Henri Lehtonen

Biologi, neurotieteilijä, ensihoitaja

Olen terveyteen perehtynyt fysiologi. Tarkoituksenani on jakaa kokemusta maailmalta ja liittää mukaan viimeisin tieteellinen tieto laajasta ja modernista biotieteiden kentästä niille, ketkä ovat valmiita ottamaan vastuun omasta elämästään ja todella kaipaavat muutosta nykyhetkeen. Yleensä tämä tulee vastaan, mikäli jo koetut menetelmät eivät ole vuosien varrella toimineet omalla kohdalla.

Keskityn pääosin ravintoon, aivoihin ja mieleen. Lisäksi vuosien kokemus akuutista ensihoidosta antaa valmiudet vastaamaan myös tämän aihepiirin kysymyksiin.

Eri asiantuntijat jakavat tietoa oman erityisen osaamisalueensa sisältä käsin. Tietoa on valtavasti saatavilla. Lähden siitä, että ''back to basics'' ja tärkeintä on soveltaa oikeanlaista informatiikkaa oman elimistön suhteen, sillä olemme varsin herkkiä reagoimaan yksilöllisellä tavalla eri ärsykkeisiin.

Jos koet tarvitsevasi apua/ohjausta terveyteesi liittyen tai esim. olet kiinnostunut lisäämään tietoasi aiheista: dieetit, ravinto, liikunta, sairauksien ja oireiden ehkäisy tms. Voit esittää kysymyksen ja pyrin vastaamaan mahdollisimman selkeästi ja laajasti.

Kysymys on maksullinen, mutta mikäli jatkamme yhteydenpitoa (esimerkiksi ruokavalion toteutus käytännössä), voimme tarvittaessa jatkaa keskustelua myös sähköpostitse ja sopia jatkosta.

Työpaikka/vastaanotto