Kysy asiantuntijalta: Anonymous - 5. April 2011 - 7:54

Lisääkö tupakointi ihosyövän riskiä?

Toni Aho

Toni Aho vastaa

Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri

Tupakan sisältämien karsinogeenien eli syöpää aiheuttavien aineiden on todettu lisäävän merkittävästi ainakin keuhkosyövän, virtsarakkosyövän, kurkku- ja suusyövän ilmaantumista. Sittemmin tupakan on osoitettu nostavan myös yhden ihosyöpätyypin, okasolusyövän, riskin ainakin kolminkertaiseksi. Tupakka siis näyttäisi olevan auringon ohella yksi tärkeimpiä ihosyövälle altistavia tekijöitä.