Mitä uutta on lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksessa?

Lonkkamurtumien yleisyys

Lonkkamurtumia ilmenee eniten vanhuksilla. Noin 10 prosenttia iäkkäiden ihmisten kaatumisista johtaa vakaviin vammoihin, joista yksi on lonkkamurtuma.

65 vuotta täyttäneistä henkilöistä 30–40 prosenttia kaatuu vähintään kerran vuodessa ja 80 vuotta täyttäneistä ja laitoshoidossa asuvista joka toinen.

Suomessa leikataan vuosittain noin 6 000 lonkkamurtumaa.

Mitä uutta lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksessa on?

Lonkkamurtuman päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa kerrotaan, että lonkkamurtuman ennuste voi parantua keskittämällä hoito tehokkaammin ikääntyneiden sairauksiin perehtyneisiin yksiköihin, jossa korostetaan varhaisen mobilisaation eli nivelten liikkuvuusharjoitusten merkitystä.

Kivun hoito ja kirurgia

Lonkkamurtumien kivun hoito auttaa suosituksen mukaan ehkäisemään komplikaatioita. Kivun hoitoa tulisi toteuttaa niin kipulääkkein kuin johtopuuduksin. Lonkkamurtumaleikkaukset suositellaan tehtäväksi pikimmiten joko yleisanestesiassa tai spinaalipuudutuksessa. Leikkausmenetelmän tulee mahdollistaa täyspainovaraus.

Kuntoutus

Mobiilisaatiohoitoa suositellaan aloitettavaksi jo heti leikkauksen jälkeen, päivitetty Käypä hoito -suositus kertoo. Leikkauksen jälkeen perinteisen liikuntaharjoittelun tulisi sisältää myös progressiivista lihasvoimaharjoittelua.

Hoidon keskittäminen

Lonkkamurtumapotilaiden ennustetta voidaan parantaa ja hoidon kustannuksia pienentää keskittämällä sekä lonkkamurtumapotilaiden hoito että kuntoutus ikääntyneiden sairauksiin perehtyneisiin yksiköihin. Moniammatillinen geriatrinen hoitomuoto tukee myös muistisairaita, suosituksessa nostetaan esille.

Moniammatilliseen geriatriseen hoitomuotoon kuuluu geriatrin kokonaisvaltainen, moniammatillisesti toteutettu geriatrinen arviointi ja hoito, varhainen mobilisointi eli nivelten liikkuvuuden parantaminen, kuntoutus ja kotiutuksen suunnittelu.

Ennaltaehkäisy

Päivitetyssä suosituksessa korostetaan uusien luunmurtumien ennaltaehkäisyä. Muun muassa ensimmäisen lonkkamurtuman syy tulisi selvittää ja kaatumisriskiä suurentaviin tekijöihin tulisi puuttua.

Lähteet:

Lonkkamurtuman Käypä hoito -suositus
Päivitetty lonkkamurtuman Käypä hoito -suositus -tiedote
Terveysportti

Lue lisää:

Luut lujaksi – estä murtumat
Ensiapu: Murtuma

Moni vanhuksen lonkkamurtuma onkin lääkärin määräämän lääkehoidon seurausta
Lääkitykset voivat altistaa mielenterveyspotilaat lonkkamurtumille
Masennuslääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtuman riskiä iäkkäillä

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.