Ennenaikaisesti syntyneet kärsivät usein aikuisina ahdistuneisuudesta ja masennuksesta

Hyvin ennenaikaisena syntyneet kärsivät usein myöhemmin hermostollisista ja älyllisistä ongelmista, mitkä voivat johtaa heikkoon koulumenestykseen ja mielenterveyden häiriöihin.

Useissa seurantatutkimuksissa on osoitettu ennenaikaisena syntyneiden lasten ja nuorten olevan muita alttiimpia ahdistuneisuudelle, sosiaaliselle syrjäytymiselle ja itsetunto-ongelmille. Toisaalta ennenaikaisesti syntyneiden persoonallisuutta aikuisuuden kynnyksellä ei ole juuri tutkittu.

Brittiläis-irlantilaisessa tutkimuksessa on tutkittu 18 – 19-vuotiaiden persoonallisuutta. Heistä 108 oli syntynyt alle 33 viikon raskauden jälkeen eli hyvin ennenaikaisesti ja 67 normaalipituisen raskauden jälkeen. Normaalipituinen raskaus kestää noin 40 viikkoa. Osallistujille tehtiin persoonallisuuskysely, joka mittaa kolmea persoonallisuuspiirrettä: ulospäin suuntautuneisuutta (sosiaalisuus, eloisuus ja mielihyvän etsintä), neuroottisuutta (ahdistuneisuus, alakuloisuus ja alhainen itsetunto) sekä psykoottisuutta (kylmyys, aggressiivisuus ja taipumus epäsosiaaliseen käytökseen). Myös neljäs piirre, teeskentelevyys, arvioitiin.

Ennenaikaisena syntyneet olivat muita useammin neuroottisia ja sisäänpäin suuntautuneita ja teeskentelivät muita useammin. Etenkin ennenaikaisena syntyneillä naisilla todettiin usein neuroottisuutta ja sisäänpäin suuntautuneisuutta. Psykoottisuudessa ei ryhmien välillä todettu eroja.

Persoonallisuuden kehittymisessä vaikuttavat monimutkaiset perinnölliset ja ympäristölliset tekijät. Tutkijoilla ei ole selvää käsitystä siitä, miksi ennenaikaisesti syntyneiden persoonallisuus poikkeaa täysiaikaisina syntyneistä. Syynä voisi periaatteessa olla varhainen lievä aivovaurio. Toisaalta ennenaikaisena syntyneiden lasten vanhemmat voivat olla suojelevampia kuin muiden, mikä voisi vaikuttaa persoonallisuuteen. Kaksostutkimuksissa on havaittu, että perinnöllisillä tekijöillä on iso rooli persoonallisuuden kehityksessä.

Eräässä aikaisemmassa tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että ahdistuneisuudesta kärsivät naiset synnyttävät muita useammin ennenaikaisesti, jolloin heidän lapsensa voivat periä heidän persoonallisuuspiirteitään.

Lähde: Pediatrics 2006;117:309-316

Masennus
Ahdistuneisuushäiriö [elink=http://www.poliklinikka.fi/?page=7174122]Persoonallisuushäiriöt[/elink]

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.