Tutkijat korjasivat rytmihäiriöitä sädehoidolla

Yhdysvaltalaistutkijat ovat onnistuneesti parantaneet kammiotakykardia-rytmihäiriön sädehoidolla. New England Journal of Medicinen julkaisemat tulokset ovat vielä alustavia, mutta ne viittaavat sädehoidon voivan auttaa potilaita, joilla muut keinot eivät ole toimineet.

Kammiotakykardiaa eli kammiotiheälyöntisyyttä hoidetaan yleensä rytmihäiriötahdistimella ja lääkkeillä, mutta ne eivät paranna vaivaa. Nyt käytetyn stereotaktisen ablatiivisen sädehoidon avulla potilaat kuitenkin pysyivät lähes oireettomina.

Tutkimuksessa sädehoito kohdistettiin oikeisiin kohtiin käyttämällä useita eri kuvantamismenetelmiä sekä ns. elektrokardiografista kuvausta, jolla voidaan kartoittaa sydämen sähköistä toimintaa. Yhdistämällä kaikki menetelmät, sädehoito saatiin rajattua hyvin tarkasti alueille, jotka aiheuttivat kammiotakykardiaa. Sädehoitoa annettiin viidelle kammiotakykardiapotilaalle, joiden rytmihäiriöitä ei saatu kuriin edes katetriablaatiolla.

Sädehoito osoittautui erittäin tehokkaaksi. Hoitoa edeltävien kolmen kuukauden aikana potilaat kokivat yhteensä 6 500 takykardia-kohtausta, mutta sitä seuraavien viikkojen aikana ne alkoivat vähentyä ja kuukausien kuluessa käytännössä lakkasivat kokonaan.

Tulokset ovat lupaavia, mutta niiden tulkinnassa kannattaa olla varovainen. Vastaavia säteilyannoksia on käytetty syöpien hoidossa pitkään, mutta niiden pitkäaikaisvaikutuksista sydämen toimintaan ei ole tietoa. On esimerkiksi mahdollista, että hoito aiheuttaa sydämeen arpeutumista ja vaurioita, jotka oireilevat vasta myöhemmin. Tämän vuoksi menetelmää kokeiltiin iäkkäillä potilailla, joilla muut hoitovaihtoehdot oli jo todettu tehottomiksi.

Lähde: New England Journal of Medicine 2017

Lue lisää:

Monella ikääntyneellä yleinen sydämen rytmihäiriö tietämättään

Kohtuullinenkin juominen altistaa eteisvärinälle

Liikunta ehkäisee eteisvärinää

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.