Ilmansaasteet terveysriski vaikka pitoisuudet olisivat suositusten sisällä

Hengitysilman pienhiukkaset voivat lyhentää iäkkäiden elinikää, vaikka pitoisuudet olisivat nykyisten raja-arvojen puitteissa, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Euroopassa.

New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat erittäin suureen, yli 60 miljoonaa yli 65-vuotiasta yhdysvaltalaista kattavaan aineistoon.

Pisimmillään kolmentoista vuoden seurannan aikana tutkijat löysivät selvän yhteyden hengitysilman PM2,5-pienhiukkaspitoisuuksien ja kuolleisuuden väliltä. Riskit suurenivat tasaisesti mitä suurempia pitoisuudet olivat, mutta ne koskivat myös osallistujia, joiden asuinalueilla PM2,5-pienhiukkaisia oli alle 12 mikrogrammaa kuutiossa hengitysilmaa, mikä on yhdysvaltalaisten vuotuisten raja-arvojen puitteissa.

Pienhiukkasiin liitetyt terveysriskit koskivat kaikkia väestöryhmiä niin kaupungeissa kuin maaseudullakin, mutta erityisesti riskit koskivat miehiä, tummaihoisia sekä pienituloisille tarkoitetun Medicaid-sairausvakuutuksen piirissä olevia.

Tulokset olivat hyvin samanlaisia analyysissa, jossa tarkasteltiin asuinalueiden otsonipitoisuuksia. EU:ssa ja Suomessa PM2,5-pienhiukkasten vuotuinen raja-arvo on 25 mikrogrammaa kuutiossa ilmaa. Tutkijat pitävät kuitenkin parempana WHO:n selvästi tiukempaa 10 mikrogramman suositusta ja toivovat viranomaisten pyrkivän siihen.

Suomen kannalta ongelmallista on pienhiukkasten kulkeutuminen ulkomailta, mutta paikallisesti myös liikenne ja puun pienpoltto voivat olla merkittäviä pienhiukkasten lähteitä.

Lähde:

The New England Journal of Medicine -lehti

Lue lisää:

Hengitysilman pienhiukkaset vastuussa 4 miljoonasta kuolemasta vuosittain

Pienhiukkaset ovat haitaksi aivojen terveydelle

Hengitysilman pienhiukkaset voivat lisätä diabeteskuolemia

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.