Lääketieteen sanasto

 a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  å  ä  ö

Hakutulokset sanalla 'Dementia'

Termit:

dementia, tylsistyminen
Dementialla eli tylsistymisellä tarkoitetaan aikuisiässä tapahtuvaa, elimellisistä syistä johtuvaa, sosiaalista ja ammatillista toimintaa haittaavaa, laajaa henkisen suorituskyvyn heikentymistä. Dementian oireina voivat olla muistin ja päättelykyvyn heikentyminen, persoonallisuuden muutokset sekä usein myös kätevyyden, havaintokyvyn ja puheen häiriöt. Dementia aiheutuu iäkkäillä henkilöillä aivojen rappeutumisesta, joka voi olla seurausta Alzheimerin taudista tai aivoverenkiertohäiriöstä. Muita dementian aiheuttajia voivat olla mm. kilpirauhasen vajaatoiminta, hyvänlaatuiset aivokasvaimet tai pitkään jatkunut runsas alkoholin käyttö. Varsinkin iäkkäillä henkilöillä masentuneisuuden oireet saattavat muistuttaa dementiaa, jolloin puhutaan pseudodementiasta.