Lääketieteen sanasto

 a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  å  ä  ö

Haulla "d" löytyi yhteensä 529 hakutulosta.

D-lausunto , Kansaneläkelaitoksen vahvistamalle lomakkeelle laadittu lääkärinlausunto sairaan...

D-vitamiini , steroidirakenteisten vitamiinien yhteisnimitys, lisäävät kalsiumin ja fosfaatin...

D2-vitamiini , ergosterolista ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta muodostuva, mm. riisitaudin...

D3-vitamiini , rasvaliukoinen vitamiini, jota esiintyy eräissä elintarvikkeissa (voi, muna, kala) ja...

DIC-oireyhtymä , eri syistä aiheutuva tila, jossa ilmenee verenvuotoja, koska hyytymistekijät ovat...

DMT , Dimetyylitryptamiini eli DMT on päihteenä käytettynä vaikutuksiltaan LSD:n tavoin...

DNA , yksilön perimän sisältävä geneettinen koodi, joka rakentuu neljästä...

DNA-tunnistus , menetelmä jossa DNA-pätkät erotellaan, jolloin kullekin yksilölle tunnusomaiset...

Denis Brownen lasta , eräs kampurajalan hoidossa käytettävä tukilasta

Di Guglielmon tauti , veren punasolujen varhaismuotojen liikakasvu; pahanlaatuinen sairaus, jossa esiintyy...

DiGeorgen oireyhtymä , synnynnäinen tauti, jolle ovat ominaisia mm. kateenkorvan ja lisäkilpirauhasten...

Diphyllobothrium latum , leveä heisimato

Doppler -tutkimus , verivirran suunnan ja nopeuden osoittaminen kaikututkimuksella

Douglasin absessi , peräsuoli-kohtusyvänteen märkäpaise

Down-lapsi , Downin oireyhtymää sairastava lapsi

Downin oireyhtymä , Downin oireyhtymä on kehityshäiriö, jolle ovat ominaisia tyypilliset kasvonpiirteet,...

Downin syndrooma , Downin oireyhtymä on kehityshäiriö, jolle ovat ominaisia tyypilliset kasvonpiirteet,...

Duanen oireyhtymä , synnynnäinen oireyhtymä, jolle ominaista silmän lihasten hermotushäiriön aiheuttama...

Dubin-Johnsonin oireyhtymä , oireyhtymä jolle on ominaista bilirubiinin poistumishäiriöön perustuva keltaisuus ja...

Duchennen lihasdystrofia , eräs lihassurkastumatauti (etenkin pojilla alaraajoissa)

Dupuytrenin kontraktuura , kämmenen kalvojänteen kutistuma, joka vähitellen vetää sormia koukkuun

Dupuytrenin kutistuskoukistuma , kämmenen kalvojänteen kutistuma, joka vähitellen vetää sormia koukkuun

dacryoadenitis , kyynelrauhasen tulehdus

dacryocystitis , kyynelpussitulehdus

dacryolithus , kyynelteissä sijaitseva, kyynelnesteestä vähitellen saostunut kiinteä kappale

dacryostenosis , kyynelkanavan ahtauma

dactylo- , sormi-, varvas-

daily compensation , sairausvakuutuksesta sairauden johdosta maksettava päiväraha

dakarbatsiini , eräs mm. Hodgkinin taudin ja melanooman hoitoon käytetty solunsalpaaja (alkyloiva aine)

dakryoadeniitti , kyynelrauhasen tulehdus

dakryokystiitti , kyynelpussitulehdus

dakryoliitti , kyynelteissä sijaitseva, kyynelnesteestä vähitellen saostunut kiinteä kappale

dakryostenoosi , kyynelkanavan ahtauma

daktylo- , sormi-, varvas-

daktylologia , kuurojen ja mykkien merkkikieli, joka perustuu sormien ja käsien asentoihin ja...

daktyloskopia , sormenpäiden ihopienakuvioiden tai niiden jättämien jälkien tutkiminen mm. henkilön...

deafferentaatio , keskushermostoon tuovien hermoimpulssien kulun estäminen esim. katkaisemalla tai...

debiili , älyllisesti jälkeenjäänyt henkilö, älykkyysosamäärä 50-70, (käytöstä poistuva...

debiliteetti , älyllinen jälkeenjääneisyys, jossa älykkyysosamäärä on 50-70 (käytöstä...

decidua , raskauden aikainen kohdun limakalvo

decompensatio , vajaatoiminta

decompensatio cordis , sydämen vajaatoiminta

decompressio , paineen poisto

decubitus , pitkäaikaisen paineen aiheuttamasta verenkiertohäiriöstä seuraava ihon haavauma...

decursus , sairauden kulku, sairauden kulkua käsittelevä sairauskertomuksen osa

defaecatio , osittain reflekseihin, osittain tahdonalaisiin liikkeisiin perustuva liikesarja, joilla...

defatigaatio , uupumus, väsymys

defatigatio , uupumus, väsymys

defectus , vajavuus, puutos, aukko

defectus septi interatrialis , aukko sydäneteisten väliseinässä

defectus septi interventricularis , aukko sydänkammioiden väliseinässä

defekaatio , osittain reflekseihin, osittain tahdonalaisiin liikkeisiin perustuva liikesarja, joilla...

defekografia , peräsuolen röntgentutkimus, joka tehdään potilaan ulostaessa varjoainetta

defekoida , ulostaa

defekti , vajavuus, puutos, aukko

defektiivinen , puutteellinen, vajaa

defibrillaatio , sydämen kammiovärinän poisto sähköiskuilla (defibrillaattorilla)

defibrillaattori , Sydämen kammiovärinän eli nopean eteis- tai kammioperäisen rytmihäiriön poistoon...

