Lääketieteen sanasto

 a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  å  ä  ö

Hakutulokset sanalla 'Mielenterveys'

Termit:

mielenterveys, mental health
Mielenterveys on henkinen tila, johon kuuluvat itsetunto, itsenäisyys, sopeutumis-, toiminta- ja ongelmanratkaisukyky sekä kyky tyydyttäviin ihmissuhteisiin ja virkistäytymiseen. Hyvällä mielenterveydellä tarkoitetaan tilaa, jossa ihmisen psyykkinen toimintakyky on häiriötöntä ja hänen mielenilmaisunsa sekä kokonaiskäyttäytymisensä vastaavat vallitsevaa elämäntilannetta ja olosuhteita.

Mielenterveyden häiriöillä tarkoitetaan yleensä ihmisen kyvyttömyyttä pitää yllä persoonallisuuden tasapainoa, mikä ilmenee mm. todellisuudentajun tai identiteetin muuttumisena. Mielenterveyden häiriöitä voivat aiheuttaa sisäiset syyt (kuten perinnöllinen alttius) tai ulkoiset seikat, kuten sairaus, onnettomuus, suru, stressi, työpaikan menetys ja muut vastoinkäymiset. Mielenterveyden häiriöiden vakavuus, kesto ja oireet voivat vaihdella hyvin paljon.