Polven eturistisidevamma altistaa nivelrikolle

Yhdysvaltalaistutkimuksessa on selvitetty takautuvasti magneettikuvauksella (MRI) polven eturistisiteen (ACL) ja takaristisiteen (PCL) repeämien yleisyyttä henkilöillä, joilla on todettu polven nivelrikko ja niillä joilla ei ole nivelrikkoa. Lisäksi selvitettiin kivun ja vamman välistä yhteyttä. Tutkimukseen osallistui 360 henkilöä, joilla oli kivulias polven nivelrikko ja 73 verrokkia, joilla ei ollut polvikipuja. Osallistujista kaksi kolmasosaa oli miehiä ja keski-ikä oli 67,1 vuotta. Magneettikuvista todettiin osittainen tai täydellinen etu- tai takaristisiteen repeämä tai sen puuttuminen. Polvikivusta kärsineet arvioivat kipua kipujanan avulla. Lisäksi heiltä kysyttiin, muistivatko he mahdollisesti sellaisen polvivamman, joka olisi edellyttänyt kepin tai kyynärsauvojen käyttöä.

Nivelrikkopotilaista 22,8 prosentilla todettiin täydellinen eturistisiteen repeämä, verrokeista vain 2,7 prosentilla. Takaristisiteen repeämä oli molemmissa ryhmissä harvinainen. Niillä nivelrikkopotilailla, joilla todettiin eturistisiteen repeämä, tämä oli vaikeampi. Niistä nivelrikkopotilaista, joilla todettiin täydellinen eturistisiteen repeämä, vajaa puolet muisti tapahtuman, jossa vamma olisi voinut syntyä. Niistä, joilla repeämä oli osittainen, tällaisen tapahtuman muisti vain neljännes. Näyttää siltä, että eturistisidevamma on yleisempi oireista polven nivelrikkoa sairastavilla kuin muilla. On mielenkiintoista, että vain puolet niistä, joilla on joskus ollut paha eturistisidevamma, muistaa tapauksen, jossa se olisi voinut syntyä. On mahdollista, että luultua useampi nivelrikko aiheutuu harmittoman tuntuisesta eturistisidevammasta. Polven eturistisiteen repeämä ei korjaudu itsestään toisin kuin esimerkiksi polven sivusiteen repeämä, koska se on erilaista kudosta. Näin monelle jää polveen kroonista väljyyttä, joka sitten voi myöhemmin kostautua.Eturistisiteen vamma
Polven nivelrikko

Arthritis & Rheumatism 2005;52:794-799

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.