Erektiohäiriöt (impotenssi)

Erektiohäiriö (impotenssi) määritellään kyvyttömyydeksi saavuttaa ja/tai ylläpitää tyydyttävään seksuaaliseen kanssakäymiseen riittävää erektiota.

Lievä erektiohäiriö on kyseessä silloin, jos potilaalla on vaikeus ylläpitää erektiota, häiriö on tilapäinen ja se ei vaikuta seksuaalielämään. Keskivaikea erektiohäiriö on kyseessä silloin, jos potilaalla on vaikea saada aikaan erektio, häiriö on tilapäinen ja häiriö vaikuttaa seksuaalielämään. Vaikea erektiohäiriö on kyseessä silloin, jos erektiota ei saada lainkaan, häiriö on pysyvä ja seksuaalinen aktiviteetti on vähintään puolella alentunut.

Erektiohäiriö voidaan luokitella myös onnistuneiden yhdyntöjen määrällä kymmenestä yrityksestä:

 • Lievä häiriö kun 7-8 yhdyntäyritystä 10:stä onnistuu
 • Keskivaikea erektiohäiriö kun 4-6 yhdyntäyritystä 10:stä onnistuu
 • Vaikea erektiohäiriö kun 0-3 yhdyntäyritystä 10:stä onnistuu.

Erektiohäiriön taustalta voi löytyä useita eri tekijöitä kuten verisuonisairauksia, lääkityksiä ja psykologisia tekijöitä. Nykyisin lähes kaikki erektiohäiriöt voidaan hoitaa lääkkein eikä avun pyytämistä kannata pitkittää.

Erektiohäiriön oireet

Oireena erektiohäiriöissä on heikko tai puuttuva erektio. Ennenaikainen ejakulaatio eli siemensyöksy ei ole impotenssin oire.

Aiheuttaja

Erektiohäiriön taustalla on monia syitä. Usein jokin yksittäinen tekijä tai tekijäryhmä saattaa olla hallitseva. Orgaanisen erektiohäiriön esiintyvyyteen vaikuttavat tekijät liittyvät useimmiten kroonisiin sairauksiin, leikkauksiin ja traumoihin, lääkehoitoon, tupakoinnin ja alkoholin liikakäyttöön. Orgaanisen erektiohäiriön yleisin syy on heikentynyt paisuvaisen verenkierto, ja sitä esiintyy erityisesti ateroskleroosi- ja diabetespotilailla (ks. diabetes tyyppi I ja diabetes tyyppi II). Keskimäärin 78 %:ssa potilaista erektiohäiriön aiheuttavat orgaaniset eli elimelliset tekijät joko yksinään tai yhdessä psykogeenisten eli psyykkisten tekijöiden kanssa.

Sairauden toteaminen

 • Hyvä anamneesi eli potilaan esitiedot, jossa voidaan käyttää apuna kyselylomakkeita (mm. IIEF-lomake, jolla kartoitetaan erektiohäiriötä).<
 • Potilaan tutkiminen: pituus, paino, painoindeksin (BMI) laskeminen, verenpaine, pulssi, sydämen kuuntelu, karvoitus, parran kasvu, kivesten koko ja konsistenssi (kiinteys), eturauhasen tunnustelu (TPR).
 • Laboratoriotutkimukset: Seuraavista kokeista saattaa olla apua: CRP, pvk, veren sokeri, kolesteroli, testosteroni (tai vapaa testosteroni), prolaktiini ja LH (aivolisäkkeen hormonitestejä), T4V (tai TSH, kilpirauhaskokeita), prostataspesifinen antigeeni (S-PSA, yli 50-vuotiailta).
 • Tarvittaessa voidaan tehdä ICI-testi (intrakavernoottinen injektio): alprostadiilia ruiskutetaan paisuvaiseen 10-20 ug ja siittimen paisumista sekä kovettumista seurataan 15 minuutin ajan; samalla voidaan kuunnella dopplerilla valtimot, laskea PBI (penile-brachial -indeksi = verenkiertoindeksi).
 • Tarvittaessa voidaan tehdä duplex-Doppler-ultraäänitutkimus, jolla selvitetään siittimen verenkiertoa.
 • Tarvittaessa tehdään infuusiokavernosonometria ja -grafia, jos epäillään siittimen laskimoiden vikaa.
 • Tarvittaessa tehdään pudendalisangiografia, jolla tutkitaan siittimen valtimoita mahdollista revaskularisaatioleikkausta varten.
 • Tarvittaessa tehdään neurofysiologiset tutkimukset kliinisen neurologian tutkimusyksikössä, jos halutaan tarkemmin tutkia siittimen hermostollista säätelyä.

