niinpä, välttyäkseen persoonallisuushäiriöltä lapsen onkin saatava kasvaa ja kehittyä hyvässä ja rakastavassa ympäristössä, jossa ei ole lasta vahingoittavia psykososiaalisia haittatekijöitä.
 

Persoonallisuushäiriöiden omahoito

Persoonallisuushäiriön diagnoosin asettaminen on vaativaa kokeneellekin ammattilaiselle. Vaatii laajaa kokemusta ja tietoa sisäistää persoonallisuushäiriöiden diagnoosikriteerit ja suhteuttaa henkilön käyttäytyminen niihin, puhumattakaan oireiden yhteydestä muihin psykiatrisiin tai ruumiillisiin liitännäissairauksiin tai häiriöihin.

Persoonallisuushäiriötä epäiltäessä, kannattaa ottaa yhteyttä lääkäriin ja pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa hoitomahdollisuuksia, kuten erilaisia terapioita ja lääkitysvaihtoehtoja. Häiriön pysyvyydestä johtuen pitkäaikaisen luotettavan hoitosuhteen luominen on hoidon kulmakivi.

Milloin lääkäriin?

Lääkäriin kannattaa ottaa yhteyttä, jos henkilön käyttäytyminen on selkeästi ympäröivän kulttuurin kanssa ristiriidassa. Tällöin saattaa olla kyse jostain persoonallisuushäiriöstä.

Apua ongelmiin ja kärsimykseen löytyy, kun osaa ottaa oikeaan aikaan yhteyttä. Parhaiten hoidosta hyötyvät nuoret potilaat, joten hoitoon kannattaa hakeutua varhaisessa vaiheessa. Hoidon aloittamiskriteerinä pidetään varmistettua persoonallisuushäiriötä, johon liittyy toimintakyvyn, työkyvyn tai opiskelukyvyn menetyksen uhka ja toistuvat ristiriidat vuorovaikutuksessa toisten kanssa sekä yleisten normien vastainen käytös.

Persoonallisuushäiriöissä hoito on yksilöllistä ja erilainen eri persoonallisuushäiriöissä. Usein persoonallisuushäiriön hoidossa ensin keskitytään akuuttiin ongelmaan tai oireeseen, kuten esimerkiksi ahdistuneisuuteen, mielialahäiriöön tai päihdeongelmaan. Kun siitä ollaan selvitty, jatketaan itse persoonallisuushäiriön hoitoon, joka edellyttää potilaalta sairaudentuntoa ja hoitomotivaatiota.

Nykyään persoonallisuushäiriön hoitoon käytetään monia menetelmiä, mm. psykoterapiaa ja sosiaaliterapiaa sekä tarvittaessa lääkehoitoa. Nykytiedon valossa näyttää siltä, että hoidolla on hyvä teho persoonallisuushäiriöihin, joten hoitoon kannattaa hakeutua. Häiritseviksi koettuja oireita saadaan hoidolla vähennettyä merkitsevästi ja psyykkisen toimintakyvyn rajoituksista selvitään hoidon avulla hyvin.

Lisätietoa aiheesta

Lääkärikirja: Persoonallisuushäiriöt

Tarkastajalääkäri on tarkastanut artikkelien sisällön 10.10.2010.

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.