Epätietoinen

Lääkäri määräsi aikoinaan 8 kk ikäiselle Truxal mikstuuraa pitkään jatkuneeseen yöheräilyyn (heräily joka toinen tunti).Voiko kyseessä oleva lääkeaine (klooriprotikseenihydrokloridi), jota annettiin jonkin aikaa ohjeen mukaan, saattanut vaikuttaa haitallisesti aivojen hermovälittäjäaineisiin ja laukaista myöhemmällä iällä (16-17 -vuotiaana) ahdistuneisuus/bipolaarisen mielialahäiriön?

Simo Saarijärvi

Simo Saarijärvi vastaa

Psykiatrian professori, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.

Alla lisätietoa Truxal (nestemäinen) lääkkeestä.

Munuisten ja maksan toimintakokeet kannattaa tehdä.

Prof. Simo Saarijärvi

TRUXAL SAFT 20 mg/ml oraalisusp

Reseptivalmiste | Erityislupavalmiste

Vaikuttavat aineet: KLOORIPROTIKSEENI

Annostus ja antotapa Antipyskoottinen vaikutus saavutetaan 1-3 viikossa.

Lievään ja keskivaikeaan levottomuuteen 16-88 mg/vrk eli 0,8-4,4 ml oraalisupensiota.Vaikea levottomuus, psykoosi: aluksi 100- 400 mg/vrk (vastaa 5 ml - 4x5 ml oraalisuspensiota). Ylläpitohoidossa 32-300 mg/vrk (vastaa 1,6 ml - 2x5 ml oraalisupensiota)3-18-vuotiaat: 0,5-1 mg/kg jaettuna 2 annokseen.Lapsi ja lääke -tietokanta: 0,5-2 mg/kg/vrk p.o. jaettuna 2-4 annokseen.Unihäiriöissä 0,25-0,5 mg illalla.

Munuaisten vajaatoiminta: Tutkimuksia munuaisten vajaatoimintapotilailla ei ole tehty, minkä vuoksi luotettavia suosituksia ei voida antaa. (Lääkkeet ja munuaiset -tietokanta)

Maksan vajaatoiminta: Tutkimuksia maksan vajaatoimintapotilailla ei ole tehty, minkä vuoksi luotettavia suosituksia ei voida antaa. Mikäli klooriprotikseenia käytetään maksan vajaatoimintaa sairastavilla suositellaan lääkkeen pitoisuusmittauksia annostelun ohjaamiseksi. Ks. lisätietoa Lääkkeet ja maksa -tietokannasta.

Lääkeluokitus - Keskushermoston lääkkeet (mm. psyyken, epilepsian, Parkinsonin ja dementian lääkkeet) - Psykoosilääkkeet - Perinteiset psykoosilääkkeet - Klooriprotikseeni

Myyntiluvan haltija Lundbeck GmbH

Kysy asiantuntijalta

Kysymyksen esittäminen vaatii kirjautumisen.

Kirjaudu sisään

Katso myös