Keliakia

Keliakiassa vehnän, rukiin ja ohran sisältämä valkuaisaine, gluteeni, aiheuttaa suolistossa immunologisen reaktion. Gluteenin aikaansaama immunologinen reaktio aiheuttaa keliaakikoille ohutsuolivaurion, joka korjaantuu gluteenittomalla ruokavaliolla. Keliakian hoitona käytetäänkin juuri gluteenitonta ruokavaliota. Tutkimusten mukaan osa keliaakikoista sietää vähäisiä määriä (50 g/vrk) kauran sisältämää gluteenityyppiä, sekaliinia, mutta herkimmät saavat oireita tästäkin.

Onko sinulla keliakia? Tee KELIAKIATESTI! Nopea, yksinkertainen ja luotettava kotitesti! Tilaa keliakiatesti Hyvinvoinnin Tavaratalosta

Keliakia todetaan nykyään usein aikuisilla oireettomassa vaiheessa sattumalöydöksenä. Kuitenkin tauti voidaan todeta missä iässä tahansa viljatuotteiden käytön aloittamisen jälkeen. Keliakiapotilaista on naisia noin 60-75 prosenttia. Keliakiadiagnoosi perustuu mahantähystyksen eli gastroskopian yhteydessä otettuun koepalaan. Keliakia voi ilmentyä myös suoliston ulkopuolella. Tällöin puhutaan ihokeliakiasta (dermatitis herpetiformis). Ihokeliakiassa kehon eri alueille, etenkin kyynärpäihin ja polviin, ilmaantuu kutiavaa rakkulaista ihottumaa. Ihokeliakiapotilailla tavataan myös suolistomuutoksia, mutta ne ovat lievempiä kuin varsinaista suolistokeliakiaa sairastavilla.

Keliakian oireet

Keliakian tyypilliset oireet aiheutuvat viljatuotteiden epätäydellisestä imeytymisestä ruuansulatuskanavassa. Tyypillisiin oireisiin kuuluvat: laihtuminen, ripuli / löysät ulosteet, vatsakivut, pahoinvointi ja ruokahaluttomuus. Harvinaisempia oireita ovat suun haavaumat (aftat), hampaiden kiillevaurio, kipeä kieli, mahan turvotukset, luusto- / nivelkivut, vuototaipumus (johtuen K-vitamiinin puutoksesta), iho-oireet, ummetus ja häiriöt kuukautisissa.

Muina oireina mainitaan mm. lapsettomuus, masennus tai muita psyykkisiä häiriöitä, hermosärkyä, lihaskipuja, sekä lapsilla todettava kasvun hidastuminen ja puberteetin myöhästyminen. Keliakian oireet ovat usein lieviä ja diagnoosiin pääseminen vie tämänkin vuoksi aikaa.

Anemia on merkki imeytymishäiriöistä ruuansulatuskanavassa ja voi johtaa keliakiadiagnoosin jäljille. Keliakiapotilaan anemia johtuu joko raudan tai foolihapon puutteesta tai molemmista. Keliaakikoilla kalsiumin imeytymishäiriöitä ja siitä aiheutuvaa osteoporoosia esiintyy jonkin verran. Hoitoon reagoimaton laktoosi-intoleranssi voi myöhemmin osoittautua keliakiaksi. Kun dieetin ansiosta ohutsuolen limakalvo paranee, korjaantuu laktoosi-intoleranssi yleensä myös itsestään.

Aiheuttaja

Keliakian aiheuttaa Suomessa yleisesti käytettävien viljatuotteiden (vehnä, ruis, ohra) sisältämä gluteeni-valkuaisaine. Keliakian kehittymiselle tarvitaan perinnöllinen alttius, jonka olemassaolo voidaan epäselvissä keliakiaepäilyissä tarvittaessa tutkia. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että osa keliaakikoista sietää pieniä määriä kauran sisältämää sekaliinia, mutta herkimmät saavat oireita tästäkin. Gluteeni aiheuttaa keliaakikoille ohutsuolivaurion, jossa ohutsuolen pintarakenne osittain tuhoutuu. Vaurio kohdistuu etenkin ravintoaineiden imeytymiseen osallistuviin ohutsuolen rakenteisiin.

