Lisää näyttöä antikolinergisten lääkkeiden aivohaitoista

Antikolinergisiä lääkkeitä käyttäville kehittyy tavallista enemmän dementioita, tutkimuksista tiedetään. Tuoreen tutkimuksen mukaan lääkityksellä olevien potilaiden aivoissa on myös erilaisia haitallisia muutoksia, jotka saattavat selittää aiempia havaintoja. Antikolinergisiin lääkkeisiin kuuluu mm. trisyklisiä masennuslääkkeitä sekä virtsankarkailuun ja Parkinsonin tautiin käytettäviä lääkkeitä.

Tutkimukseen osallistui 60 keskimäärin 73-vuotiasta antikolinergisiä lääkkeitä käyttävää sekä 400 samanikäistä, jotka eivät olleet lääkityksillä. Osallistujien aivot oli tutkittu useita kertoja osana kahta aiempaa tutkimusta.

Antikolinergisiä lääkkeitä käyttävät pärjäsivät muita heikommin muistitesteissä sekä kokeissa, joilla mitattiin huomiokykyä ja psykomotorista nopeutta sekä suunnitelmallista ajattelu- ja toimintakykyä.

Aivojen magneettikuvauksissa lääkkeitä käyttävien aivoista löytyi myös haitallisia muutoksia, jotka saattavat selittää muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymistä. Kuvausten perusteella rakenteellisia muutoksia oli ainakin aivokuoressa ja aivokammioissa.

Yhdessä aikaisempien tutkimusten kanssa nyt julkaistut tulokset viittaavat antikolinergisten lääkkeiden voivan vahingoittaa iäkkäiden potilaiden aivoja ja toimintakykyä. Vaikutukset eivät välttämättä ole kovin suuria, mutta riittäviä, jotta lääkäreiden olisi hyvä miettiä tarkoin ennen kuin määräävät kyseisiä lääkkeitä iäkkäille potilailleen.

Tutkimus julkaistiin Jama Neurology -lehdessä.

Lähde: JAMA Neurology 2016;73:721–732

Lue lisää:

Antikolinergiset lääkkeet saattavat lisätä sekavuuskohtauksia useita lääkkeitä käyttävillä

1 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Kommentit

Vierailija (ei varmistettu)
Kunhan lääketeollisuus kehittää masennukseen uusia rahantekonappeja, niin en suuresti hämmästy jos/kun myös nykyisistä lääkäreiden suosimista SSRI-aineista löytyy "uusien" tutkimusten mukaan vastaavanlaisia ongelmia.

Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.