Kysymyksiä ja vastauksia lääkehoidosta

Onko laihdutuslääkkeiden käytöstä hyötyä ylipainoiselle? 

Lääkehoitoa voidaan käyttää laihdutuksessa elintapahoidon tukena potilailla, joilla on merkittävä lihavuus ja jotka ovat motivoituneita muuttamaan elintapojaan. Markkinoilla on kaksi laihdutuslääkettä. Toinen sisältää orlistaatti-nimistä lääkeainetta ja toinen sibutramiini-nimistä lääkeainetta. Molemmat ovat reseptilääkkeitä. Tutkimuksissa lääkehoidolla on saatu painoa putoamaan 3-5 kg lumelääkettä enemmän, mutta yksilöllinen vaihtelu on suurta. Lisäksi lääkehoito auttaa ylläpitämään saavutetua laihtumistulosta.

Millainen lääkitys auttaa huuliherpekseen? 

On olemassa suun kautta otettava estolääkitys, jota käytetään jos herpes toistuu usein ja häiritsee merkittävästi elämää (yleissääntönä useammin kuin kerran kuukaudessa, mutta lääkehoidon aloituspäätös tehdään aina tapauskohtaisesti). Päätöksen lääkkeen aloituksesta voi tehdä myös yleislääkäri, mutta lääke on saatavilla vain reseptillä. Ilman reseptiä saa asikloviirivoiteita, joita voi käyttää yksittäisiin huuliherpesmuutoksiin, ne saattavat lievittää oireita ja lyhentää rakkulan kestoa. Herpekseen ja muihin mikrobi-infektioihin käytetään kortisonivoiteita (kuten hydrokortisonia) vain erityistapauksissa jos (ihotauti-)lääkäri niin erikseen määrää. Kortisonivoiteista voi olla jopa haittaa.

Kenelle suositellaan asetyylisalisyylihapon säännöllistä käyttämistä? 

Asetyylisalisyylihappoa (esim. Aspirin cardio, Primaspan, Disperin) annostuksella 100 mg/vrk suositellaan käytettäväksi pääsääntöisesti kaikille sepelvaltimotautia sairastaville potilaille, verenpainetautia sairastaville potilaille ja niille ihmisille, joilla on erityisen suuri sepelvaltimotautiin sairastumisen vaara. Asetyylisalisyylihappoa tulee käyttää lääkärin valvonnassa, sillä se lisää verenvuoto- ja vatsahaavariskiä.

Mitä sivuvaikutuksia kolesterolilääkkeet aiheuttavat? 

Kolesterolilääkkeistä statiinit ovat yleensä hyvin siedettyjä, sivuvaikutuksia esiintyy harvoin. Allergiset reaktiot ja maksa-arvojen nousu ovat mahdollisia, joskin harvinaisia, sivuvaikutuksia. Lihassivuvaikutukset ovat niin ikään harvinaisia, mutta mahdollisia erityisesti yhteiskäytössä erään toisen kolesterolilääkkeen (gemfibrotsiili) kanssa. Jos statiinilääkityksen aikana ilmaantuu lihaskipua, kannattaa määrittää ns. CK- l. kreatiinikinaasiarvo. Fibraatit ovat toinen kolesterolilääkeryhmä. Ne ovat myös hyvin siedettyjä, mutta mm. vatsavaivat ja maksa-arvojen nousu ovat mahdollisia sivuvaikutuksia.

Mikä lääke poistaa kihomadot ja saako sitä ilman reseptiä? 

Kihomadot aiheuttavat tyypillisesti voimakasta kutinaa peräaukon alueella. Diagnoosi varmentuu näytteen avulla. Hoitona voidaan käyttää Pyrvin nimistä kihomatolääkettä. Se tehoaa kihomatoihin jo kerta-annoksena. Hoito on kuitenkin uusittava kahden viikon kuluttua, jolloin hävitetään ensimmäisen annoksen jälkeen munista kuoriutuneet madot. Jos yhdeltä perheenjäseneltä löytyy matoja, koko perhe pitää hoitaa.

Miten voi vähentää verenpainelääkkeiden aiheuttamaa palelemista? 