Erektiohäiriön hoito

Erektiohäiriön ensisijainen hoito on lääkehoito. Tehokkaimmat erektiohäiriöön tarkoitetut lääkkeet ovat ns. fosfodiesteraasi 5 -entsyymin salpaajat (PDE5), joita ovat sildenafiili (Viagra), tadalafiili (Cialis) ja vardenafiili (Levitra) sekä uusimpana vuonna 2013 markkinoille tullut avanafiili (Spedra). Lääkkeet ovat hyvin tehokkaita ja vaikuttavat suun kautta otettuina tabletteina. Lääkettä otetaan vain tarvittaessa. Niillä ei ole vaikutusta ilman seksuaalista stimulaatiota.

Uudehko hoitomuoto on myös kerran päivässä otettava, pienen annoksen tadalafiilia (Cialis) sisältävä tabletti. Lääkkeen käytön edellytyksenä on aiempi positiivinen kokemus tadalafiilista ja säännöllinen seksuaalinen aktiivisuus. Päivittäin annostelemalla saavutetaan vakaa tila, jolloin lääkkeen vaikutus on ympärivuorokautinen.

Nitraatteja (mm. lyhyt- ja pitkävaikutteinen nitro) käyttävät potilaat eivät voi käyttää PDE5:n salpaajalääkkeitä, koska näiden lääkkeiden yhteisvaikutuksena verenpaine laskee jopa romahdusmaisesti ja voi johtaa tajunnan menetykseen. Vakituisille nitron käyttäjille tulee valita jokin muu hoito kuin PDE5-entsyymin salpaaja.

Lääkehoidon lisäksi tulisi muistaa mahdolliset elämäntapamuutokset ja perussairauksien hyvä hoito. Erektiohäiriö on hoidettavissa useimmilla potilailla. Potilaalla ja hänen partnerillaan on keskeinen merkitys hoitoratkaisun teossa. Seksuaalisuuden aktiviteetin tärkeys sekä hoidon hyödyt ja haitat vaihtelevat suuresti eri henkilöillä.

Erektiohäiriön hoitomahdollisuuksia

1. Muutokset elämäntavoissa

2. Seksuaaliterapia ja psykiatrinen hoito

 • ongelmallisten tilanteiden selvittely
 • väärinkäsitysten oikominen
 • somaattisiin (ruumiillisiin) sairauksiin liittyvien kriisien hoito
 • depression eli masennuksen hoito
 • perheessä olevan valtataistelun selvittäminen ja lopettaminen

3. Fosfodiesteraasi tyyppi 5:n (PDE5) entsyymin estäjälääkkeet

4. Muut erektiohäiriön hoitomahdollisuudet

 • Alipainepumppu: sylinteri laitetaan siittimen ympärille ja alipaineistetaan ja kumilenkki pujotetaan siittimen tyven ympärille; saadaan aikaan erektion tapainen tila eli siittimen paisuminen muttei täysin kovaa erektiota; laitetta voi pitää kerralla n. 30 min ajan; laite on kovin mekaaninen mutta turvallinen.
 • Alprostadiili: lääke joka joko injisoidaan siittimen paisuvaiseen (CaverjectDual) tai laitetaan eräänlaisella pipetillä virtsaputkeen (Muse).
 • Verisuonileikkaukset (valtimo- ja laskimokirurgia): leikkaukset erektiohäiriön hoitona ovat vähentyneet hyvien lääkkeiden vuoksi; leikkaus voidaan tehdä alle 50 vuotiaille, joilla on primaari erektioheikkous ja se johtuu verenkiertohäiriöstä tai potilaan on ollut lantion alueen vamma ja sen jälkeen tullut erektiohäiriö.
 • Proteesikirurgia: siittimen sisälle laitetaan silikonipitoiset implantit; tyytyväisyys hoitomuotoon on korkea
 • Geeniterapia: kokeiluasteella; vektoreina käytetty mm. adenovirusta, plasmidia ja paljasta DNA:ta; siirretty mm. eNOS, nNOS ja K-Maxi; mahdollisesti tulevaisuuden hoitomuoto.

