Dementia

Dementia ilmenee yleensä vanhemmalla iällä; nuoruusiän dementoituminen on harvinaista mutta mahdollista. Dementia ei ole diagnoosi vaan oire. Dementian taustalta on useimmiten löydettävissä tilan aiheuttava sairaus tai sairauksia. Lue lisää dementiasta.

Uusimmat

Dementia

Kävelyn hidastuminen enteilee kognitiivista heikentymistä

Neurology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kävelynopeudella ja kognitiivisella heikentymisellä on yhteys. Tutkimus korostaa kävelynopeuden...
Dementia

Aivovamma voi altistaa työikäiset dementialle

Aivovamman saaneet näyttäisivät sairastuvan muita todennäköisemmin dementiaan , koko suomalaisväestön kattava tutkimus osoittaa. Erityisesti havainto...
Dementia

Aivovammat ovat yhteydessä työikäisten muistisairauteen

Aiemmin saatu keskivaikea tai vaikea aivovamma voi laukaista työiässä muistisairauden, osoittaa Helsingin yliopiston tuore tutkimus. Tutkimus...
Dementia- eli muistisairaudet

Tutkija: "Työkalut Alzheimerin kukistamiseksi ovat olemassa"

Itä-Suomen yliopiston professori Mikko Hiltusen mielestä lääkeyhtiöiden strategia Alzheimerin taudin lääkityksen osalta on oikea ottaen huomioon...
Dementia

Vuorotyöt ja yötyöt keski-iässä voivat suurentaa dementian riskiä

SLEEP 2017 -tapaamisessa esiteltyjen tutkimustulosten mukaan keski-ikäisillä vuorotöissä tai yötöissä käyvillä ihmisillä on suurentunut dementiariski...
Dementia

Kivuista kärsivät iäkkäät suurentuneessa dementian vaarassa

Pitkään jatkuvat kivut voivat tuoreen tutkimuksen perusteella liittyä muistin nopeampaan heikentymiseen ja varsinaisen dementian riskiin. Tulosten...

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:

Asiantuntijat vastaavat