Terve.fi - Henry Laasanen blogi

Henry Laasanen

Henry Laasanen on kirjan ”Naisten seksuaalinen valta” kirjoittaja ja pariutumisen asiantuntija.

Blogin painopistealue on pariutumismarkkinoiden tarkastelussa: miten pariutumismarkkinat toimivat ja mikä on niiden yhteys yhteiskunnan rakenteisiin.

Blogissa tarkastellaan muun muassa markkina-arvoteoriaa, alempitasoisia miehiä, seksuaalista valtaa, pelimiesoppeja ja tuoreimpia seksuaalisuuden tutkimuksia. Pyrkimyksenä on luoda osuva kuvaus pariutumisen todellisuudesta ilman moraalista tai normatiivista painolastia.

Blogin kirjoittaja: Henry Laasanen

1.09.2014 07:44

Tutkimus Feminist activist women are masculinized in terms of digit-ratio and dominance: A possible explanation for the feminist paradox (2014) kertoo, että feministit ovat muita naisia maskuliinisempia.

Tutkittavat henkilöt oli kerätty feministikonferenssista Ruotsista, eikä heille paljastettu tutkimuksen tarkoitusta. Tutkittavia henkilöitä etsittiin seuraavanlaisella julisteella:

Vastaa muutamiin kysymyksiin ja anna ottaa kuva kädestäsi, niin saat hedelmän tai karkkia

Tutkimuksessa mitattiin etusormen ja nimettömän välistä pituuseroa. Sormien pituuksien avulla voidaan selvittää, ovatko feministit altistuneet raskaudenaikaiselle testosteronille enemmän kuin muut naiset. Mitä pitempi nimetön on suhteessa etusormeen, sitä maskuliinisempi henkilö.

Tutkimuksessa mitattiin kysymysten avulla myös henkilön johtajuusominaisuuksia (directiveness scale).

Tutkijat välttelivät mainitsemasta feminismiä, jotta tutkimuksen tarkoitus ei olisi paljastunut.

Tutkimustulokset pätevät aktiivifeministeihin, mutta eivät kaikkiin feministeiksi identifioituviin tai feminismiä sympatisoiviin naisiin.

Feministinen paradoksi

Feminismi pyrkii parantamaan naisten asemaa yhteiskunnassa. Silti vain vähemmistö naisista identifioituu feministeiksi. Epäsuhtaa kutsutaan feministiseksi paradoksiksi.

75 % naisista kannattaa naisten oikeuksien parantamista, mutta vain alle 33 % naisista identifioituu feministeiksi

Paradoksin selitykseksi on ehdotettu, että feministeillä on sellaisia fysiologisia ja psykologisia piirteitä, jotka viittaavat lisääntyneeseen maskulinisaatioon. Maskulinisaatio johtaa naisille epätyypilliseen käytökseen, kuten lisääntyneeseen kilpailullisuuteen ja se voi edistää uskoa sukupuoliroolien vaihdettavuudesta.

Jos feministiaktiivit ovat maskulinisoituneita verrattuna muihin naisiin, se voi selittää feministien ja muiden naisten mielipiteiden ja preferenssien välisen eron.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen kohteena olleet feministiaktiivit osoittautuivat selvästi maskuliinisemmiksi kuin naiset keskimäärin. Feministien nimetön oli pitkä suhteessa heidän etusormeensa ja feministit osoittivat suurempia dominanssipyrkimyksiä kuin naiset keskimäärin.

Näyttää siltä, että feministinen paradoksi voidaan ainakin osittain selittää feministien ja muiden naisten välisellä biologisella erolla.

Feministit uskovat tyypillisesti sukupuoliroolien helppoon vaihdettavuuteen ja siihen, että sukupuoliroolit ovat sosiaalisen konstruktion tulos. Uskomus voi selittyä sillä, että keskimääräistä maskuliinisempina naisina feministeillä on eri kokemus sukupuolirooleista kuin keskivertonaisilla, jotka ovat kiinnostuneempia lasten kuin statuksen hankinnasta.

Joidenkin kriitikkojen mukaan sekä naisinsinöörit että feministiaktiivit ovat maskulinisoituneita, joten maskulinisoiminen ei ole tyypillistä vain feministeille. Naisinsinöörien maskuliinisuus ei kuitenkaan kumoa tutkimuksen tuloksia, koska maskulinisaatio voi aiheuttaa naisessa joko insinööriyttä, feminismiä tai molempia.

Kokonaisuudessaan tutkimus osoittaa, että feminismillä ja siihen liittyvillä uskoilla ja arvoilla näyttää olevan biologinen alkuperä.

LUE: Fingers to feminism: the rise of 2D:4D

77693 | 9 kommenttia.
29.08.2014 07:36

Evoluutiobiologian tutkija Markus J. Rantalan väitöskirjassa on testejä kasvojen naisellisuudesta ja miehekkyydestä. Hesarissa on kaksi testiä: Testi miesten kasvoille ja testi naisten kasvoille.

Minä miehenä en voi oikein edes tehdä testiä miesten kasvoille, koska miesten kasvot eivät miellytä minua seksuaalisesti. Naisten kasvoista sain vastaukseksi, että pidän 75 prosenttisesti naisellisista kasvoista.

