Munuaissairauden ennustekijät pätevät iästä riippumatta

Munuaisten toimintaa kuvastavat mittaukset ennustavat munuaissairauden sekä sen aiheuttaman kuoleman riskiä riippumatta siitä, minkä ikäinen potilas on. Tämä norjalaistutkijoiden havainto on tervetullut, sillä mittausten tehokkuus iäkkäiden potilaiden riskin arvioinnissa on kyseenalaistettu.

Norjalaiset selvittivät asiaa yhdistämällä aikaisempien tutkimusten tuloksia eri puolilta maailmaa. Tutkimuksiin oli osallistunut yhteensä yli kaksi miljoonaa potilasta.

Aineistojen yhteisanalyysi osoitti munuaisten toimintaa kuvaavan glomerulusten suodattumisnopeuden sekä virtsan valkuaispitoisuuden ennustavan keille todennäköisesti kehittyi loppuvaiheen munuaissairaus ja ketkä todennäköisimmin menehtyivät keskimäärin kuusivuotisen seurannan aikana. Yhteys oli yhtä vahva kaikissa ikäryhmissä, myös yli 75-vuotiailla, tulokset osoittivat.

Suomessa vaikean munuaistaudin vuoksi joutuu vuosittain noin 500 henkilöä dialyysiin eli keinomunuaishoitoon. Munuaistauti altistaa myös muille sairauksille, muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

Lähde: JAMA 2012

Copyright Duodecim 2012

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.