Seuranta

Erektiohäiriöt ei vaadi seurantaa. Tosin erektiohäiriö voi olla jopa ensioire alkavasta sepelvaltimotaudista, joten aihetta kokonaisvaltaiseen lääkärintarkistukseen voi olla olemassa.

Periytyvyys

Erektiohäiriöiden aiheuttajat ovat niin moninaiset, että periytyvyydestä on hankala sanoa mitään tarkempaa.

Erektiohäiriön yleisyys

Miesten ikääntymistutkimuksissa on todettu 35 % 40 - 70-vuotiaista miehistä kärsivän jonkinasteisesta erektiohäiriöstä. Erektiohäiriön (lievät, keskivaikeat ja vaikeat) kokonaisesiintyvyys on 40-vuotiaiden miesten ikäryhmässä n. 39 %, 50-vuotiaiden ikäryhmässä n. 48 %, 60-vuotiaiden ikäryhmässä n. 57 % ja 70-vuotiaiden ikäryhmässä n. 67 %.

Ennuste

Erektiohäiriöiden hoitamattomuus ei aiheuta erityisempiä pysyviä fyysisiä terveydellisiä ongelmia. Sen sijaan se voi olla suuri henkinen rasite sekä miehelle että hänen kumppanilleen.

Linkit

Erektiohäiriö kyselykaavake

Lähteet

Berner MM, Kriston L, Harms A. Efficacy of PDE-5-inhibitors for erectile dysfunction. A comparative meta-analysis of fixed-dose regimen randomized controlled trials administering the International Index of Erectile Function in broad-spectrum populations. Int J Impot Res. 2005 Oct 20;

Brock GB, McMahon CG, Chen KK, Costigan T, Shen W, Watkins V, Anglin G, Whitaker S. Efficacy and safety of tadalafil for the treatment of erectile dysfunction: results of integrated analyses. J Urol 2002;168:1332-6.

Burnett AL. Erectile dysfunction. J Urol. 2006 Mar;175(3 Suppl):S25-31.

Carson CC, Hatzichristou DG, Carrier S, Lording D, Lyngdorf P, Aliotta P, Auerbach S, Murdock M, Wilkins HJ, McBride TA, Colopy MW. Erectile response with vardenafil in sildenafil nonresponders: a multicentre, double-blind, 12-week, flexible-dose, placebo-controlled erectile dysfunction clinical trial. BJU Int. 2004 Dec;94(9):1301-9.

Hatzichristou D, Montorsi F, Buvat J, Laferriere N, Bandel TJ, Porst H. The efficacy and safety of flexible-dose vardenafil (levitra) in a broad population of European men. Eur Urol, 2004 May; 45(5):634-41.

Koistinen Hannu, Ruutu Mirja. Erektiohäiriön nykyhoito. Suom. Lääkäril. 2005;38:3725-30.

Koskimäki J, Hakama M, Huhtala H, Tammela TLJ. Erektiohäiriöiden yleisyys ja yhdyntöjen määrä. Duodecim 2000;116:737-41.

Melman A, Bar-Chama N, McCullough A, Davies K, Christ G. The first human trial for gene transfer therapy for the treatment of erectile dysfunction: preliminary results. Eur Urol, 2005 Aug; 48(2):314-8

Montorsi F, Briganti A, Campo B, Carmignani G, Deho F, Giammusso B, Salonia A. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: A long-term multi.institunional study in 300 consecutive patients. Int J Impot Res 2003;15, Suppl 6: MP-3-3

Lue lisää:

Erektiohäiriö - parisuhteen painajainen?

Erektio - terveyden mitta

Kolmannes miehistä ei tunnista testosteronivajetta

Liikuntaa terveydeksi ja lääkkeeksi - Erektiohäiriöt, impotenssi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle: