Markkina-arvoteorian kritiikkiä

Markkina-arvoteoriaa voidaan kritisoida monesta eri suunnasta. Valitettavasti yleisin kritiikki on City-lehden keskustelussa esitetyn kaltainen:

"Kumosin Laasasen teorian, joka ei ole teoria vaan akateemista pohdintaa eli mielipide eli kumottavissa olemalla eri mieltä. Jos olisin vaivautunut lukemaan Laasasen kirjan, esittäisin vuorenvarmasti perustelujakin, miksi olen eri mieltä, nyt joudun tukeutumaan puhtaaseen spekulaatioon niiden tietojen pohjalta, joita minulla Laasasen bloggailujen pohjalta on tarjottu. Voi olla, että jos kirjan lukisin en olisikaan niin paljon eri mieltä."

Olen nähnyt paljon "En ole viitsinyt lukea Laasasen kirjaa, mutta tiedän lukemattakin, että teoria on hölynpölyä" tyyppistä kritiikkiä.

Toinen surullistakin surullisempi laasas-keskustelu löytyy Eurosinkkujen palstalta. Yksi keskusteluun osallistunut on lukenut kirjani, muut tietävät lukemattakin, että se on sontaa.

Kritiikin eri tyyppejä

Teorioita, kuten markkina-arvoteoriaa, voidaan kritisoida monesta eri suunnasta. Markkina-arvoteorian saama kritiikki on kuitenkin poikkeuksellista siinä mielessä, että juuri kukaan ei edes pyri osoittamaan teoriaa vääräksi kumoamalla siinä esitettyjä väitteitä.

Sen sijaan tieteenfilosofiaa tuntemattomat henkilöt yrittävät esittää tieteenfilosofisia kumouksia sanomalla, että "markkina-arvoteoria ei ole tiedettä". Minulle on tuon kritiikin kuultuani jäänyt joka kerta sellainen olo, että kritiikin lausujalla ei ole hajuakaan siitä, mitä tiede on ja mitä se ei ole.

Kritiikin eri tyyppejä:

  1. Markkina-arvoteoria ei pidä paikkaansa.
  2. Markkina-arvoteoria ei ole tiedettä.
  3. Markkina-arvoteoria pitää paikkansa, mutta teoria koostuu itsestään selvyyksistä, joista ei ole juurikaan tieteellistä hyötyä.
  4. Markkina-arvoteoria edustaa "pahaa tietoa", joka käsittelee ihmisiä epäkunnioittavasti. Tuollaisia eettisesti arveluttavia teorioita ei pitäisi laatia.
  5. Markkina-arvoteoria on huono teoria, joka antaa epätyydyttävän kuvan pariutumisen kokonaisuudesta.
  6. Koko teoria on lähtöisin Laasasen p**llun puutteesta

Käyn kritiikin muodot lävitse yksi kerrallaan

Teoria ei pidä paikkaansa

Yksinkertaisena toteamuksena tällainen kritiikki osuu heti kiveen, koska markkina-arvoteoria pitää varmasti paikkansa perusmuodossaan. Toiset ihmiset ovat halutumpia partnereita pariutumismarkkinoilla kuin toiset ja sillä on vaikutuksia yhteiskunnassa.

Kritiikkiä voidaan jalostaa paremmaksi seuraavalla tavalla: "Laasanen soveltaa markkina-arvoteoriaa väärin ja tekee virheellisiä johtopäätöksiä". Tämä on se kritiikin muoto, jota olen turhaan odottanut. Jotta tuollaisen kritiikin voisi esittää, pitää kuitenkin ensin tutustua minun versiooni markkina-arvoteoriasta ja esittää sitten johonkin todisteluaineistoon perustuvia vasta-argumentteja.

Ensimmäinen tarttumapinta ovat sukupuolen seksihalujen erot. Yleisin kritiikki on seuraava: "Naiset haluavat seksiä siinä missä miehetkin, joten naisilla ei ole seksuaalista valtaa miehiä enempää". Tuo ei varsinaisesti ole markkina-arvoteoriaan kohdistuvaa kritiikkiä, vaan naisten seksuaalisen vallan teoriaan kohdistuvaa kritiikkiä. Markkina-arvoteoria ei kaatuisi, vaikka miehet ja naiset haluaisivatkin seksiä yhtä paljon.

Jos sanoo jotakin paikkansa pitämättömäksi, kannattaa perustella argumenttinsa laajoilla lähdeviitteillä.

Teoria ei ole tiedettä

Tämä väitteen esittäjillä näyttää olevan ajattelunsa takana sellainen logiikka, että jos joku asia ei ole tiedettä, niin sen kumoamiseen ei tarvitse esittää sen enempää perusteluja. Riittää kun sanoo, että "Asia X ei ole tiedettä".

Googlaamalla löytyy helposti tietoa siitä, mitä tiede on. Markkina-arvoteoria on niin tiedettä kuin mitä yhteiskuntatiede olla voi. Markkina-arvoteoria tuottaa runsaasti testattavissa olevia hypoteeseja, jotka ovat ylellisyyttä yhteiskuntatieteelliselle teorialle.

