Lääkesanasto

aa = ana, kumpaakin, kutakin
abs. = absolutus, täydellinen, liuoksesta täysin eristetty, ehdottoman puhdas
acid. = acidum, happo
ad = saakka, asti, varten
ad libitum = halun mukaan, vapaasti
aeq. = aequalis, yhtäläinen (ana partes aequales = kutakin yhtä suuret osat)
alb. = albus, valkoinen
ana partes aequales = kutakin yhtä suuret osat
anhydr. = anhydricus, vedetön
antacid. = antacidum (mon. antacida), antasidi, mahahapon vetyioneja sitova aine
applicator = asetin, applikaattori
aq. = aqua, vesi (aqua purificata, aqua sterilisata, aqua demineralisata)
aquos. = aquosus, vesipitoinen

b. i. d. = bis in die, kahdesti päivässä
bd. = bis in die, kahdesti päivässä
bid. = bis in die, kahdesti päivässä
bis = kahdesti (reseptin iteroinnissa: iter bis)

c. = cum, kanssa, kera
caps. = capsula, pieni kotelo, kapseli esim. capsula gelatinosa,
Cito = nopeasti!
clysm. = clysma, peräruiske
comp. = compositus, yhdistetty, yleinen yhdistelmävalmisteen kauppanimen perässä
compr. = compressus, yhteenpuristettu
conserv. = conservans säilyttävä, säilytysaine
conserva = Säilytä!
conspergens = sirotejauhe
constit. (const.) = constituentia, yhteisnimi farmakologisesti tehottomille lisä- tai sidosaineille eli apuaineille
corrig. = corrigentia, yhteisnimitys makua tai hajua parantaville aineille
crem. = cremor, emulsiovoide, erityisen pehmeä emulgoimalla valmistettu voide

D. = Da, anna!
d. = dies, päivä
D. in scat. orig = Anna alkuperäisessä rasiassa!
D. tal. d. = Da tales doses, anna sellaisia annoksia
D.S. = Da Signa, anna ja varusta käyttöohjeella
denat. = denaturatus, denaturoitu
depot = depot-kapselit, -laastarit, -rakeet ja -tabletit, joista lääkeaine vapautuu tai imeytyy hitaasti
deterg. = detergens pois pyyhkivä
DI = dispensing information
dil. = dilutus laimennettu, esim. spir. dil.
dispensa = jaa punniten!
divide = jaa!
dosipulv. = dosipulvis, annosjauhe
dosis = annos (dosis maxima, dosis letalis)

elix. = elixir, eliksiiri, suun kautta nautittava kirkas, makeutettu, vettä, etanolia ja hajuaineita sisältävä neste, joka usein sisältää jotain rohdosuutetta
emulsio = nesteen ja rasvan seos esim emulsiovoiteet)
enter(o)- = enterosolubilis, suoli- , suolistoliukoinen (esim enterokapselit, -rakeet tai -tabletit)
et = ja
ext. = externus, ulkoinen, (ad us.ext.= ulkoiseen käyttöön)
extr. = extractum uute, extractum fluidum = nesteuute

f ut fiat = lauseen keskellä, jotta syntyisi
F. = Fiat (mon. Fiant), lauseen alussa syntyköön, tulkoon
fol. = folium, lehti
fort. = fortis, väkevä, voimakas, spir. fort. = väkiviina 96 %

gelat. = gelatina, liivate, hyytelö; geeli
granul. = granulum, rae, jyvänen
gtt. (gutt.) = guttae, tipat; (esim guttae ophthalmicae = silmätipat)

i. c. = intra cutem, ihoon (ihon sisälle) (intracutaneus = ihonsisäinen)
i.a. = intra arteriam, valtimoon (intra arterialis = valtimonsisäinen)
i.m. = intra musculum, lihakseen (intramuscularis = lihaksensisäinen)
i.v. = intra venam, laskimoon (intravenosus = laskimonsisäinen)
in vitro originale = alkuperäispullossa
inhal. = inhalaatio, sisäänhengittäminen
iniectio = injektio, ruiske
inscriptio = reseptin osa, joka käsittää päiväyksen, määrääjän allekirjoituksen, nimen selvennyksen ja SV-numeron
int. = internus, sisäinen (ad us. int. = sisäiseen käyttöön)
invocatio = reseptin Rec. -merkkiä vastaava osa
irrigabilium = huuhde
Ita! = Siten!
iter. = iteratur, voidaan uusia; merkintä, jolla resepti määrätään uudelleen toimitettavaksi joko kerran (semel), kahdesti (bis) tai kolmasti (ter).

lag. = lagenadula, injektiopullo
lapis = kivi
lapis infernalis = kynän muotoiseksi valettu hopeanitraatti
linct. = linctus, (lääke)mehu
linim. = linimentum, linimentti; iholle paikallisesti käytetty neste, joka on valmistettu liuottamalla, liettämällä tai emulgoimalla, tietyistä linimenteistä käytetään nimitystä "lotion"
liq. = liquor, neste, liuos
liquid. = liquida, nesteet
lot. = lotio, pesu (lotus = pesty)
lotion = tietyistä linimenteistä käytettävä nimitys (linimentti on iholle paikallisesti käytetty neste)

M. = Misce, Sekoita!
M. f. = Misce fiat, sekoita, tulkoon
M.D.S. = sekoita sekä anna potilaalle ja varusta käyttöohjeella
manipulus = kourallinen
mass. (m.) = massa, taikina (massa basalis = sideaine esim. peräpuikoissa)
max. = maximus, suurin (dosis maxima)
medicat. = medicatus, lääkitty, lääkeainetta sisältävä
medicinal = medicinalis, lääkkeellinen, lääke-
min. = minutim, pieniksi kappaleiksi, hyvin hienoksi,
minimus = pienin (esim. dosis minima)
mixt. = mixtura, suun kautta annosteltava nestemäinen lääkeseos
musci medicati = vaahdot, sisältävät suuren määrän nesteeseen dispergoitunutta kaasua.

N. B. = Nota bene, Pane tarkoin merkille!
N:o = numero, lukumäärä
nasalia = nenälääkevalmisteet; nenäpuikot, -sumutteet, tipat ja voiteet
Ne rep. = Ne repete, Älä uudista!
Non iter. = non iteratur, ei saa uusia

ocularia = silmälääkevalmisteet
oculentum = silmävoide
oculoguttae = silmätippa
od. = omni die, joka päivä
ol. = oleum, öljy
om. = omni mane, joka aamu
on. = omni nocte, joka ilta
ophthalm. = ophthalmicus, silmä- (esim. guttae ophthalmica = silmätipat)
opiat. = opiatus, oopiumia sisältävä
oral. = oralis, suuhun liittyvä, suu (vrt. p. o. tai per os = suun kautta)
orig. = origon, alkuperäinen, (esim. D. in scat. orig = Anna alkuperäisessä rasiassa!)
otoguttae = korvatippa

