Raskauksien välissä lihovat suurentuneessa raskausdiabeteksen vaarassa

Lihavuus on tunnettu raskausdiabeteksen riskitekijä, mutta myös raskauksien välinen lihominen vaikuttaa sairastumisvaaraan. Ilmiö havaitaan riippumatta siitä, onko nainen ylipainoinen ensimmäisen raskauden aikaan, tuore norjalaistutkimus osoittaa.

PLoS Medicine -lehdessä julkaistujen tulosten perusteella raskauksien välisenä aikana lihovien naisten riski sairastua raskausdiabetekseen toisen raskauden aikana on 2–5-kertainen verrattuna naisiin, joiden paino pysyy ennallaan. Vaikutus havaitaan naisilla, jotka ovat normaalipainoisia ensimmäisen raskauden aikana, mutta myös naisilla, jotka ovat jo silloin ylipainoisia.

Norjalaisten tulokset vahvistavat näyttöä lihavuuden ja raskausdiabeteksen yhteydestä ja osoittavat sen hyvin todennäköisesti johtuvan suoraan liikakiloista. Tähän viittaa myös se, että ensimmäisen raskauden aikoihin ylipainoisten sairastumisriski pienenee, jos he onnistuvat laihduttamaan ennen seuraavaa raskautta.

Raskausdiabeteksella tarkoitetaan raskauden aikana ensimmäistä kertaa havaittua sokeriaineenvaihdunnan häiriötä. Suomessa se todetaan noin 12 synnyttäjällä sadasta. Raskausdiabetes lisää äidin riskiä sairastua aikuistyypin diabetekseen. Se suurentaa myös sikiön suurikokoisuuden ja synnytyskomplikaatioiden riskiä.

Nyt julkaistuun tutkimukseen osallistui 24 000 norjalaisnaista, jotka synnyttivät ensimmäisen ja toisen lapsensa vuosina 2006–2014. Tutkimuksessa huomioitiin mm. naisten ikä, koulutustaso, elintavat ja synnyinmaa, mutta ne eivät selittäneet tuloksia.

Lähde: PLoS Medicine 2017

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle: