Lääkkeet psykiatristen sairauksien hoidossa

Voiko nukahtamislääkkeitä käyttää säännöllisesti?

Nukahtamislääkkeitä pitäisi mielellään käyttää vain tilapäisesti lyhyitä jaksoja kerrallaan tai sitten vain osana viikonpäivistä. Säännöllisen, jokailtaisen käytön myötä voi teho heikentyä, kun elimistö tottuu lääkitykseen. Mikäli tarvitaan jatkuvampaa unettomuuden hoitoa, voisi jokin muu lääkeryhmä olla parempi vaihtoehto. Unettomuuden hoidon perusta on syyn selvittäminen, jonka perusteella sitten voi suunnitella sopivan hoidon.

Voiko neurolepteja käyttää unettomuuden hoidossa?

Neuroleptit voivat helpottaa nukkumista. Niiden käyttöön liittyy tiettyjä riskejä, jotka ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. On aina muistettava, että tautien hoitamatta jättämiseen liittyy myös riskinsä. Lääkehoidon tarkoitus on helpottaa vointia. Mikäli sivuoireita kuitenkin ilmenee, tulee hoito suunnitella uudelleen. Neuroleptien, kuten muidenkin säännöllisessä käytössä olevien lääkkeiden vaikutuksia tulisi seurata säännöllisesti lääkärin vastaanotolla. Pitkäaikaislääkityksen tarve ja annokset tulisi myös säännöllisesti tarkistaa lääkärin vastaanotolla.

Ovatko uudemmat unilääkkeet turvallisempia pitkäaikaisessa käytössä kuin vanhemmat bentsodiatsepiinit?

Bentsodiatsepiinit ja uudemmat unilääkkeet (tsolpideemi, tsopikloni ja tsaleploni) kuuluvat kaikki ns. hypnoottilääkeryhmään. Ne kaikki vaikuttavat aivoissa samassa paikassa GABA-reseptorikompleksin bentsodiatsepiinireseptorin kautta. Ryhmän lääkkeillä on eroja vaikutusajassa ja hajoamistavassa. Uudemmilla lääkkeillä on lyhyemmät vaikutusajat kuin useimmilla bentsodiatsepiineilla. Uudemmat lääkkeet vaikuttavat myös hieman eri tavalla unen rakenteeseen. Kaikilla hypnooteilla on pitkäaikaiskäytössä tottumisriskinsä, lisäksi niiden kaikkien lopettamisen jälkeen voi seurata viikkojakin kestävä vieroitusoireisto. Pidempään vaikuttavat hypnootit voivat herkemmin aiheuttaa seuraavan päivän väsymystä. Lääkitys tulee aina suunnitella yksilöllisesti lääkkeen käyttäjän ongelmat, terveydentila ja muut käytössä olevat lääkkeet huomioiden. Hypnoottien - niin vanhojen kuin uudempienkin - käyttöaihe on tilapäinen unettomuus.

Onko masennuslääkkeistä todellista apua?

Masennuslääkkeistä on apua - todistetusti. Mikäli masennusdiagnoosi on tehty oikein ja lääkäri katsoo, että lääkitys kannattaa aloittaa, on hän yleensä oikeassa. Masennuslääkkeiden vaikutus saavutetaan yleensä muutaman viikon kuluttua lääkityksen aloittamisesta. Masennusoireiden hävittyä lääkehoitoa suositellaan jatkettavaksi vielä puoli vuotta, jotta estettäisiin masennuksen uusiutuminen. Nykyään on tehokkaita antidepressiivisiä lääkkeitä, joiden haittavaikutukset ovat pieniä. Etsimällä ja kokeilemalla löytyy yleensä sopiva lääke. Yleensä sivuvaikutusoireet lieventyvät lääkityksen jatkuessa.

Onko olemassa masennuslääkkeitä, jotka eivät vaikuttaisi negatiivisesti seksuaalisuuteen?

Suoraan on vaikea sanoa valmistetta joka ei varmasti aiheuttaisi ongelmia seksuaalitoiminnoissa. Lähes kaikissa lääkkeissä on merkintä asiasta haittavaikutuksissa. Tämäkin kuten myös lääkkeen tehokkuuden osoittaminen löytyy kokeilemalla eri valmisteita yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Kaikkein uusimpia masennuslääkkeitä mainostetaan jopa sillä varjolla, että haittavaikutukset olisivat vähäisempiä seksuaalisuuteen. Toisaalta masennus voi aiheuttaa impotenssia ja impotenssi masennusta, joten voisi jopa ajatella Viagraa masennuksen hoidossa!

Mikä ero on ns. uuden polven masennuslääkkeillä verrattuna vanhempiin lääkkeisiin?

Uudemmat lääkkeet ovat yleensä aina tehokkaampia ja sivuvaikutuksiltaan lievempiä - tai ainakin tähän pyritään. Vanhoja masennuslääkkeitä ei kuitenkaan ole unohdettu, ja ne ovatkin välillä tarpeeseen. Niiden sivuvaikutukset ovat yleensä hankalampia, mutta kokeilemalla sieltäkin voi löytyä ratkaisu.

Millaista lääkitystä käytetään ahmimishäiriön hoitoon?

Ahmimishäiriön hoitoon käytetään depressiolääkkeitä. Fluoksetiinin on todettu olevan tehokas lääke. Se vähentää oireita noin 60 % potilaista. Lääkeannos on yleensä 60mg/vrk. Hoitojakson kesto on yleensä kuusi kuukautta. Myös muita depressiolääkkeitä on käytetty hyvin tuloksin.

Millainen lääkehoito auttaa yliaktiivisuuteen?

Suomessa ja Euroopassa lääkkeetön hoito on etusijalla (neuvonta, valistus ja tukitoimet). Lääkkeinä on käytetty mm. metyylifenidaattia (ensisijainen vaihtoehto), dekstroamfetamiinia ja mangesiumpermoliinia. Stimulanttien lisäksi on käytetty myös masennuslääkkeitä, klonidiinia ja beetasalpaajia.

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.