defibrillatio , sydämen kammiovärinän poisto sähköiskuilla (defibrillaattorilla)

deficientia , vajavuus, puutos

deficientia intelligentiae , älyllinen heikkolahjaisuus

definitiivinen , lopullinen, ratkaiseva

defisienssi , vajavuus, puutos

defloraatio , immenkalvon puhkeaminen tai puhkaisu

defloratio , immenkalvon puhkeaminen tai puhkaisu

deformaatio , epämuotoisuus, muotoutuminen, muodonmuutos

deformatio , epämuotoisuus, muotoutuminen, muodonmuutos

degeneraatio , rappeutuminen

degeneratio , rappeutuminen

degeneratio adiposa hepatis , tila jossa maksasoluihin on kertynyt runsaasti rasva-aineita, esim. runsaan...

degeneratio corporis vitrei , silmän lasiaisen rappeutuminen

degeneratio maculae , keskeistä näköä heikentävä verkkokalvon keskiosan rappeutuminen

degeneroitua , rappeutua

deglutitio , refleksinomainen liikesarja, joka siirtää ruoka- tai nesteannoksen suusta nielun kautta...

dehydraatio , 1) kuivuminen; 2) nesteen menetys

dehydratio , 1) kuivuminen; 2) nesteen menetys

dehydroretinoli , eräs luonnossa esiintyvä A-vitamiinin muoto

dekalsifikaatio , kalkin poisto, kalkkikato (luustossa)

dekompensaatio , vajaatoiminta

dekompressio , paineen poisto (esim. leikkaus jonka avulla vähennetään aivoihin tai selkäytimeen...

dekompressiotauti , sairaus joka aiheutuu paineen nopeasta vähenemisestä, seurauksena kaasujen kupliminen...

dekontaminaatio , puhdistus, esim. henkilön tai huonetilan puhdistus taudinaiheuttajista tai...

dekstraani , suurimolekyylisistä hiilihydraateista tehtyjä valmisteita, joita on käytetty...

dekstro- , oikeanpuolinen, oikea-

dekstrokardia , sydämen sijaitseminen oikealla

dekstropropoksifeeni , eräs opiaattiryhmän kipulääke ja huume

deleetio , 1) yhden tai useamman emäksen puuttuminen DNA-ketjusta; 2) kromosomipoikkeama joka...

delirium , sekavuustila, houretila, hourailu

delirium febrile , kuumehoure

delirium senile , vanhuuden sekavuustila, vanhuudenhöperyys

delirium tremens , runsaan alkoholinkäytön lopettamista tai vähentämistä seuraava oireyhtymä

deltalihas , kainalohermon hermottama lapaluusta ja solisluusta olkaluun hartialihaskyhmyyn ulottuva...

delusio , uskomus tai ajatus, joka perustuu henkilön tekemille virhepäätelmille ulkoisesta...

deluusio , harhaluulo

demarcatio , rajautuminen, kudostuhoalueen rajan tuleminen selväksi

demarkaatio , rajautuminen, kudostuhoalueen rajan tuleminen selväksi

dementia , Dementialla eli tylsistymisellä tarkoitetaan aikuisiässä tapahtuvaa, elimellisistä...

dementia alcoholica , alkoholitylsistyminen, pitkäaikaisen alkoholinkäytön aiheuttama tylsistyminen

dementia paralytica , halvaava tylsistyminen

dementia praecox , nuoruuden tylsistyminen

dementia praesenilis , ennenaikainen vanhuudentylsistyminen

dementia senilis , vanhuudentylsistyminen

dementoitua , tulla dementiksi, tylsistyä henkisesti

dementti , henkisesti tylsistynyt, tylsä

demineralisaatio , kivennäisaineiden väheneminen (esim. luun kalkkikato)

demonstratiivinen , 1) havainnollisesti osoittava; 2) mielenosoituksellinen

demyelinatio , hermosolujen rappeutumisilmiö

demyelinisatio , hermosolujen rappeutumisilmiö

denaturaatio , luonnollisten ominaisuuksien muuttaminen, esim. alkoholipitoisen nesteen tekeminen...

denaturoiminen , luonnollisten ominaisuuksien muuttaminen, esim. alkoholipitoisen nesteen tekeminen...

denervaatio , hermon poisto, katkaisu tai tuhoutuminen

denervatio , hermon poisto, katkaisu tai tuhoutuminen

denguekuume , Kaukoidässä virusten aiheuttama, hyttysten välittämä äkillinen kuumetauti, jolle...

dens , hammas

dens caninus , kunkin leukaneljänneksen keskiviivasta lukien kolmas hammas

dens deciduus , ihmisen ensimmäinen hampaiston hammas

dens evaginatus , kiilteen muodostama ylimääräinen kohouma tai kuspi (kehityshäiriö)

dens incisivus , kunkin leukapuoliskon kaksi ensimmäistä hammasta keskiviivasta lukien

dens molaris , kunkin leukapuoliskon pysyvän hampaiston kolme takimmaista, maitohampaiston kaksi...

dens natalis , syntymän aikaan suussa puhjenneena oleva maitohammas

dens neonatalis , ensimmäisen elinkuukauden aikana ennenaikaisesti puhjennut maitohammas

dens permanens , ihmisen toisen hampaiston hammas

dens praemolaris , kunkin leukapuoliskon pysyvän hampaiston keskiviivasta lukien neljäs ja viides hammas

dens premolaris , välihammas (kaksi kulmahampaan takana olevaa hammasta)

dens sapientiae , takimmainen pysyvä poskihammas

dens supernumerarius , epämuotoiset ylilukuiset hampaat

dens supplementarius , muodoltaan normaalit ylilukuiset hampaat

densitometri , laite jolla mitataan valonläpäisevyyden perusteella mm. värjättyjen solujen...

dentaalinen , hammas-

dentalgia , hammassärky

dentes supernumerarii , epämuotoiset ylilukuiset hampaat

dentes supplementarii , muodoltaan normaalit ylilukuiset hampaat

dentificatio , hampaanmuodostus, hammasluun muodostus

dentifikaatio , hampaanmuodostus, hammasluun muodostus

dentiini , hampaan ydinonteloa ympäröivä runsaskollageeninen luuta muistuttava kudos, joka...

dentiinidysplasia , eräs vallitsevasti periytyvä hammasluun kehityshäiriö

dentinooma , pääasiassa hammasluuta sisältävä hammasperäinen kasvain, jossa ei ole...

dentisti , hammaslääkäri, hammaslääketieteen opiskelija

dentitio , hampaiden puhkeaminen, hampaisto

deodorantti , hajun, tavallisesti hienhajun, peittämiseen käytetty valmiste

depersonalisaatio , itsensä epätodelliseksi ja vieraaksi tunteminen

depersonalisaatiohäiriö , neuroottinen häiriö, jonka pääasiallinen oire on itsensä epätodelliseksi ja...

depigmentaatio , väriainekato, väriaineen häviäminen tai puuttuminen

depigmentatio , väriainekato, väriaineen häviäminen tai puuttuminen

depilaatio , karvanlähtö

depilatio , karvanlähtö

depot-valmiste , pitkävaikutteinen lääkevalmiste, josta lääkeaine vapautuu ja/tai imeytyy hitaasti...

depressiivinen , depressioon liittyvä, masennusta aiheuttava, masentunut, alakuloinen, masennus-

depressiivinen neuroosi , vuosia kestävä psyykkinen häiriö, jolle ominaista mm. masentuneisuus, unihäiriöt,...

depressio , mielentila jolle on ominaista mm. alakuloisuus, masennus, aloitekyvyn puute, väsymys ja...

depressio hiemalis , masennus jonka oireet pahenevat talvella (eräs vuodenaikamasennuksen alamuoto)

depressio mentis , mielenmasennus

depressio mentis gravis , psyykkinen tila, jossa lähes päivittäin esiintyy masentuneisuutta, unihäiriöitä,...

depressio uteri , kohdunlaskeuma

depressiolääke , Masennuslääkkeitä on ollut käytössä jo 1950-luvulta alkaen, jolloin ensimmäiset...

depressiomurtuma , kallon luu painunut murtumakohdassa sisään

depressivus , depressioon liittyvä, masennusta aiheuttava, masentunut, alakuloinen, masennus-

deprivaatio , riisto, menetys, puute

deprivaatio-oireyhtymä , älyllinen ja ruumiillinen jälkeenjääneisyys, joka on aiheutunut lapsen jäämisestä...

deprivatio , riisto, menetys, puute

depuraatio , hammaspeitteiden poisto, hammaskiven poisto ja hampaan pintojen tasoitus

derealisaatio , epätodelliseksi muuttaminen tai muuttuminen, tunne että ympäristö on muuttunut...

dereismi , kuvitelmissa eläminen

derma , pääasiallisesti epiteelistä ja sidekudoksesta muodostunut elimistöä päällystävä...

dermaalinen , ihoon liittyvä, iho-

dermabraasio , mm. arpien ja luomien tasoittamiseen käytetty hoitomenetelmä jossa poistetaan hiomalla...

dermalgia , ihon hermosärky, neuralginen ihokipu

dermangiopatia , ihon verisuonisairaus, ihon verisuonitauti

dermatiitti , ihon tulehdusten yleisnimitys

dermatitis , ihon tulehdusten yleisnimitys

dermatitis artificialis , tekoihottuma, itse tahallaan aiheutettu, esimerkiksi kemiallisten aineiden avulla tai...

dermatitis bullosa , rakkulaihottuma

dermatitis congelationis , paleltuman aiheuttama ihottuma

dermatitis exfoliativa , kesivä ihotulehdus

dermatitis glutealis , virtsan ja ulosteen aiheuttama ihottuma imeväisen pakaroissa ja reisissä (saattaa olla...

dermatitis herpetiformis , rokahdusihottuma, autoimmuunitauteihin kuuluva ihottuma, oireina mm. kutiavien ja...

dermatitis perioralis , suunympärysihottuma, nuorten ja keski-ikäisten naisten suun ympäristön ihon...

dermatitis professionalis , ammatti-ihottuma

dermatitis seborrhoica , tali-ihottuma

dermatitis solaris , aurinkoihottuma

dermatofibroma , ihon sidekudoskasvain

dermatofibrooma , ihon sidekudoskasvain

dermatofibrosarcoma protuberans , eräs suhteellisen hitaasti kasvava pahanlaatuinen ihokasvain

dermatofytidi , silsasienen aiheuttamasta yliherkkyydestä johtuva iho-oire etäällä sienen...

dermatofytoosi , Silsa on rihmasienten aiheuttamaa iho- tai kynsi-infektio, joka on tarttuva. Silsa...

dermatofyytti , yleisnimitys ihosienille jotka kasvavat ihon, karvan tai kynnen sarveistuneessa...

dermatologi , ihotautilääkäri

dermatologia , ihotautioppi

dermatomi , 1) yhden hermon hermottama ihoalue; 2) ihonsiirtokoje

dermatomyiitti , kollagenooseihin luettu yleissairaus, joka voi liittyä sisäelinsyöpään, oireina mm....

dermatomykoosi , sienien aiheuttama ihotautien ryhmä, johon luetaan mm. silsat eli dermatofytoosit,...

dermatomyosiitti , kollagenooseihin luettu yleissairaus, joka voi liittyä sisäelinsyöpään, oireina mm....

dermatoosi , yleisnimitys, jota käytetään erityisesti muista ihotaudeista kuin tulehduksista

dermatophytosis , Silsa on rihmasienten aiheuttamaa iho- tai kynsi-infektio, joka on tarttuva. Silsa...

dermatoplastia , ihonmuovausleikkaus, ihonsiirto

dermatosis , yleisnimitys, jota käytetään erityisesti muista ihotaudeista kuin tulehduksista

dermatosis plantaris juvenilis , etenkin atooppisten kouluikäisten talviaikana ilmenevä ihottuma, jolle on ominaista...

dermatosis pustularis subcornealis , etenkin naisilla esiintyvä pitkäaikainen ihotauti, jolle ominaisia pienet...

dermatoskopia , ihon tarkastelu mikroskoopilla

dermografia , Dermografiaksi sanotaan tylpän piirron, raaputuksen tai hankauksen aiheuttamaa punaista...

dermografismi , tylpän piirron tai hankauksen aiheuttama nokkospaukaman kaltainen turvotus iholla

dermographia , Dermografiaksi sanotaan tylpän piirron, raaputuksen tai hankauksen aiheuttamaa punaista...

dermographismus , tylpän piirron tai hankauksen aiheuttama nokkospaukaman kaltainen turvotus iholla

dermoidi , ihonalainen rakkula (rakkula jonka seinämä on ihokudoksen muodostama)

dermoidikysta , ihonalainen rakkula (rakkula jonka seinämä on ihokudoksen muodostama)

dermoplastia , ihonmuovausleikkaus, ihonsiirto

descensus testis , kiveksen laskeutuminen vatsaontelosta nivuskanavan kautta kivespussiin sikiökauden...

descensus uteri , kohdunlaskeuma

desensibilisaatio , liikaherkkyyden vähentäminen tai poistaminen

desensibilointihoito , hoito, jossa allerginen henkilö altistetaan vähitellen kasvaville allergeenimäärille...

desensitisaatio , käyttäytymisterapeuttinen menetelmä jonkin tekijän aiheuttaman pelon ja ahdistuksen...

desibeli , äänen voimakkuuden yksikkö

desinfektio , esineiden, työtilojen ym. puhdistaminen mikrobeista, ei kuitenkaan niiden itiöistä...

desmoidi , lihaskalvosta alkunsa saava, mikroskooppiselta rakenteeltaan fibrosarkoomaa muistuttava...

desorientaatio , ajan ja paikan tajun hämärtymä, tietämättömyys ajankohdasta ja paikasta sekä...

destructio , tuho, hävitys

destruktiivinen , tuhoava

destruktio , tuho, hävitys

deterioraatio , huonontuminen

detoksikaatio , myrkyttömäksi tekeminen, myrkyttömäksi muuttuminen, aineen tuleminen alkuperäistä...

detritus , 1) kudosjäte; 2) hajaantunut aines

deviaatio , poikkeama normaalista suunnasta

deviatio , poikkeama normaalista suunnasta

devitalisaatio , kuolettaminen

dexter , oikeanpuoleinen (lyhennettynä dx)

dextro- , oikeanpuolinen, oikea-

dextrocardia , sydämen sijaitseminen oikealla

diabeetikko , sokeritautipotilas

diabeettinen , sokeritautinen

diabetes , Diabetes (diabetes mellitus) eli sokeritauti on aineenvaihduntasairaus, jossa verensokeri...

diabetes graviditatis , Raskausdiabetes on hiilihydraatti-aineenvaihdunnan häiriö, joka alkaa tai todetaan...

diabetes insipidus , antidiureettisen hormonin puutteesta johtuva sairaus (runsaasti laimeaa sokeritonta...

diabetes mellitus , Diabetes (diabetes mellitus) eli sokeritauti on aineenvaihduntasairaus, jossa verensokeri...

diabetogeeninen , sokeritautia aiheuttava

diadokokineesi , kyky tehdä nopeasti toisiaan seuraavia vastakkaisia liikkeitä (esim. kiertää kättä...

diafanoskopia , ontelon valaiseminen sisältäpäin sen seinämien läpikuultavuuden tutkimiseksi

diafragma , rintaontelon ja vatsaontelon väliseinänä oleva litteä lihas, joka toimii...

diafyysi , luunvarsi, pitkän luun keskiosa

diagnoosi , taudinmääritys, taudin olemassaolon (tai puuttumisen) ja laadun määrittäminen,...

diagnosoida , tehdä diagnoosi, määrittää tauti

diagnostiikka , taudinmääritysoppi, taudinmäärityksen tekemisen taito

diagnostikko , diagnoosin tekijä; diagnoosinteon asiantuntija

diagnostinen , diagnoosiin tähtäävä, diagnoosiin kuuluva; diagnoosin kannalta ratkaiseva oire tai...

diagnostinen radiologia , erilaisia kuvantamismenetelmiä käyttävä lääketieteen alue, johon luetaan...

dialysaattori , keinomunuaisen osa, jossa veri ja dialyysineste kiertävät puoliläpäisevän kalvon...

dialysis , keinomunaishoidossa käytetty menetelmä

dialyysi , keinomunaishoidossa käytetty menetelmä

dialyysihoito , munuaisten vajaatoiminnan hoito munuaiskoneella (dialyysilaitteella), joka verenkiertoon...

diaphragma , rintaontelon ja vatsaontelon väliseinänä oleva litteä lihas, joka toimii...

diaphragma pelvis , lantion (lihaksinen ja sidekudoksinen) välipohja

diaphysis , luunvarsi, pitkän luun keskiosa

diarrea , ulosteiden epänormaali löysyys ja ulostamiskertojen epänormaali tiheys

diarrhoea , ulosteiden epänormaali löysyys ja ulostamiskertojen epänormaali tiheys

diaskopia , ihon tarkastelu läpinäkyvän lastaimen läpi, jolloin ihoa painetaan niin että se...

diasteema , etuhampaiden välinen rako, hammasloma

diastole , sydämen lepovaihe, jonka aikana sydänlokerot täyttyvät verellä (vrt. systole,...

diastolinen , sydämen lepovaiheeseen liittyvä

diastolinen verenpaine , ison verenkierron suurten valtimoiden matalin paine sydämen lepovaiheen eli diastolen...

