Lääketeollisuuden eniten markkinoimat lääkkeet eivät välttämättä tehokkaimpia ja tarpeellisimpia

Lääketeollisuus käyttää suuria summia lääkkeiden markkinoimiseen lääkäreille, mutta yhtiöiden eniten markkinoimat lääkkeet eivät useinkaan ole kaikkein tärkeimpiä ja tehokkaimpia. Lääkäreiden tulisikin suhtautua lääkemarkkinointiin terveen kriittisesti, tuoreessa tutkimuksessa kehotetaan.

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa tutkijat pyrkivät arvioimaan 25 Yhdysvalloissa eniten markkinoidun lääkkeen arvoa potilaille ja yhteiskunnalle verrattuna eniten myytyihin ja eniten lääkäreiden määräämiin lääkkeisiin. Lääkkeiden arvon määrittelyssä huomioitiin niiden teho, turvallisuus, saatavuus, ainutlaatuisuus, hinta potilaalle ja terveydenhuoltojärjestelmille sekä hoidettavan sairauden yleisyys, haitallisuus ja vaarallisuus. Tutkijat tekivät saman arvion 25 myydyimmälle ja 25 lääkäreiden eniten määräämälle lääkkeelle.

Tulosten perusteella eniten ja aggressiivisimmin lääkäreille markkinoidut lääkkeet olivat määrätyimpiin ja myydyimpiin verrattuna vähemmän innovatiivisia, harvemmin kansallisten hoitosuositusten ensisijaisesti suosittelemia, ja ne saivat alhaisemmat arviot tehokkuudessa ja turvallisuudessa. Vain yksi eniten markkinoiduista lääkkeistä oli WHO:n ylläpitämällä tärkeiden ja terveydenhuollolle keskeisten lääkkeiden listalla.

Aiemmissa tutkimuksissa lääketeollisuuden markkinoinnin on osoitettu vaikuttavan lääkäreiden valintoihin. Lääke-edustajien esittelyihin osallistuvat lääkärit mm. määräävät todennäköisemmin heille esiteltyjä kalliimpia merkkilääkkeitä halvempien vaihtoehtojen sijaan, joten nyt saaduilla tuloksilla on merkitystä myös potilaiden kannalta.

Tutkijat pitävät tuloksiaan uskottavina, mutta muistuttavat monien seikkojen voivan selittää niitä. Lääketeollisuuden ei esimerkiksi tarvitse markkinoinnissaan panostaa lääkkeisiin, jotka ovat ainutlaatuisia ja aitoja parannuksia edeltäviin lääkkeisiin, sillä ne todennäköisesti otetaan lääkäreiden parissa hyvin vastaan joka tapauksessa. Markkinoinnissa saatetaankin panostaa lääkkeisiin, jotka eivät ole sen parempia kuin aikaisemmatkaan lääkkeet, joten ne eivät ilman lisäpanostusta herättäisi lääkäreiden kiinnostusta.

Tutkimus julkaistiin British Medical Journalissa. Lääkkeiden markkinointia säännellään eri maissa eri tavoin, joten tulokset eivät välttämättä yleisty sellaisenaan esimerkiksi Suomeen.

Lähde: BMJ 2017;357:j1855

Lue lisää:

Farmasialiitto: Lääkehoidon arviointi takkuilee

Ovatko lääkekorvaukset liian pieniä? Joka viides tinkii lääkkeistä

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:

Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.