Lääketieteen sanasto

 a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  å  ä  ö

Hakutulokset sanalla 'Kehitysvammaisuus'

Termit:

kehitysvammaisuus
Kehitysvammaisuudella tarkoitetaan perinnöllisen, raskaudenaikaisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman aiheuttamaa häiriötä, joka estää tai häiritsee kehitystä tai henkisiä toimintoja. Älyllisellä kehitysvammaisuudella tarkoitetaan lapsuudessa ilmenevää ja koko elämän jatkuvaa älyllisten toimintojen jälkeenjääneisyyttä, johon voi liittyä hermoston elimellisten vikojen aiheuttamaa aistien vajavuutta, liikkumisen, liikkeiden ja ilmehtimisen häiriöitä, kouristuksia, halvauksia tai tunne-elämän häiriöitä. Älyllisen kehitysvammaisuus jaotellaan lievään, keskitasoiseen, vaikeaan ja syvään käyttäen mittarina älykkyysosamäärää.