diastrofia , vääntymisestä aiheutuva epämuotoisuus

diastrofismi , vääntymisestä aiheutuva epämuotoisuus

diateesi , tautialttius, taipumus tautiin

diatermia , kudosten lämpötilan kohottaminen suuritaajuisilla sähkövirroilla

diathermia , kudosten lämpötilan kohottaminen suuritaajuisilla sähkövirroilla

diathesis , tautialttius, taipumus tautiin

diathesis haemorrhagica , verenvuototaipumus

diatsepaami , eräs tuskaisuutta vähentävä, rauhoittava ja poikkijuovaisten lihasten jänteyttä...

diatsoksidi , eräs verenpainelääke

dibentsepiini , eräs trisyklinen masennuslääke

dieetti , ruokavalio, yksilön käyttämät ruuat kokonaisuutena

dieettihoito , sairauden hoito tai ehkäisy erityisen ruokavalion avulla (erikoisruokavalio,...

dieettiruoka , tietylle henkilölle tai henkilöryhmälle (esim. tiettyä tautia sairastaville)...

dieettiterapia , sairauden hoito tai ehkäisy erityisen ruokavalion avulla (erikoisruokavalio,...

diencephalon , isoaivojen alla, keskiaivojen etupuolella sijaitseva pieni, mm. hormonitoiminnan...

dies , päivä

dietaarinen , ruuan kulutukseen tai ruokavalioon liittyvä, ruokavalio-

dieteetikko , ruokavalioiden asiantuntija

dieteettinen , ruokavalio-opillinen, ruokavalioon liittyvä, ruokavalio-

dietetiikka , ruokavalio-oppi

dietoterapia , sairauden hoito tai ehkäisy erityisen ruokavalion avulla (erikoisruokavalio,...

differentiaalidiagnoosi , samantapaisten tautien erottaminen toisistaan löydöksien perusteella, diagnoosin...

diffi , veren valkosolujen erittelylaskenta (eri valkosolulajien prosentuaalinen osuus koko...

difficilis , vaikea

diffusio , sekaantuminen, leviäminen, tihkuminen

diffusus , hajanainen, epätarkka, levinnyt, rajoittamaton

diffuusi , hajanainen, epätarkka, levinnyt, rajoittamaton

diffuusio , sekaantuminen, leviäminen, tihkuminen

diffuusiokapasiteetti , keuhkojen kaasunsiirtokyvyn mitta, minuutissa keuhkorakkulailmasta keuhkohiussuoniin...

difteria , kurkkumätä

difyllobotriaasi , huonosti kypsennetyn suolattoman veden kalan syömisestä johtuva heisimadon aiheuttama...

digestiivi , ruuansulatuslääke

digestiivinen , ruuansulatukseen liittyvä

digestio , ruuansulatus

digestorius , ruuansulatus-

digitalis , Sydämen vajaatoimintaan 1700-luvun loppupuolelta lähtien käytetty sormustinkukan...

digitalisointi , digitalishoidon aloittaminen aluksi suurilla annoksilla kunnes saavutetaan haluttu...

digiti hippocratici , eräille pitkäaikaisille keuhko- ja sydänsairauksille ominainen oire, jossa sormien...

digitus , sormi, varvas

digitus hamatus , vasaravarvas

digitus malleus , 1) vasaravarvas, varpaan keskinivelen tai kärkinivelen pysyvä koukistuma; 2)...

digitus manus , sormi

digitus minimus , pikkusormi

digitus pedis , varvas

digitus saltans , jännetupen ahtaumasta aiheutuva sormen napsahtelu sen liikkuessa

dihydrotestosteroni , testosteronista syntyvä androgeeni, joka on mm. sekundaarisissa sukupuolielimissä...

dilataatio , laajentaminen, laajentuminen, laajentuma

dilataattori , laajentaja (lihas, lääkeaine, instrumentti)

dilatatio , laajentaminen, laajentuminen, laajentuma

dilatatio cordis , sydämen laajentuminen, sydämenlaajentuma

dilatoida , laajentaa

diluendum , liuos jota on laimennettava ennen käyttöä

dilutio , laimennus

diluutio , laimennus

dimetyyliketoni , Asetoni on väritön, polttavan makuinen, helposti haihtuva ja palava neste, joka...

dimetyylitryptamiini , Dimetyylitryptamiini eli DMT on päihteenä käytettynä vaikutuksiltaan LSD:n tavoin...

diopteri , linssin taittokyvyn yksikkö (lyhenne D)

dioptria , linssin taittokyvyn yksikkö (lyhenne D)

diphteria , kurkkumätä

diplegia , kaksoishalvaus

diplegia inferior , molemminpuolinen alaraajahalvaus

diplegia spastica , lasten kankeahalvaus

diplegia spasticum , molemminpuolinen kankeahalvaus

diplegia superior , molemminpuolinen yläraajahalvaus

diploe , kallon luuhohka

diplopia , silmien välittämien kuvien näkyminen erillisinä ulkoisen syyn tai liikuttajalihaksen...

dipsomania , kausijuoppous, tuurijuoppous, puuskajuoppous, ajoittainen juopottelu

discisio membranarum , synnytyksen käynnistämiseksi tai jouduttamiseksi tehty toimenpide, joka sallii...

discus , levy, kiekko

discus articularis , nivellevy

discus intervertebralis , Joustava rustolevy nikamansolmujen välissä. Välilevyn ydin on pehmeä ja ulkokehä...

discus nervi optici , näköhermon nysty (silmänpohjassa)

disintegratiivinen kehityshäiriö , lapsuusiän kehityshäiriö, jossa aluksi normaali lapsi muutaman kuukauden kuluessa...

