Lääke vai elintarvike?

Lääke on valmiste tai aine, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tahi sen oireita ihmisessä taikka eläimessä. Lääkkeeksi katsotaan myös ihmisen tai eläimen terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseksi taikka elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi tarkoitetut valmisteet ja aineet. Lääkettä saa myydä ainoastaan Lääkelaitoksen luvalla. (Lääkelaki)

Lääkeaine

Lääkeaine on kemiallisesti tai muuten tieteellisin menetelmin yksityiskohtaisesti määritelty elimistöön vaikuttava aine, jota käytetään lääkevalmisteen valmistuksessa tai lääkkeenä sellaisenaan. (Lääkelaki)

Lääkevalmiste

Lääkev​almiste on lääke, joka on valmistettu tai maahantuotu lääkelain mukaisesti ja jota myydään tai kulutukseen luovutetaan valmistajan alkuperäispakkauksessa. (Lääkelaki)

Rohdosvalmiste

Rohdosvalmiste on perinteisesti lääkkeellisesti käytetty valmiste, jonka vaikuttava(t) ainesosa(t) on/ovat peräisin kasvi- tai eläinkunnasta, bakteereista tai kivennäisaineista (Lääkelaki)

Homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet

Homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet homeopaattisella valmisteella tarkoitetaan lääkevalmistetta, joka on valmistettu homeopaattisista kannoista Euroopan farmakopeassa kuvatulla homeopaattisella menetelmällä. Jos kuvaus puuttuu Euroopan farmakopeasta, voidaan käyttää jäsenvaltion virallista farmakopeaa. Homeopaattinen valmiste voi olla valmistettu useasta homeopaattisesta kannasta. Homeopaattisia valmisteita koskevia säännöksiä sovelletaan myös muihin valmisteisiin, jotka on valmistettu homeopaattisilla valmistusmenetelmillä. Antroposofiset valmisteet lasketaan tällaisiksi valmisteiksi. (Lääkelaki)

Ravintolisä

Ravintolisät ovat elintarvikkeita, vaikka ne saattavat muistuttaa ulkonäöltään ja käyttötavaltaan lääkkeitä. Ravintolisiä ovat esimerkiksi vitamiinien, kivennäisaineiden, kuidun ja rasvahappojen saantiin tarkoitetut valmisteet sekä erilaiset yrttivalmisteet. Niissä käytetyillä valmistusaineilla ei saa olla lääkkeellisiä vaikutuksia, eivätkä ne saa olla hyväksyttyjä lääkekäyttöön. (Elintarvikelaki)

Elintarvike

Elintarvikkeella tarkoitetaan pakattua tai pakkaamatonta syötäväksi, juotavaksi tai muutoin ihmisen nautittavaksi tarkoitettua tuotetta tai valmistetta taikka sen ainesosaa tahi raaka-ainetta. (Elintarvikelaki)

Funktionaalinen eli terveysvaikutteinen elintarvike

Funktionaaliselle tai terveysvaikutteiselle elintarvikkeelle ei ole olemassa kansainvälisesti hyväksyttyä määritelmää. Elintarvikevirasto pitää käyttökelpoisena Euroopan yhteisöjen komission tukeman eurooppalaisen konsensusryhmän esittämää määritelmää. Sen mukaan (vapaasti suomennettuna) elintarvike on funktionaalinen, jos sen on tavanomaisten ravitsemuksellisten ominaisuuksien lisäksi osoitettu vaikuttavan myönteisesti elimistön yhteen tai useampaan toimintoon tavalla, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia ja/tai vähentää sairauden riskiä.

Funktionaalisen elintarvikkeen on oltava ruokaa ja sen vaikutuksen on oltava osoitettavissa tavanomaisessa määrässä käytettynä ruokavalion osana. Funktionaalinen elintarvike ei ole pilleri tai kapseli, vaan osa tavallista ruokavaliota. Funktionaalinen elintarvike voi olla muokkaamaton elintarvike (natural food), elintarvike, johon on lisätty jokin komponentti tai elintarvike, josta on poistettu jokin komponentti joko teknologisin tai bioteknisin keinoin. Se voi myös olla elintarvike, jonka yhden tai useamman komponentin luonnetta on muokattu, tai elintarvike, jonka yhden tai useamman komponentin hyväksikäytettävyyttä on muokattu, tai elintarvike, jonka kohdalla on kyse joidenkin edellä mainittujen ominaisuuksien yhdistelmistä. Funktionaalinen elintarvike voi olla tarkoitettu koko väestölle tai jollekin tietylle väestön osalle. (Elintarvikelaki)

Kliininen ravintovalmiste

Kliinisellä ravintovalmisteella tarkoitetaan erityisruokavaliovalmistetta, joka on erityisesti valmistettu tai koostettu ja tarkoitettu ruokavaliohoitoon ainoaksi tai täydentäväksi ravinnoksi ja käytettäväksi lääkärin ohjauksessa sellaisille potilaille, joilla tavanomaisten elintarvikkeiden nauttiminen, sulaminen, imeytyminen,

aineenvaihdunta tai erittyminen on puutteellista tai häiriintynyttä, tai joilla on muita ravitsemuksellisia tarpeita, joita ei voida tyydyttää tavanomaista ruokavaliota muuttamalla tai muita erityisruokavaliovalmisteita käyttämällä. (KTM asetus)

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.