Mihin ammattiin liittyy työuupumus?

Onko olemassa mitään ammattia, jossa riski työuupumiseen olisi erittäin suuri?

Asla Kerola

Asla Kerola vastaa

työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Alun perin kun tutkijat alkoivat puhua työuupumisesta, niin oletettiin että työuupuminen liittyy ammatteihin joissa autetaan muita ihmisiä. Tällaisia ammatteja ajateltiin olevan esim. opettajan, sairaanhoitajan, lääkärin, vastaanottovirkailijan, poliisin ym. työ. Oireiden syntymisen syyksi oletettiin, että työntekijä kuormittuu henkisesti kun on tekemisessä autettavan kanssa. Lisätutkimuksissa on kuitenkin todettu, että työuupumusta ilmenee kaikilla aloilla. Työuupumuksen kehittymiseen vaikuttavat mm. työn vaativuustaso, työn riskit ja turvallisuus, työnkuvan selkeys ja siihen liittyvä koulutus, esimiehen tuki, oma sosiaalinen verkosto jne. Käytännössä siis mitään selkeää riskiammattia ei voi nimetä, koska työuupumiseen liittyy niin paljon eri tekijöitä.