diskektomia , nikamavälilevyn poistoleikkaus

diskografia , selän röntgenkuvaus sen jälkeen, kun nikamavälilevyyn on ruiskutettu varjoainetta

diskus , levy, kiekko

diskusprolapsi , nikamavälilevyn ytimen tunkeutuminen ulos sitä ympäröivän syykehän repeytymisen...

dislocatio , sijoiltaanmeno, paikaltaan siirtyminen, virheasento

dislocatio spontanea , itsestään tapahtunut siirtymä, sijoiltaanmeno

dislokaatio , sijoiltaanmeno, paikaltaan siirtyminen, virheasento

dislokoitua , siirtyä paikaltaan, mennä sijoiltaan

dispositio , taipumus, luontumus, alttius

dissectio , leikkely, paloittelu; erityisesti ruumiin leikkely anatomian opiskelun yhteydessä

dissekoida , leikellä

dissektio , leikkely, paloittelu; erityisesti ruumiin leikkely anatomian opiskelun yhteydessä

disseminaatio , hajakylvöisyys, hajasirotteisuus, leviäminen eripuolille elimistöä

disseminoituminen , hajakylvöisyys, hajasirotteisuus, leviäminen eripuolille elimistöä

dissimulaatio , terveeksi tekeytyminen, sairautensa salaaminen (vrt. simulaatio, sairauden teeskentely)

dissociatio , eroaminen, hajoaminen

dissociatio atrioventricularis cordis , sydämen eteis-kammiokatkos

dissosiaatio , eroaminen, hajoaminen

dissosiaatiohäiriö , mielenterveyden häiriö, jossa aistimusten ja kehonliikkeiden...

dissosiatiivinen kouristelu , kouristelu joka muistuttaa epileptisiä kohtauksia, mutta kielen pureminen ja...

dissosiatiivinen pakkovaellus , neuroottinen häiriö, jolle ominaista matkustaminen pois kotoa, uuden identiteetin...

dissosiatiivinen sulkutila , rasittaviin tapahtumiin tai ongelmiin liittyvä tila, jossa liikkeet sekä normaali...

dissosiatiivinen tunnottomuus , ihon tunnottomuus tai tuntopuutos, jonka aiheuttajana ei ole neurologinen vaurio

distaalinen , kaukana keskustasta sijaitseva

distalis , kaukana keskustasta sijaitseva

distanssi , välimatka, etäisyys

distensio , Venähdyksellä eli lihasrevähtymällä (distensio) tarkoitetaan lihakseen tai...

distensio carpi , ranteen venähdys

distorsio , Nyrjähdys on äkillisen voiman aiheuttama nivelsiteiden ja nivelen vaurio. Vamma...

distorsio tarsi , Nilkan ulkosyrjän nivelsiteen venähdys on yleisin nilkkaan kohdistuneen vamman seuraus....

disulfiraami , eräs alkoholismin hoitoon käytetty vieroituslääke (antabus), joka alkoholin...

ditsygootti , erimunainen kaksonen

diureesi , virtsan synty munuaisissa

diureetit , virtsaneritystä lisäävä lääkeaineryhmä, jota käytetään mm. kohonneen...

diureetti , virtsaneritystä lisäävä lääkeaineryhmä, jota käytetään mm. kohonneen...

diuresis , virtsan synty munuaisissa

diureticum , virtsaneritystä lisäävä lääkeaineryhmä, jota käytetään mm. kohonneen...

divergenssi , silmien kääntyminen samanaikaisesti toisistaan poispäin, esim. katseen siirtyessä...

diverticulitis , umpipussin tulehdus

diverticulitis coli , paksusuolen divertikuliitti

diverticulosis , umpipussien muodostuminen, umpipussitauti

diverticulosis oesophagi , ruokatorven umpipussitauti

diverticulum , umpipussi, pullistuma

diverticulum Meckeli , Meckelin divertikkeli (eräs synnynnäinen ohutsuolen epämuodostuma)

diverticulum coli , paksusuolen umpipussi

diverticulum duodeni , pohjukaissuolen umpipussi

diverticulum oesophagi , ruokatorven umpipussi

divertikkeli , umpipussi, pullistuma

divertikuliitti , umpipussin tulehdus

divertikuloosi , umpipussien muodostuminen, umpipussitauti

dizziness , erilaisia liikkeitä koskevaan epävarmuuteen liittyviä tuntemuksia kuvaava termi

dolor , kipu, kivut

dolor thalamicus , talamusvaurioon liittyvä vastakkaisen kehonpuoliskon kiputila

dolores , kipu, kivut

dominantti periytyminen , periytymistapa jossa alleeli (geeni) ilmentyy jo heterotsygoottisena (yksinkertaisena)

dominoiva ominaisuus , vallitseva ominaisuus (perinnöllisyysopissa)

donaattori , antaja, luovuttaja, henkilö (tai eläin), jonka verta tai muita kudoksia käytetään...

donator , antaja, luovuttaja, henkilö (tai eläin), jonka verta tai muita kudoksia käytetään...

donjuanismi , miehen sukupuolinen yliaktiivisuus, joka ilmenee erityisesti sukupuolikumppanien...

donori , antaja, luovuttaja, henkilö (tai eläin), jonka verta tai muita kudoksia käytetään...

doping , lääkkeen, huumeen tai kiihottavan aineen käyttäminen suorituskyvyn parantamiseksi...

dorsaalinen , selänpuoleinen, selkä-

dorsalis , selänpuoleinen, selkä-

dorsifleksio , jalkaterän taivutus nilkasta ylöspäin

dorsiflexio , jalkaterän taivutus nilkasta ylöspäin

dorsum , 1) vartalon takaosa: 2) elimen takaosa tai yläosa

dorsum manus , kädenselkä

dorsum nasi , nenänselkä

dorsum pedis , jalanselkä

dorsum penis , siittimenselkä

doseerata , annostaa

dosis , annos

dosis absorpta , Säteilytyksen kohteeseen siirtynyt (absorboitunut) energiamäärä mittayksikköä...

