Lääkelinkit

Farmakologia ja toksikologia - Suomalaisen lääkeoppi -kirjan nettiversio (pdf)
Henkilökohtaisten lääkkeiden maahantuonti - Tulli
Kelasto - Kelan tilastotietokanta - hakupalvelu, jossa tilastot suomalaisten sairastavuudesta ja lääkkeiden käytöstä
Kansallinen lääkeinformaatiokeskus Lääketietopalvelua sekä yleisölle että terveydenhuollon ammattilaisille
Lääkehaku ja hintavertailu - Kela
Lääkekasvatus Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos
Lääkeluettelo - Lääkeluettelon aineet, Lääkelaitos (pfd)
Lääketietokeskus
Lääkkeet raskauden ja imetyksen aikana - Toimittanut Olavi Pelkonen ja Kirsi Vähäkangas (pdf-tiedosto)
Lääkkeiden henkilökohtainen maahantuonti - Lääkelaitos
Lääkkeiden hintavertailu - Apteekariliitto
Mitä lääke maksaa? - Yliopiston Apteekki
Pakkauselosteet ja valmisteyhteenvedot - Suomessa myynnissä olevien valmisteiden pakkausselosteet, Lääkelaitos