Erityisesti beetasalpaajaryhmän lääkkeet voivat altistaa käsien ja jalkojen kylmäämiselle. Jos käytössä on beetasalpaaja, sen annosta voi ehkä pienentää tai lopettaakin, ja lisätä tarvittaessa lääkitykseen kalsiumsalpaajan, joka laajentaa ääreisverisuonia. Myös ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin antagonistit voivat lieventää raajojen kylmäämistä. Mahdolliset lääkevaihdokset tulee miettiä hoitavan lääkärin kanssa huomioiden myös mahdolliset muut sairaudet, etteivät lääkemuutokset ole niille haitaksi.

Voiko Viagraa ostaa ilman reseptiä? 

Erektiota parantavat suun kautta otettavat lääkkeet (mm. Viagra, Uprima ja Potentol) ovat reseptilääkkeitä lähes kaikkialla maailmassa. Tämä johtuu siitä, että lääkkeillä saattaa olla tietyissä tapauksissa merkittäviä haittavaikutuksia. Esim. sydänsairautta poteva mies, joka käyttää nitroja, ei voi ottaa Viagra -tablettia. On kuitenkin maita (mm. Meksiko), joissa ko. lääkkeitä saa ilman reseptiä. Katukaupasta Viagraa ei kannata ostaa, koska lääkkeen aitous on epävarmaa. Suomessa on käytävä lääkärissä ja esitettävä suoraan asia eli että haluaa erektiohäiriöön lääkettä. Tällöin lääkäri voi varmistaa, että lääkkeen käyttö on turvallista.

Ovatko Viagran aiheuttamat sydämen rytmihäiriöt vakavia? 

Viagra vaikuttaa verisuonia laajentavasti, ja tätä kautta voi laskea verenpainetta. Viagran käyttöön saattaa liittyä sydämen rytmihäiriötuntemusta, palpitaatiota. Mikäli sydän on muuten terve (ei sepelvaltimotautia, sydänlihaksen paksunemista tai sydämen vajaatoimintaa), vakavan rytmihäiriön riski on pieni. Oireet ovat yksilöllisiä ja mahdollisesti jonkin muun vastaavan lääkkeen käyttöön ei liity tuota kiusallista sydäntuntemusta. Viagran tyyppisiä lääkkeitä on markkinoilla useita.

Onko krapulaan olemassa lääkettä? 

Krapulaan auttaa varmasti vain olla juomatta tai sitten juoda niin, että krapulaa ei tule. "Alan miehet" ovat humalassa lähes koko ajan niin krapula ei pääse vierailemaan.Eli jos krapulalääke olisi keksitty niin keksijä olisi varmaan miljardoori. Mutta tällaista "lääkettä" ei ole olemassa. Kirjallisuus puhuu tulehduskipulääkkeiden mahdollista vaikutuksesta sekä runsaasta veden nauttimisesta (juomisen aikanahan aiheutetaan paradoksaalisesti kuivumistila elimistöön)

Onko levottomille jaloille olemassa lääkehoitoa? 

Levottomat jalat ovat usein itsenäinen sairaus mutta toisaalta saattaa olla myös oire muusta sairaudesta tai olla esimerkiksi nesteenpoistolääkityksen aiheuttama sivuvaikutus. Levottomien jalkojen diagnosoiminen ja hoito voidaan aloittaa hyvin terveyskeskuksessa tehtävillä perustutkimuksilla joissa selvitetään hoidettavissa olevia taustatekijöitä. Osalla potilaista unirekisteröinti saattaa antaa lisäselvyyttä etenkin silloin jos oireisto häiritsee vahvasti nukkumista.Jos oireita selittäviä syitä ei löydy, oireenmukaisena hoitona käytetään usein lääkehoitoja, joista tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet Parkinsonin taudin hoidossakin käytettävät valmisteet. Asian selvittämiseksi ja hoidettavissa olevien syiden poissulkemiseksi kannattaa varata aika omalle lääkärille.

Mikä auttaa lentomatkalla korvissa tuntuvan paineen helpottamiseksi? 

Lentomatkan aikana tapahtuvien painevaihteluiden aiheuttama kipu liittyy yleensä nielusta välikorvaan johtavan putken huonolla toiminnalla esimerkiksi tulehduksen tai allergian aiheuttamana. Tähän kipuun voidaan vaikuttaa usein limakalvoturvotusta vähentävällä lääkityksellä.

Voiko herpes-virus tulla immuuniksi asikloviirilääkitykselle? 