dosis maximalis , enimmäisannos, suurin kerta- tai vuorokausiannos

dreenaus , kanavointi, laskuputken asettaminen (kudoksiin vuotaneen veren ja muiden nesteiden...

dreeni , laskuputki, yleensä tilapäinen putki, jonka avulla eritteitä poistuu kehon...

drenaasi , kanavointi, laskuputken asettaminen (kudoksiin vuotaneen veren ja muiden nesteiden...

dreneerata , valuttaa märkää tai muuta nestettä haavasta tai ontelosta

dreneeraus , kanavointi, laskuputken asettaminen (kudoksiin vuotaneen veren ja muiden nesteiden...

drop attack , aivojen ohimenevä paikalliseen verenpuutteeseen liittyvä tila, oireena potilaan...

ductus , kapea putki, jota myöten yleensä kulkee eritettä tai muuta nestettä

ductus Botalli , valtimotiehyt, aortan ja keuhkovaltimon yhdyssuoni (avoin sikiöllä, sulkeutuu...

ductus arteriosus , valtimotiehyt, aortan ja keuhkovaltimon yhdyssuoni (avoin sikiöllä, sulkeutuu...

ductus arteriosus persistens , avoimeksi jäänyt valtimotiehyt, avoin valtimotiehyt

ductus choledochus , sappitiehyt

ductus cysticus , sappirakon tiehyt

ductus deferens , parillinen puolisen metriä pitkä ohut lihasseinäinen putki, jonka kautta siittiöt...

ductus ejaculatorius , eturauhasen sisällä sijaitsevat ohuet tiehyet, joista toinen on vasemman ja toinen...

ductus hepaticus , maksatiehyt

ductus nasolacarimalis , kyynelkäytävä

ductus pancreaticus , haimatiehyt

ductus parotideus , korvasylkirauhasen tiehyt

ductus thoracicus , rintatiehyt (suurin imunestetiehyt)

ductus venosus , laskimotiehyt

dumping-oireyhtymä , mahanpoistoleikkauksen jälkeen ilmenevä ruuan liian nopea siirtyminen ohutsuoleen ja...

duodenaaliatresia , pohjukaissuolen synnynnäinen umpeuma

duodenaalinen , pohjukaissuoleen liittyvä, pohjukaissuoli-

duodenaaliulkus , Pohjukaissuolessa sijaitseva limakalvon haavauma.

duodenalis , pohjukaissuoleen liittyvä, pohjukaissuoli-

duodeniitti , Pohjukaissuolikatarri on pohjukaissuolen limakalvon tulehdus, jossa ei ole avointa...

duodenitis , Pohjukaissuolikatarri on pohjukaissuolen limakalvon tulehdus, jossa ei ole avointa...

duodenoskopia , pohjukaissuolen tähystys gastroskoopin avulla

duodenum , pohjukaissuoli

duplex , kaksinkertainen

dura mater , kova aivokalvo, kovakalvo

duura , kova aivokalvo, kovakalvo

dysakusia , kuulohäiriö jossa tietyt äänenkorkeudet tai äänenvoimakkuudet vääristyvät tai...

dysakuusi , kuulohäiriö jossa tietyt äänenkorkeudet tai äänenvoimakkuudet vääristyvät tai...

dysarthria , keskus- tai ääreishermoston vauriosta johtuva puhe- ja ääntämishäiriö (lievempi...

dysarthrosis , nivelen epämuotoisuus

dysartria , keskus- tai ääreishermoston vauriosta johtuva puhe- ja ääntämishäiriö (lievempi...

dysartroosi , nivelen epämuotoisuus

dysceratosis , sarveistumishäiriö, keratinosyyttien epänormaali, ennenaikainen tai epätäydellinen...

dysdiadokokineesi , kykenemättömyys tehdä nopeasti toisiaan seuraavia vastakkaisia liikkeitä (esim....

dysenteria , punatauti

dysenteria amoebica , ameban aiheuttama trooppinen punatauti

dysenteria bacillaris , basillin aiheuttama punatauti

dysfagia , nielemishäiriö

dysfasia , Aivovauriosta johtuva osittainen kyvyttömyys puhua tai kirjoittaa, vaikka aisti- ja...

dysfemia , Änkytys (dysfemia) on puheen rytminen häiriö, jossa henkilö tietää, mitä hän...

dysfonia , ääntöhäiriö (esim. käheys)

dysforia , epämiellyttävä olo, huonovointisuus

dysfrasia , psyykkisistä syistä tai aivovauriosta johtuva puheen sekavuus, katkelmallisuus ja...

dysfunctio , toimintahäiriö

dysfunctio polyglandularis , monien umpirauhasten samanaikainen liika- tai vajaatoiminta

dysfunktio , toimintahäiriö

dysfunktionaalinen vuoto , hormonihäiriöön perustuva kuukautisvuotohäiriö

dysgeneesi , kehityshäiriö, virheellinen kehitys; epämuodostuma

dysgenesia , kehityshäiriö, virheellinen kehitys; epämuodostuma

dysgenesis , kehityshäiriö, virheellinen kehitys; epämuodostuma

dysgerminooma , alkuitusolujen kaltaisista soluista koostuva pahanlaatuinen munasarjakasvain, joka vastaa...

dysgeusia , makuhäiriö

dysglossia , ääntämishäiriö, ääntöelimistön rakenteellisista syistä johtuva puhehäiriö

dysgnatia , leukavian aiheuttama virhepurenta

dysgrafia , Keskushermostoperäinen kirjoittamishäiriö, esim. paragrafia. Lukihäiriöt eli...

dysgrammatismi , lievähkö kehityksellinen tai keskushermostoperäinen vaikeus tuottaa kieliopillisesti...