Diagnoosi

Keliakiadiagnoosi perustuu mahantähystystutkimukseen (gastroskopia) ja sen yhteydessä otettuun koepalaan ohutsuolen pinnalta. Keliakiaa epäiltäessä tutkitaan yleensä ensin laboratoriotutkimuksin keliakiaan liittyviä vasta-aineita (IgA luokan endomysium-, gliadiini- ja transglutaminaasi-vasta-aineet). Näitä löytyy n. 80-95 prosentilla keliakiapotilaista. Vasta-aineita löydettäessä on koepalan otto ja gastroskopia seuraavat tutkimukset. Jos koepalassa ei todeta keliakialle tyypillisiä muutoksia, voidaan se tutkia tarkemmin ja tarvittaessa voidaan tutkia myös potilaan keliakialle altistavat perintötekijät.

Keliakiatutkimukset tulee aina suorittaa ennen gluteenittomaan ruokavalioon siirtymistä. Ihokeliakia todetaan samoin periaattein kuin suolistokeliakia, mutta sitä epäiltäessä koepala otetaan luonnollisesti iholta. Keliakiadiagnoosia ei voi tehdä ilman koepaloja.

Keliakian testaamiseen on kehitetty myös yksinkertainen pikatesti, jota myydään apteekeissa. Sen avulla avulla voi itse selvittää keliakiassa esiintyvän vasta-aineen sormenpäästä otettavasta verinäytteestä. Lisätietoa pikatestistä Keliakialiiton sivuilta.

Keliakian hoito

Hoito aloitetaan aina vasta, kun diagnoosi on varmistettu koepalalla, Hoitoa ei koskaan aloiteta pelkästään positiivisen vasta-ainetuloksen perusteella.

Keliakian hoito on elinikäinen gluteenittomaan ruokavalioon siirtyminen. Gluteenittomassa ruokavaliossa vältetään vehnää, ruista ja ohraa sekä niistä valmistettuja tuotteita. Ravitsemusterapeutti tai muu koulutettu henkilö antaa ruokavalio-ohjauksen diagnoosin toteamisvaiheessa ja gluteenittoman ruokavalion kestettyä noin kuusi kuukautta.

Pienet kauramäärät (50 g/vrk) saattavat sopia joillekin keliaakikoille, mutta kauran käytöstä tulee sopia hoitavan lääkärin kanssa. Suomen Keliakialiitto ry:n asiantuntijaneuvosto on antanut kolme uutta keliakiapotilaan ruokavaliohoitoon liittyvää suositusta. Niissä sallitaan kauran käyttö ruokavalion lisänä myös lapsikeliakiapotilaille ja ihokeliakiapotilaille, mutta kauran pitää olla puhdasta. Kaupan tavallisia kauratuotteita ei ole valmistettu keliakiaa ajatellen, vaan niissä saattaa olla pieniä määriä muuta viljaa.

Ihokeliakian hoidossa käytetään alkuvaiheessa gluteenittoman ruokavalion lisäksi Dapsone-lääkitystä (erityislupavalmiste), jonka voi aloittaa vain ihotautien erikoislääkäri. Keliakian oireet helpottuvat suoliston osalta useimmiten muutamassa viikossa gluteenittomaan ruokavalioon siirtymisen jälkeen. Ihokeliakiassa iho-oireet saattavat jatkua kauemmin, jopa 2 vuotta.

Gluteenittomiksi väitettyjen tuotteiden todelliseen gluteenittomuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. On tärkeää huomata, että esimerkiksi valmisteen nimi ei takaa tuotteen gluteenittomuutta, sillä mm. riisi, hirssi tai tattari voi sisältää epäpuhtautena vehnää tai muita keliaakikolle vahingollisia viljoja. Elintarvikkeissa voi olla myös ainesosina vehnää tai muita keliaakikoille sopimattomia viljalajeja, vaikka niitä ei elintarvikkeen nimessä mainitakaan (esim. maissiolut tai maissihiutaleet). Keliaakikon kannalta on tärkeää, että hän voi varmistaa pakkausmerkinnöistä elintarvikkeen sopivuuden ruokavalioonsa. Tärkeimmät merkinnät ovat ilmaisut "gluteeniton" ja "luontaisesti gluteeniton" sekä ainesosista kertovat merkinnät. Valmistaja vastaa tuotteen gluteenittomuudesta erityisesti, jos tuotetta markkinoidaan gluteenittomana.
 

