Lapsen kehittyminen: Miten tuen lapsen (6 kk) kehitystä?