p.o. = per os, suun kautta
parenter. = parenteralis, ruoansulatuskanavan ulkopuolinen, parenteralia = parenteraaliset lääkevalmisteet (antotapana ensisijaisesti injektio tai infuusio)
pars = osa
pasta = jäykkä voide, jossa kiinteiden aineiden osuus on huomattavan suuri.
per us. ad = per usum ad xx.xx.xxxx, ilmaisu rajoittaa lääkemääräyksen voimassaolon merkittyyn päivämäärään.
Ph. Eur. = Pharmacopoea Europaeica, Euroopan farmakopea
Ph. Fenn. = Pharmacopoea Fennica, Suomen farmakopea (lyh. myös Ph. F.)
Ph. Nord. = Pharmacopoea Nordica, Pohjoismainen farmakopea
pharmakon = (kr. ) lääke, lääkeaine (lat. remedium)
physiol. = physiologicus, fysiologinen
pilul. = pilula, pilleri, pikkupallo
praescriptio = reseptin koostumus eli lääkkeen nimi (nimet) ja määrä(t)
prn. = pro re nata, tarpeen mukaan
pro = puolesta, varten, kohti (esim. pro analysi = analyysiä varten, pro dosi annosta kohti, pro tai in die = päivää kohti, vrk:ssa)
pro auctore = tekijälle, reseptissä potilaan nimen korvaava ilmaisu, jolla lääkemääräyksen antaja ilmoittaa lääkkeen tulevan ammatin harjoittamisen kannalta tarpeelliseen käyttöön. (Jos lääkäri hoitaa omaa sairauttaan, hän ei kirjoita lääkettä pro auctore, vaan määrää
propr. = proprius, oma (ad us. propr. = omaan käyttöön)
pulv. = pulvis, jauheen yleisnimi (esim. pulvis simplex, compositus, suhtilis, grossus etc.)
pulveres = jauheet
purif. = purificatus, puhdistettu
purus = puhdas

q. (qq.) = joka ..., esim. qq6h = joka 6. tunti
q. i. d. = quater in die, neljästi päivässä
q. l. = quantum libet, niin paljon kuin haluttaa
q. s. = quantum satis, riittävästi, tarpeen mukaan
q.v. = quantum vis, niin paljon kuin haluat
qd. = joka päivä
qds. four = quarter die sumendus, neljä kertaa päivässä
qid. = neljästi päivässä
qod. = joka toinen päivä
quater = neljästi

raff. = raffinatus, puhdistettu
Rec. = Recipe, Ota!, Resepti alkaa tällä lyhenteellä, joka on painettu valmiiksi lomakkeisiin, mutta tulee muistaa lisätä, jos lääkemääräys joudutaan kirjoittamaan blanko-paperille.
receptum = vastaanotettu määräys, resepti
rectal. = rectalis, peräsuolen- (rectum = peräsuoli, per rectum = peräsuolen kautta)
rectalia = peräsuolen kautta antoon tarkoitetut lääkevalmisteet
refrig. = refrigeratus, jäähdytetty
remedium = lääke, lääkeaine (kr. pharmakon)
remedium adiuvans = lääkkeen muu kuin pääasiallinen vaikuttava aine
remedium cardinale = lääkkeen pääasiallinen vaikuttava aine
remedium constituens = lääkkeen muodon, perusmassan tai koostumuksen antava farmakologisesti inertti aine, käytetty myös sanaa vehiculum
remedium corrigens = lääkkeen makua, hajua tai väriä parantava aine
Rep. = Repete, Uudista! tai Repetoi! Jo toimitetun reseptin uudelleen toimitettavaksi määrääminen. (Ne repete = älä uudista!)
resoribl. = resoribletta suun limakalvon läpi imeytymään tarkoitettu tabletti
rhinogutt. = rhinoguttae, nenätipat, -puikot, -sumutteet, ja -voiteet