dysgraphia , Keskushermostoperäinen kirjoittamishäiriö, esim. paragrafia. Lukihäiriöt eli...

dyshidroosi , hienerityksen häiriötila, jossa käsissä ja jaloissa esiintyy toistuvasti itsestään...

dyskalkulia , Aivoperäinen vaikeus laskutehtävien suorittamisessa (voi olla afasian...

dyskeratoosi , sarveistumishäiriö, keratinosyyttien epänormaali, ennenaikainen tai epätäydellinen...

dyskeratosis , sarveistumishäiriö, keratinosyyttien epänormaali, ennenaikainen tai epätäydellinen...

dyskeratosis follicularis , periytyvä sarveistumishäiriö, jolle ominaisia kellertävänruskeat, kovat,...

dyskineettinen , pakkoliikkeinen, liikuntahäiriöinen

dyskinesia , pakkoliikkeisyys, liikuntahäiriö

dyslalia , ääntöhäiriö, äännevirhe, esim. K-vika (kappasismi), L-vika (lambdasismi), R-vika...

dysleksia , Lukemishäiriö, osittainen kyvyttömyys ymmärtää kirjoitusta. Lukihäiriöt eli...

dyslexia , Lukemishäiriö, osittainen kyvyttömyys ymmärtää kirjoitusta. Lukihäiriöt eli...

dyslipidemia , veren rasva-arvojen poikkeavuus

dyslogia , aivosyntyinen sekavapuheisuus, älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvistä...

dysmaturiteetti , erityisesti vastasyntyneen raskauden kestoon nähden pieni koko ja kehittymättömyys

dysmenorrea , Kuukautiskivuilla tarkoitetaan kohdun supisteluun liittyviä alavatsakipuja kuukautisten...

dysmetria , taipumus arvioida väärin jäseniensä liikelaajuudet

dysmorfia , suhteellisen vähäinen muodon poikkeavuus

dysmorfofobia , jonkin vähäisen tai olemattoman ruumiillisen poikkeavuuden ylikorostaminen

dysmorfologia , epämuodostumaoppi

dysmorphia , suhteellisen vähäinen muodon poikkeavuus

dysopsia , heikkonäköisyys, virhenäkö

dysosmia , hajuaistin häiriö

dysostoosi , luutumishäiriö

dysostosis , luutumishäiriö

dysostosis mandibulofacialis , periytyvä kehityshäiriö, jossa mm. ulkokorvan, alaleuan ja poskiluiden epämuodostumia

dyspareunia , naisen vaikeutunut tai kivulias sukupuoliyhdyntä, naisen sukupuoliyhdynnän...

dyspepsia , lievä ruuansulatushäiriö, etenkin aterian jälkeiset ylävatsavaivat

dysphagia , nielemishäiriö

dysphasia , Aivovauriosta johtuva osittainen kyvyttömyys puhua tai kirjoittaa, vaikka aisti- ja...

dysphemia , Änkytys (dysfemia) on puheen rytminen häiriö, jossa henkilö tietää, mitä hän...

dysphonia , ääntöhäiriö (esim. käheys)

dysphoria , epämiellyttävä olo, huonovointisuus

dysplasia , kasvuhäiriö, kehityshäiriö

dysplasia epiphysis femoris proximalis , reisiluun yläpään kasvuhäiriö

dysplasia intestinalis neuronalis , synnynnäinen häiriö, jolle on ominaista mm. taipumus krooniseen ummetukseen ja...

dysplastinen , ruumiinrakenteeltaan epäsuhtainen

dyspnea , hengenahdistus, hengästyminen, ilman loppumisen tunne

dyspnoe , hengenahdistus, hengästyminen, ilman loppumisen tunne

dyspnoea , hengenahdistus, hengästyminen, ilman loppumisen tunne

dyspraksia , Motoristen toimintojen kehityksellinen koordinaatiohäiriö eli aivoperäinen vaikeus...

dyspraxia , Motoristen toimintojen kehityksellinen koordinaatiohäiriö eli aivoperäinen vaikeus...

dysrytmia , sydämen rytmihäiriö

dyssomnia , unihäiriö

dyssynergia , lihasten yhteistoimintahäiriö, jossa liikkeet ovat kuin hajonneet osiinsa

dystokia , synnytyshäiriö, vaikea synnytys

dystonia , lihasjänteyshäiriö

dystonia musculorum , lihasjänteyshäiriö

dystonia neurocirculatoria , yleisnimitys toiminnallisille verenkiertohäiriöille ilman rakenteellista vikaa...

dystoonikko , henkilö jolla on dystonia neurocirculatoria

dystrofia , rappeutuminen, surkastuminen, rappeuma, surkastuma, kehityksen estyminen

dystrofinen , surkastunut, ravitsemushäiriöinen

dystrophia adiposogenitalis , murrosikäisillä pojilla esiintyvä yleensä itsestään paraneva tauti, jolle ominaista...

dystrophia musculorum progressiva , eräs perinnöllinen lihassairaus

dystrophia myotonica , eräs perinnöllinen lihassairaus

dystrophia retinae pigmentosa , eräs silmätauti

dystrophia retinae pigmentosa-dysacusis , periytyvä oireyhtymä, ominaista synnynnäinen kuulovika ja kouluiässä alkava...

dystymia , pitkäaikainen neuroottinen alakuloisuus tai masentuneisuus

dysuria , virtsaamishäiriö, etenkin virtsatieinfektiolle ominainen kivulias tai muuten...

dysuurinen , virtsaamishäiriöinen

débris , kuollut aine, esim. kuolleiden solujen jäännökset kehononteloissa tai ruuantähteet...

défense musculaire , vatsaa palpoitaessa ilmenevä, tutkimusta haittaava vatsalihasten jännitystila, joka voi...

déjà vu , aikaisemmin koetun tuntu, uuden tilanteen erheellinen tunnistaminen jonkin aikaisemmin...