Toisinaan myös väitetään, että "Laasasen teoria perustuu hänen mielipiteilleen ja baarikokemuksilleen". Ensinnäkin, kirjassa ei puhuta baareista kuin muutaman sivun verran. Toiseksi, kirja sisältää erittäin runsaasti lähdeviitteitä kaikkiin löydettyihin markkina-arvoteoriaa sivuaviin lähteisiin. Joidenkin mielestä lähteitä on liikaakin.

Paremman kritiikin voi esittää sanomalla, että "Suuri osa Laasasen kirjan sisällöstä koostuu muista tieteellisistä lähteistä peräisin olevista lainauksista". Se on aivan totta. Kirjani tarkoituksena olikin koota markkina-arvoteoriaa sivuavat lähteet yksien kansien väliin. Kokonaisnäkemys markkina-arvoteoriasta on kuitenkin minun omani.

Teoria koostuu itsestään selvyyksistä

Arkitieto ei ole yhtä arvokasta kuin tieteellinen tieto. Asiasta tulee "totta" vasta sitten, kun arkitieto on koostettu tieteelliseksi teoriaksi. Markkina-arvoteoria sisältää paljon itsestään selvää arkitietoa, mutta teoria koostaa tiedon sirpaleet yhdeksi kokonaisuudeksi, josta voidaan havaita uusia yhteyksiä ja luoda tutkimushypoteeseja.

Netin markkina-arvokeskusteluja lukiessaan on helppo huomata, että juuri mikään asia markkina-arvoteoriassa ei ole keskustelijoille itsestään selvä.

Teoria edustaa pahaa tietoa

Näkisin, että tämä ääneen lausumaton motiivi on yleisin syy markkina-arvokritiikin taustalla. Teoria kuulostaa niin vastenmieliseltä, että sitä ei saisi kutsua tieteeksi, eikä se saa pitää paikkaansa, koska se on eettisesti väärin. Tieteen pitäisi tuottaa "kivoja" teorioita, eikä inhorealistisia teorioita.

Kriitikot eivät kuitenkaan yleensä sano piilomotiiviaan ääneen, koska pahan tiedon vastustaminen ei kuulosta vakuuttavalta kritiikin muodolta.

Kritiikki on samankaltaisesti motivoitunutta kuin rotujen älykkyystutkimusten kritiikki. On kauheaa, jos rotujen välillä on älykkyyseroja. Siksi rotujen älykkyyttä tarkasteltavat tutkimukset pitää leimata humpuukiksi ja epätieteeksi.

Teoria on huono kuvaus todellisuudesta

Tällainen kritiikki on osittain mielipidekysymys. Minun mielestäni teoria on erinomainen, varsinkin jos sitä vertaa romanttiseen arkipuheeseen, joka on oikeastaan ainut markkina-arvoteorian kilpailija. Ja romantiikkahan ei edes pyri kuvaamaan pariutumismarkkinoiden kokonaisuutta, vaan päinvastoin se piilottaa ikävän totuuden romanttisen kuorrutuksen taakse.

Oikeastaan voidaan yksinkertaisesti todeta, että markkina-arvoteoria on ainut ja paras teoria pariutumisen kokonaisuudesta.

Teoria kumpuaa kirjoittajan seksuaalisista traumoista

Tämä ad hominem virheargumentti on omituisuudessaan omaa luokkaansa. Mitä argumentilla oikein yritetään hakea?

  1. Teorian tekijän markkina-arvo on huono ja hän päättänyt tehdä teorian selitelläkseen huonoa naismenestystään.
  2. Teoria ei pidä paikkaansa, koska sen on tehnyt alhaisen markkina-arvon mies. Jos teorian olisi kirjoittanut naisten suosiossa oleva gigolo, teoria olisi varmasti parempi.

Kuten toin aikaisemmin ilmi, minä kuuluin ennen vanhaan keskitasoisten miesten nörtti-pelimies kategoriaan. Olin tylsää keskitasoa.

En oikein ymmärrä, miten teoria olisi erilainen, jos markkina-arvoni ja naismenestykseni olisi erilainen. Voi toki olla, että jos olisin naisten suosima gigolo, niin en kirjoittaisi mitään teorioita, vaan viettäisin aikaa naisten seurassa ja villeissä orgioissa. Jos taas olisin ATM, niin teoriaa voisi olla vaikea luoda kokemuksen puutteesta johtuen.

Ehkäpä teorian luonnin takana on juuri se syy, että olin keskitasoinen nörtti-pelimies, jolla on taipumusta insinööriajatteluun.

Tämänkin kritiikin pohjavireenä on pahan tiedon vastustaminen leimaamalla teorian kirjoittaja epäkelvoksi luuseriksi, ja kuten kaikki tietävät, epäkelpojen luusereiden puheita ei tarvitse kuunnella.

Löydä lisätietoa hakusanalla