sisäilma ja astma

Miksi huono sisäilma voi aiheuttaa astmaa?

Esko Kurttila

Esko Kurttila vastaa

keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Osa huonon sisäilman aiheuttamista astmatapauksista syntyy allergisella mekanismilla. Jos kosteusvauriorakennuksen homeille altistutaan pitkään (kuukausia tai vuosia), muutamalle prosentille altistuneista kehittyy IgE-välitteinen homeallergia. IgE-välitteisessä allergiassa oireet tulevat välittömästi, kun herkistynyt ihminen altistuu allergiaa aiheuttavalle tekijälle. Yleisimpiä IgE-välitteisen allergian aiheuttajia homeiden lisäksi ovat siitepölyt, eläinten epiteelit, pölypunkki, huonepöly ja eräät kemikaalit.

Kosteusvauriokohteissa on todettu astmatapauksia, jotka selvästi liittyvät mikrobialtistumiseen, mutta jotka eivät ole IgE-välitteistä allergiaa. Tällaiset astmat eivät tule esiin tavallisilla allergiakokeilla.