Huimaako - se voi olla sukuvika

Menieren tauti on sisäkorvan sairaus, jolle on tyypillistä huimaus, korvien soiminen ja kuulon heikkeneminen. Aikaisemmin lääketieteen kirjallisuudessa on kuvattu useita sukuja, joissa Menieren tauti näyttää esiintyvän perinnöllisenä, mutta aihetta on tutkittu varsin vähän. Väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää perinnöllisyyden osuutta Menieren taudissa, kuvata perinnöllisen Menieren taudin tyypilliset piirteet ja tutkia aikaisemmin tautiin yhdistettyjä perinnöllisiä tekijöitä suomalaisessa aineistossa.

Perinnöllisen Menieren taudin yleisyyttä tutkittiin Kainuun keskussairaalassa ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2005–2010 hoidettujen potilaiden (640) keskuudessa. Potilaista 32,7 prosenttia ilmoitti heillä olevan sukulaisia, joilla on tinnitus-, kuulo- tai huimausoireita. Tarkempien haastatteluiden ja sukujen tutkimisen jälkeen todettiin, että 23,4 prosentilla potilaista Menieren taudin sukuhistoria on todennäköinen. Vain 9,3 prosenttia tapauksista pystyttiin vahvistamaan, sillä täysin varmaa tietoa edesmenneiltä sukupolvilta ei ollut mahdollista saada.

Tutkimuksessa analysoitiin 38 sukua, joissa Menieren tautia esiintyi perinnöllisenä. Suurimmassa osassa tapauksista periytyminen tapahtui vallitsevasti. Suvun jäsenillä esiintyi paljon Meniere-tyypistä oirehdintaa, kuten tinnitusta ja huimausta, ilman Menieren taudin koko taudinkuvaa. Meniere-suvuissa potilaat sairastuivat keskimääräistä aikaisemmin, kärsivät pidemmistä huimauskohtauksista ja sairastivat enemmän autoimmuunitauteja.

Kuuden Menieren tautiin aikaisemmin yhdistetyn geenin merkitystä tutkittiin suomalaisessa aineistossa mutaatio- ja ehdokasgeenianalyysillä. KCNE1-geenistä löydettiin kaksi mahdollisesti proteiinia vaurioittavaa sekvenssinvaihtelua, joita ei havaittu kontrollihenkilöillä. Muutosten merkitys Menieren taudin synnyssä jäi kuitenkin epävarmaksi ja vaatii jatkotutkimuksia. Muiden geenien yhteyttä sairauteen ei pystytty vahvistamaan. Suomalaisissa Meniere-suvuissa tauti ei myöskään kytkeytynyt aikaisemmin ehdotettuun geenialueeseen eli lokukseen kromosomissa 12. Lääketieteen lisensiaatti Elina Hietikko väittelee Oulun yliopistossa 7.6.2013.

Lähde: Oulun yliopiston tiedote 3.6.2013

Lue myös:

Huimaus-potilasohje

Artikkeli: Yleisin huimaustyyppi

Lääkärikirja: Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Asiantuntija vastaa: Menieriä vai jotain muuta?

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.