Polven eturistisidevamman varhainen rekonstruktioleikkaus vähentää myöhempää polven löysyyttä

Polven eturistisiteen repeämän hoito on hyvin kirjavaa. Yhdysvaltalaisessa seurantatutkimuksessa on selvitetty, miten erilaisten potilaiden polven eturistisiteen rekonstruktioleikkaus tai konservatiivinen hoito onnistuu. Polvivammapotilaat jaettiin loukkaantumisriskin perusteella kolmeen ryhmään: suuren riskin, kohtalaisen riskin ja vähäisen riskin potilaat. Kriteereinä käytettiin urheiluharrastusta ja polven löysyyttä. Suuren riskin potilaille suositeltiin rekonstruktioleikkausta, jossa potilaalle muotoillaan hänen omista jänteistään uusi nivelside. Tutkimuksessa tehtiin kohtalaisen riskin potilaille joko rekonstruktioleikkaus tai heitä hoidettiin konservatiivisesti eli ilman leikkausta. Pienen riskin potilaat hoidettiin konservatiivisesti. Potilaat arvioitiin keskimäärin 6,6 vuoden kuluttua, jolloin heidän aktiivisuutensa arvioitiin ja heidän polvensa röntgenkuvattiin.

Pelkkää konservatiivista hoitoa saaneille jouduttiin huomattavasti useammin tekemään myöhemmin nivelkierukkaleikkaus kuin niille, joille tehtiin varhainen rekonstruktioleikkaus. Polvipotilaille kehitetyllä Tegnerin asteikolla leikattujen potilaiden polven liikkuvuus parani seurannan aikana, muttei tullut yhtä hyväksi kuin ennen loukkaantumista. Leikattujen potilaiden polvissa oli enemmän röntgenologisesti todettavia rappeumamuutoksia kuin konservatiivisesti hoidettujen. Näyttää siltä, että polven eturistisidevamman rekonstruktioleikkaus ehkäisee myöhempää polven löysyyttä ja uusintaleikkausta vaativia nivelkierukan repeämiä sekä parantaa nivelen tukevuutta. Rekonstruktioleikkaus ei kuitenkaan ehkäise myöhempiä röntgenologisesti todettavia rappeumamuutoksia. Tutkimuksessa käytetty hoitomalli näytti tehokkaasti ehkäisevän myöhempiä leikkausta vaativia vammoja.Eturistisiteen vamma

The American Journal of Sports Medicine 2005;33:335-346

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.