Tämä on mahdollista, herpes-virukset voivat kehittää resistenssiä asikloviirilääkitykselle siinä missä bakteerit tavanomaisille antibiooteille. Aivan turhaan lääkkeitä ei kannata ottaa, mutta resistenssiriskistä huolimatta mm. herpeksen estolääkityksiä käytetään paljon potilailla joiden elämää herpes häiritsee. Asikloviiri-resistenssi ei ole vielä niin merkittävä ongelma, että virallisia ohjeita nykyisten lääkekäytäntöjen muuttamiseksi olisi annettu.

Miten alkoholismin hoitoon käytettävät lääkkeet vaikuttavat? 

Alkoholismin hoitoon voidaan käyttää Antabus-lääkettä. Lääkkeen vaikutus perustuu siihen, että alkoholin nauttiminen lääkeaineen vaikutuksen alaisena aiheuttaa erittäin epämiellyttävän olon ns. Antabus-reaktion. Oireita ovat mm. pahoinvointi, huimaus, kasvojen punoitus, sydämentykytys, päänsärky ja hengitysvaikeukeudet. Alkoholismin hoito pelkillä lääkkeillä ei usein riitä. Hoitoon olisi hyvä liittää myös AA-ryhmä tai muu psykoterapia, kuten ryhmä- tai yksilöterapia.

Aiheuttaako kortisonin käyttö osteoporoosia? 

Osteoporoosin riski on aina olemassa pitkään kortisonia käytettäessä, mutta tämäkin on annoskysymys. Mitä pitempään ja mitä suuremmalla annoksella kortisonia käytetään, sitä suurempi on riski. Usein kortisonin käytön yhteydessä suositellaan kalsiumin ja D-vitamiinin ottamista, sillä niiden käyttö ainakin hidastaa kortisonin aiheuttamaa osteoporoosia. Osteoporoosin kehittymistä voidaan hidastaa myös ns. bifosfonaattilääkityksellä (Fosamax, Optinate, Didronate) ja kalsitoniinilla (Miacalcic) ja myös vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla estrogeenikorvaushoidolla. Siihen taas saattaa liittyä muita ongelmia (mm. rintasyöpä, kohtusyöpä).

Mitä lääkkeitä käytetään osteoporoosin hoitoon? 

Osteoporoosi eli luukato on yleistyvä ongelma, joka osittain johtunee väestön vanhenemisesta ja osittain ravinnon kalsiumpitoisuuden eli maitotuotteiden käytön vähenemisestä sekä liikunnan vähenemisestä. Todetun osteoporoosin hoitoon käytetään nykyään lähinnä kalsitoniinia ja biofosfaatteja, jotka vaikuttavat kalsiumin aineenvaihduntaan elimistössä. Tähän tyyppiin kuuluu tällä hetkellä Suomessa puolisen tusinaa avohoidossa käytettyä valmistetta, jotka kaikki ovat reseptin vaativia. Samanaikaisesti hoitoon lisätään myös ylimääräinen annos kalkkia ja D-vitamiinia. Järkevämpää ja huomattavasti halvempaa kuin hoitaa luukatoa on luonnollisesti ennaltaehkäistä sitä. Tämä tapahtuu varmistamalla kaikkina ikäkausina riittävä, suositusten mukainen kalkin saanti. Toinen merkittävä luun "lujuuteen" vaikuttava tekijä on liikunta. Jo rauhallinen kävely on edullista mutta erityisesti kaikenlaiset pallopelit tämänhetkisen tietämyksen mukaan lienevät hyviä. Vaihdevuodet ohittaneella naisväellä osteoporoosia voidaan ehkäistä myös antamalla hormonikorvaushoitoa.

Täytyykö laktoosi-intoleranssista kärsivän välttää tiettyjä lääkevalmisteita? 

Lääkkeissä käytetään apuaineena maitosokeria niin vähäisiä määriä, ettei se aiheuta oireita laktoosi-intoleranssista kärsivälle. Mikäli pystyy juomaan vähälaktoosista maitoa, pystyy myös käyttämään laktoosia sisältäviä lääkkeitä. Vaikka kärsiikin laktoosi-intoleranssista, ei laktoosin käyttö ole vaarallista. Se ei tuhoa suolistoa, eikä aiheuta muitakaan pysyviä vaurioita.

Mitä anaboliset steroidit ovat ja aiheuttaako niiden käyttö haittaa terveydelle parannettaessa urheilusuoritusta? 

Anaboliset steroidit ovat miehen ruumiin normaalisti tuottaman hormonin, testosteronin, synteettisiä johdannaisia. Niiden käyttöön liittyy valtavasti terveyshaittoja. Liikakäyttö aiheuttaa muun muassa maksasyöpää, eturauhassyöpää, munuaissairauksia, sydänsairauksia, gynocomastiaa eli miehen rintojen epänormaalia suurenemista, kivesten surkastumista ja impotenssia. Yliannostusvaaran ja epäpuhtaiden valmisteiden vuoksi anabolisten steroidien riskit ovat samantapaisia kuin muidenkin laittomien huumeiden. Anabolisten steroidien tuominen Suomeen on kiellettyä samoin niiden käyttö ilman lääkärin määräystä. Anaboliset steroidit voivat aiheuttaa myös pelon ja aggressiivisuuden tunteita ja riippuvuutta.

Voiko lääkkeitä ottaa yhtä aikaa maidon kanssa? 

Maito häiritsee joidenkin lääkeaineiden imeytymistä sisältämänsä kalsiumin vuoksi. Tällaisia lääkkeitä ovat jotkin antibiootit kuten tetrasykliinit, fluorokinolonit, nitrofurantoiinit. Lisäksi osteoporoosilääkkeistä alendronaattilla ja kaikilla rautalääkkeillä on yhteisvaikutusta maidon kanssa. Maitoa ja maitotuotteita (juusto, piimä, jogurtti, kerma) on kuitenkin mahdollista käyttää lääkehoidon aikana kun muistaa vain pitää kahden tunnin tauon maidon juomisessa ennen ja jälkeen lääkkeen ottamisen. Näin estetään yhteisvaikutuksen syntyminen.

Kenelle influenssarokote on tarkoitettu? 

Influenssarokote annetaan ilmaiseksi kaikille 65- vuotta täyttäneille ja esimerkiksi vaikeaa keuhko-, sydän- tai munuaistautia sairastaville. Myös muille henkilöille rokotteesta voi olla hyötyä, mutta se on maksullinen ja hankitaan apteekista lääkärin kirjoittamalla reseptillä. Influenssarokotteen voi ottaa, mikäli haluaa minimoida influenssaan sairastumisriskinsä. Terve aikuinen ei kuitenkaan tarvitse jokavuotista influenssarokotusta. Influenssarokote annetaan joka syksy ennen influenssa epidemiakauden alkamista. Rokote ei suojaa normaalilta flunssalta, vaan pelkästään influenssaviruksen aiheuttamalta taudilta.

Kuinka kauan jäykkäkouristusrokotus on voimassa? 

Jäykkäkouristus on vakava jäykkäkouristusbakteerin aiheuttama tauti, joka alkaa haavainfektiosta. Rokotteesta huolehtiminen on tärkeää, sillä bakteereita löytyy kaikkialta maaperästä ja useimpien nisäkkäiden ulosteista. Myös koiran ja kissan puremasta voi saada jäykkäkouristuksen. Perussuoja jäykkäkouristusta vastaan saadaan kolmella vuoden välein annettavalla rokotuksella. Sen jälkeen rokote on uusittava kymmenen vuoden välein.

Kuinka nopeasti matkapahoinvointilääkkeet alkavat vaikuttaa? 

Matkapahoinvoinnin hoitoon voidaan käyttää korvan taakse kiinnitettävää skopolamiini-depotlaastaria. Ne on tarkoitettu käytettäväksi yli 10-vuotiaille. Laastari on hyvä asettaa paikalleen jo muutamaa tuntia ennen meri- tai automatkaa, jotta saavutettaisiin täysi teho. Laastarista imeytyvä lääkeaine estää pahoinvoinnin kolmen päivän ajan. Alle 10-vuotiaille suositellaan käytettäväksi antihistamiini tabletteja. Tabletti on hyvä ottaa ainakin tuntia ennen matkalle lähtöä. Vaikutusaika on lyhyempi kuin laastarilla, mutta tarvittaessa voidaan ottaa toinen lääkeannos 12 tunnin kuluttua. Matkapahoinvointilääkkeet tehoavat parhaiten ennaltaehkäisevästi otettuna. Mikäli lääke otetaan jo alkaneeseen pahoinvointiin, on teho huomattavasti heikompi. Molemmat lääkkeet aiheuttavat tarkkaavaisuuden heikentymistä ja uneliaisuutta.