S. = Signa, Varusta käyttöohjeella!
s. = sine, ilman
s. c. = sub cutem, ihonalaiskudokseen (subcutaneus = ihonalainen)
s. conserv. = sine conservante, ilman säilytysainetta
sapo = saippua
saturat. = saturatus kyllästetty
sedativum = sedatiivi, rauhoittava aine (mon. sedativa)
semel = kerran, iteroinnissa: Iter semel
sesqui- = puolitoista-
Sic = Juuri niin!, Merkittynä esim. yleisestä ohjeesta poikkeavan lääkkeen vahvuuden, määrän tai annostuksen perään viestii apteekille, että merkintä on tehty tarkoituksella.
siccat. = siccatus, kuivattu
sice. = siccus kuiva
signatura = reseptin osa, jossa reseptin kirjoittaja antaa ohjeet lääkkeen käyttäjälle
sine copia = jäljentämättä (D. sine copia Anna jäljentämättä preskriptiota ohje- ta nimilippuun!)
sol. = solutio, liuos, solutus liuotettu
solub. = solubilis, liukeneva
solubl. = solubletta, tablettimainen lääkemuoto, josta valmistetaan ulkoiseen käyttöön tarkoitettu liuos
solv. = solvens, irrottava (esim. ysköksiä), liuottava, liuotin
Solve = Liuota!
spir. = spiritus, sprii, etanolia sisältävän apteekkitavaran etuliite
spir. denat. = spiritus denaturatus, denaturoitu sprii
spir. e vino = spiritus e vino, lääkekonjakki
spir. fort. = spiritus fortis, väkiviina 96 %
spirituos. = spirituosus, spiritus fortista (tai etanolia) sisältävä
ss. = semis, puolet
stat. = statim, heti
Statim = Heti! (Käytetään eräissä maissa Cito -merkin asemesta)
ster. = sterilis, steriili
steril. = sterilisatus, steriloitu (esim. aqua sterilisata)
Sterilisa = Steriloi!
stimul. = stimulans, kiihottava
styli = puikot (esim. nenä-, hammas- ja virtsatiepuikko)
stylus (stilus) = puikko, kynä, varsi
subcut. = subcutaneus, ihonalainen
subscriptio = reseptin osa, jossa sanotaan, mitä apteekin tulee tehdä
supp. = suppositorium, peräpuikko
susp. = suspensio, liettäminen, liete, kiinteän aineen ja nesteen seos
Suspende = Valmista suspensio!
syr. (syrup.) = syrupus (sirupus), siirappi

t. i. d. = ter in die, kolmesti päivässä
tabl. = tablettam tabletti
tal. dos. = tales doses, (lyh. myös t. d.), sellaisia annoksia (esim. D. tal. dos. n:o X. S.)
talis = sellainen
tbsp. = tablespoonful, ruokalusikallinen
tds. = ter die sumendus, kolmasti päivässä
ter = kolmesti, iteraatiossa: iter. ter.
tid. = ter in die, kolmesti päivässä
tinct. = tinctura, etanolipitoinen rohdosuute
toxicum = myrkky
tsp. = teaspoonful, teelusikallinen

U S A N = United States Adopted Name
u. = unitas internationalis, (engl. IU), kansainvälinen yksikkö, KY
U. S. N. F. = The United States National Formulary
U. S. P. = The United States Pharmacopeia
ungt. (ung.) = unguentum, voiteen yleisnimi, myös rasvapohjainen, vettä enintään niukasti sisältävä voide.
unguenta = voiteet (esim unguenta ophthalmica = silmävoiteet)
usus (us.) = käyttö, (esim. ad usum externum = ulkoiseen käyttöön); myös muotoa pro usu on käytetty. Ilmaisu per usum ad xx.xx.xxxx rajoittaa lääkemääryksen voimassaolon merkittyyn päivämäärään.
ut = niin että, jotta
ut dict. = kuten määrätty

vaginalia = emätinlääkevalmisteet (esim. emätingeelit, -puikot, -tamponit, -vaahdot ja -voiteet)
vagit. = vagitorium, emätinpuikko
ven. = venenum, myrkky (D. sub signo veneni = Anna myrkyn merkillä varustettuna!)
ver. = verus, oikea, aito
vet. (veter.) = veterinarius, eläinlääke-, eläinlääkäri
vin. = vinum, viini
vin. medicat. = vinum medicatum, rohdoksen tai lääkeaineen viiniliuos
vinum medicinale = lääkeviini
vitr. = vitrum, lasi, lääkepulIon ja lasiastian yleisnimi; in vitro = pullossa, lasissa, tutkimuksessa "koeputkessa" tehty biologinen tutkimus (vastakohta in vivo)
vitrum originale = alkuperäispakkaus