Lääketieteen sanasto

 a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  å  ä  ö

Hakutulokset sanalla 'Epilepsia'

Termit:

epilepsia
Epilepsialla tarkoitetaan eräitä kohtauksittain ilmeneviä sairauksia, joille ovat tunnusomaisia aivoperäiset oireet, kuten tajunnan, liikkeiden, aistitoimintojen tai käyttäytymisen häiriöt, kouristukset tai lyhyet poissaolokohtaukset tai sekavuustilat. Epilepsia johtuu usein aivovauriosta, joka liittyy aivokasvaimeen, aivotulehdukseen, verenkiertohäiriöön tai myrkytykseen, mutta aina ei syytä saada selville. Epilepsia voi ilmetä erityyppisinä kohtauksina, joita edeltää usein ennakkotuntemus eli aura. Ison epilepsiakohtauksen (grand mal) aikana potilas yleensä menettää tajuntansa ja kohtaus voi kestää useita minuutteja. Pienessä kohtauksessa (petit mal) tajuttomuus tai poissaolo kestää yleensä vain hetken.