Mitä vanhentuneille ja käyttämättä jääneille lääkkeille tulee tehdä? 

Lääkkeet ovat ongelmajätteitä, joten niitä ei saa hävittää muun talousjätteen mukana. Lääkepakkaukseen on merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä, jonka jälkeen lääkettä ei saa käyttää. Jos lääkettä on säilytetty väärin liian kuumassa tai kosteassa, lääke voi mennä huonoksi ennen viimeistä päiväystäkin Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet voi toimittaa apteekkiin, josta apteekki toimittaa ne edelleen Ekokemiin hävitettäväksi. Yleisimmät keräämistavat ovat joko lääkkeiden toimittaminen alkuperäispakkauksessa tai irrallisena. Pakkauksista on hyvä poistaa apteekin liimaama ohje-/nimilappu tietoturvan vuoksi. Joditablettien, neulojen, ruiskujen ja kuumemittarien kuuluu olla erillään.

Kuinka kauan kynsisienen lääkehoito kestää? 

Tehokkain hoito kynsisieneen on yleensä suun kautta otettavat sienilääkkeet. Niitä saa apteekista vain lääkärin reseptillä. Lääkehoito kestää yleensä 3-4 kuukautta. Vaurioitunut kynsi ei parane. Hoidon vaikutus alkaa näkyä uuden terveen kynnen alkaessa kasvaa kynnen tyvestä muutaman hoitokuukauden jälkeen. Kynnen paraneminen kokonaan kestää noin vuoden, kunnes kynsi on kokonaan uusiutunut.

Miten lääkehiili tehoaa myrkytykseen? 

Lääkehiili on tehokkain ensiapu lähes kaikkiin myrkytyksiin. Se estää myrkytystä aiheuttavan aineen imeytymistä verenkiertoon sitomalla myrkyn itseensä. Lääkehiili tehoaa parhaiten nesteeseen liuotettuna. Annostuksen tulee olla riittävän suuri. Kerta-annos lapselle on 1-2 grammaa painokiloa kohden ja aikuisen kerta-annos 50-100 grammaa. Vaikean myrkytyksen hoidossa voidaan lääkehiiltä antaa toistuvasti muutaman päivän ajan. Lääkehiiltä ei saa antaa syövyttävien aineiden esim. vahvojen happojen ja emästen aiheuttamissa myrkytyksissä, silloin lääkehiili voisi vaikeuttaa ruokatorven ja mahan limakalvon tutkimista.

Mitä kyypakkaus sisältää ja milloin sitä tulisi käyttää? 

Kyypakkaus sisältää tabletteja, joissa on vaikuttavana aineena hydrokortisonia 50mg/tabletti. Hydrokortisoni lieventää käärmeen pureman sekä ampiaisen ja mehiläisen piston aiheuttamia elimistön reaktioita. Kyyn purema on harvoin hengenvaarallinen, mutta hyvin epämiellyttävä oireiltaan. Kyypakkausta käytetään vain ensiapuna puremaan, jokainen pureman saanut kuuluu lääkärin hoitoon. Ampiaisen ja mehiläisen piston jälkeen käytetään kyypakkausta, mikäli pistos aiheuttaa voimakkaan

Mitä lääkkeitä kodin lääkekaapissa olisi hyvä olla? 

Jokainen ihminen valitsee omien tarpeidensa mukaan lääkekaapin sisällön. Seuraavassa on lueteltu yleisimpiä lääkkeitä, joita lääkekaappi voisi sisältää. Kipu- ja kuumelääkettä, nuhalääkettä, yskänlääkettä, kurkkulääkettä, lääkehiiltä (jauheena) myrkytyksen varalle, oksetusainetta myrkytyksen varalle, ripulilääkettä, närästyslääkettä, ummetuslääkettä, antihistamiinia, kyypakkaus, haavanpuhdistusnestettä, hydrokortisonivoidetta ja joditabletteja mahdollisen ydinvoimala onnettomuuden varalle.

Miten lääkelaastaria käytetään? 