Kuntoutus ja psyykkinen tukeminen: kun keliakia on diagnosoitu, tapaa potilas ensin asiaan perehtyneen sairaanhoitajan ja ravitsemussuunnittelijan, joiden opastuksella ruokavaliohoidon voi aloittaa. Keliaakikot kutsutaan myös ensitietokurssille, mistä saa ravitsemustietoutta ja voi kuunnella aiheeseen liittyviä luentoja ja tavata muita keliaakikkoja.

Korvaukset: 1.1.2016 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä Kelan maksama ruokavaliokorvaus on lakkautettu. Tällä hetkellä yli 16 vuotiaille henkilöille ei ole saatavissa tukea keliakian hoidon aiheuttamiin kustannuksiin.

Keliakiaa sairastavat henkilöt, joilla on taloudellisista syistä vaikeaa hoitaa sairauttaan sen vaatimalla tarkkuudella, voivat hakea toimeentulotukea. Toimeentulotuen myöntämisedellytyksistä voi kysyä oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Alle 16-vuotiaalle maksetaan lapsen vammaistukea (92,94 €/kk v. 2016).

Seuranta

Vuosittaisissa kontrolleissa määritetään veren vasta-ainepitoisuudet. Mikäli paraneminen ei edisty tai oireet palaavat, on vika mitä todennäköisimmin ruokavaliossa. Uuden koepalan otto on aiheellista vuoden jatkuneen gluteenittoman ruokavalion jälkeen. Jos ruokavaliohoidon todetaan tehonneen, on uusien tutkimusten tekeminen tämän jälkeen aiheellista ainoastaan uusien oireiden ilmaantuessa. Ihokeliakiassa ei ole aiheellista ottaa uutta koepalaa iholta, koska ihottuman häviäminen on hyvä merkki hoidon tehoamisesta. Ruokavalion noudattamisen tarkkailu tulee suorittaa keliakiapotilaille esim. kerran vuodessa tai tarpeen mukaan.

Keliakian perinnöllisyys

Noin 97 prosentilla suomalaisista keliaakikoista on HLA-DQBI*201- ja DQA1*501 - geenit, jotka merkitsevät geneettistä herkkyyttä sairastua keliakiaan. Jos äidillä tai isällä on keliakia, on lapsen riski saada tauti noin 10 prosenttia.
 

Keliakian yleisyys

Tiedot keliakian esiintyvyydestä vaihtelevat. Tavallisimmin on esitetty, että keliakian esiintyvyys teollistuneissa maissa on noin 0.01 - 0.2 prosenttia valikoimattomassa väestössä. Viimeisimmät epidemiologiset tutkimukset ovat yleensä päätyneet suurempiin lukuihin ja on arveltu, että todellinen esiintyvyys saattaisi olla jopa 1 prosentin luokkaa. Tarkkaa tietoa keliakian esiintyvyydestä suomalaisilla ei tällä hetkellä ole.
 

Keliaakikoista 60-75 prosenttia on naisia. Ihokeliakiaa esiintyy sekä miehillä että naisilla yhtä yleisesti. Keliakian riskiryhmään kuuluvat 1 tyypin diabeetikot sekä kilpirauhasen liika- tai vajaatoiminnasta kärsivät. IgA vasta-ainepuutospotilailla on kymmenkertainen riski sairastua keliakiaan.
 

Ennuste

Keliakian ennuste on oikealla hoidolla hyvä. Hoitamattomaan keliakiaan liittyy komplikaationa mm. osteoporoosi, joka usein korjaantuu siirryttäessä gluteenittomaan ruokavalioon ja huolehtimalla riittävästä kalsiumin saannista. Vakavin keliakian komplikaatio on maligni lymfooma. Lymfooma liittyy yleensä hoitamattomaan keliakiaan ja sitä tulee epäillä varsinkin vanhoilla ihmisillä, joiden oireet eivät lievity oikeasta hoidosta huolimatta.
 

Linkit

Suomen Keliakialiitto ry

Gastrolab -keliakia
KTL:n Julkaisusuunnitelma - 14.004 Keliakia vasta-ainemääritykset (Keliakian esiintyvyys suomalaisilla)

Kela

Keliakialiitto

Viitteet

YKT - Keliakia

2001 Therapia Fennica

1997 Keliakian hoitosuositus

Suomen Gastroenterologiayhdistys ry (Käypä hoito) 1997;113(1):82

Keliakian diagnosointi Pekka Collin ja Katri Kaukinen (Katsaus) 2003;3:271-5

Lue lisää:

Keliakia vaivaa yllättävän useaa

Keliakia yleistyy Suomessa, suurin osa sairastaa tietämättään

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.