Heikentääkö avokonttori kuuloa

Voiko useita vuosia kestävä työskentely hälyisessä avokonttorissa aiheuttaa kuulon heikentymistä?

Asla Kerola

Asla Kerola vastaa

työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuulovamman vaaraa aiheuttavana melutasona pidetään 80 dB:n tasoa jatkuvassa altistuksessa. Esimerkiksi pölyimurin äänitaso on noin 70 dB, normaali keskustelu / taustamusiikki on noin 60dB ja puiden lehtien havina on noin 30 dB. Yleisesti ottaen hyvin pienetkin melutasot voivat kuitenkin häiritä työskentelyä ja näin lisätä työssä virhesuorituksia. Häiritsevä ääni on stressaavaa, mutta se, mikä häiritsee, on yksilöllistä. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin sanoa, että avokonttorissa työskentely ei aiheuta kuulon alenemaa.