Lääkelaastari liimataan vahingoittumattomalle, kuivalle ja karvattomalle iholle. Tarkempi paikka riippuu lääkkeen käyttötarkoituksesta. Esim. pahoinvointilaastari liimataan korvan taakse ja nitrolaastari liimataan rintaan. Laastari on hyvä lämmittää ennen liimaamista kämmenellä, koska liima tarttuu paremmin iholle lämpimänä. Lääkeaineen vapautumisen kannalta on tärkeää, että laastarin koko pinta tarttuu kunnolla ihoon. Lääkelaastari kestää hyvin suihkun ja uimisen. Kuumuus ja hikoilu voivat lisätä ihoärsytystä, joten saunaan mennessä on hyvä ottaa laastari pois.

Mitä tarkoittaa lääkepakkauksen kyljessä merkinnät depot, resori ja entero? 

Depot, resoribletti, ja entero tarkoittavat lääkemuotoja. Ne ovat suunkautta otettavia tabletteja tai kapseleita. Depottabletit ja - kapselit ovat pitkävaikutteisia lääkkeitä. Ne liukenevat ruokatorvessa hitaasti ja lääke vaikuttaa pitkään. Resoribletit laitetaan kielen alle, jossa niiden annetaan sulaa. Lääke imeytyy suun limakalvolta verenkiertoon ja vaikuttaa nopeasti. Enterotabletit ja - kapselit imeytyvät vasta ohutsuolessa. Niissä on päällyste, joka estää lääkeainetta vapautumasta mahalaukussa. Ne tulee ottaa tyhjään mahaan ja runsaan nestemäärän kanssa.

Miten lääkkeet auttavat epilepsian hoidossa? 

Epilepsiassa potilaalla on taipumus saada aivosähkötoiminnan purkauksiin liittyviä tajuttomuuskouristuskohtauksia. Lääkkeillä pyritään ehkäisemään kohtausten syntyminen ja epileptisten oireiden kehittyminen. Lääkitys on säännöllistä ja pitkäaikaista ja lääke valitaan kohtaustyypin mukaan. Lääkehoito aloitetaan yleensä kahden ensimmäisen kohtauksen jälkeen, kun sairaudesta on varmistuttu. Lääkityksessä pyritään tulemaan toimeen yhdellä lääkkeellä, mutta joskus joudutaan käyttämään kahden tai kolmen lääkkeen yhteishoitoa. Epilepsian lääkehoito kestää useita vuosia ja joillakin koko elämän. Mikäli epilepsiaa sairastava potilas on oireeton useita vuosia, voidaan lääkitystä yrittää vähentää ja joskus jopa lopettaa kokonaan.

Voiko epilepsialääkitys aiheuttaa muistin huonontumista? 

Eräät epilepsian hoitoon käytetyt lääkkeet voivat aiheuttaa lieviä muutoksia muistitoiminnoissa. Nämä muutokset eivät ole pysyviä, vaan korjaantuvat yleensä lääkkeen lopettamisen tai vaihdon myötä. Jokaisen kohtauksen jälkeen voi tilapäisesti ilmetä useankin päivän kestävää muistihäiriötä. Toisaalta hoitamaton epilepsia tai tehottomasti hoidettu epilepsia voi osaltaan pidemmän ajan kuluessa aiheuttaa aivoissa muutoksia, jotka ilmenevät muistihäiriöinä. Aivojen ja muistin suojaamiseksi olisi syytä huolehtia tehokkaasta epilepsialääkityksestä.

Kaikki Suomessa myytävät lääkkeet hintatietoineen

2 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Kommentit

Vierailija (ei varmistettu)
Kommentti tähän,Lääkkeissä käytetään apuaineena maitosokeria niin vähäisiä määriä, ettei se aiheuta oireita laktoosi-intoleranssista kärsivälle. Mikäli pystyy juomaan vähälaktoosista maitoa, pystyy myös käyttämään laktoosia sisältäviä lääkkeitä. Vaikka kärsiikin laktoosi-intoleranssista, ei laktoosin käyttö ole vaarallista. Se ei tuhoa suolistoa, eikä aiheuta muitakaan pysyviä vaurioita. Itsellä on laktoosi homma ja tulen tosi kipeäksi,kun otan aamulla thyroksinin ja verenpainelääkkeen,molemmat sisältää laktoosia.T.Aina kipeä !!!
Vierailija (ei varmistettu)
Onko omeka 3 valmisteet kihtipotilaalle ok?

Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.