Monen vastaajan mielestä kasvot olivat kauttaaltaan liian rumia, eivätkä he pitäneet juuri mistään. Toiset vastaajat sanoivat, että kasvot ovat niin samannäköisiä, että erojen löytäminen oli arpapeliä.

Joka tapauksessa on selvää, että Rantalalla täytyy olla selkeät määritelmät naisellisille ja miehekkäille kasvoille. Määritelmiä ei kuitenkaan löydy Hesarin artikkeleista. Tiede-lehden mukaan James Bondilla on miehekkäät kasvonpiirteet: vahva leuka, ulkonevat poskipäät ja voimakkaat silmäkulmat. Bond tytöllä on puolestaan naiselliset kasvonpiirteet: pienet kasvonluut, suuret silmät ja täyteläiset huulet.

Artikkeli kertoo toisenlaista tietoa tutkimuksesta, jonka mukaan naiselliset piirteet koettiin puoleensavetävinä sekä naisissa että miehissä. Eräs selitys voisi olla se, että tuntemattomat äärimaskuliiniset miehet koetaan uhkana. Tilanne saattaa muuttua, jos äärimaskuliininen mies on naisen tuttu. Saattaakin olla, että onnistuneessa naisten preferenssien tutkimisessa ei voi käyttää satunnaisia tuntemattomia miehiä. Itse olen huomannut, että rotevana alaluokkaisen näköisenä miehenä naiset tuntuvat pelkäävän minua. Tilanne saattaa muuttua toisin päin, jos naiset kokevat minun olevan heidän puolellaan.

Naisten kasvojen testi

Katsotaanpas kuvia Hesarin naisten kasvojen testistä.

 1. Oikeat kasvot näyttävät sirommilta
 2. En huomaa eroa.
 3. Vasen hiukan sirompi.
 4. Oikea sirompi. 
 5. Vasen sirompi
 6. Oikea sirompi
 7. Vasen sirompi
 8. Oikea sirompi
 9. Oikea sirompi
 10. Vasen sirompi

En jaksa loppuja edes katsoa. Silmämääräisesti arvellen pidin aina pienempiä naisten kasvoja viehättävämpinä. Isommat kasvot viittasivat joko maskuliinisuuteen tai lihavuuteen.

Näyttää siltä, että naisellisissa kasvoissa silmiä ja huulia on suurennettu ja leukaa pienennetty, mikä käy ilmi esim. kuvasta 13.

Kuva 18 näyttää jälkeen ja ennen laihdutusta otokselta.

Kyseessä on ns. Victoria-Madeleine ilmiö, jossa sirommat kasvot koetaan viehättävämmiksi. Isot leukaperät ja iso pää eivät ole naiselliset.

Isommat kasvot viittaavat iäkkyyteen, lihavuuteen tai miesmäisyyteen. Victorialla on ns. latinoleuka, joka ei ole seksikäs piirre naisessa.

Markkina-arvoero Rantalan testissä

Rantalan testikuvien markkina-arvoerot lienevät noin 0,5 luokkaa, eli varsin mitättömät. Voidaan kysyä, eikö testi kannattaisi tehdä selkeämmillä naisellisuuden ja miehekkyyden eroilla? Ehkäpä Rantalan väitöskirjassa on selitetty metodin valintaa tarkemmin, mutta näin äkkiseltään herää kysymys, onko testillä juuri mitään tieteellistä arvoa, kun monista kasvoista eroa on vaikea löytää lainkaan.

Ja miesten kasvojen viehättävyyden arvioinnissa on se suuri ongelma, että maskuliiniset kasvot ovat samaan aikaan pelottavat sekä seksikkäät. Äärimaskuliinisten kasvojen viehätys riippuu oleellisesti kontekstista. Esimerkiksi Hesarin miesten kasvojen testin herra 5 näyttää äärimaskuliinisuudessaan pelottavalta, eikä vastaavia kasvoja tule juuri vastaan arkitodellisuudessa.

Se, näyttääkö joku mies naisesta raiskaajalta vai sankarilta, riippuu paljon kontekstista. Äärimaskuliininen mies poliisina tai palomiehenä voi olla erittäin seksikästä, mutta arkiasussa sama mies voi vaikuttaa pelkästään uhkaavalta. Pelkkien kasvojen näyttäminen testiasetelmassa saattaakin johtaa aivan väärille jäljille.

Miesten arviointiin vaikuttaa suuresti sankari-roisto dikotomia.

Miesten kasvoista miellyttävyyden kysyminen johtaa omituiseen lopputulokseen. Yleensähän feminiiniset kasvot ovat miellyttävämpiä sekä naisista että miehistä. Kirveellä veistetyt kasvot ei ole miellyttäviä, mutta ne voivat olla seksikkäitä naisille sopivassa kontekstissa.

Perretin kirjasta löytyy se havainto, että maskuliiniisia miehiä kasvoja pidetään viehättävämpinä kun lapsenkasvoisia miehiä, mutta äärimaskuliinisuus tekee miesten kasvoista epäviehättäviä, kun taas äärinaisellisuutta pidetään viehättävänä piirteenä naisten kasvoissa. Naiset pitivät keskimääräisistä naisten kasvoista, mutta miehet preferoivat äärinaisellisia piirteitä. Kumpikin sukupuoli piti äärimaskuliinisia kasvoja epäviehättävinä.

Hypermaskuliiniset kasvonpiirteet miehissä kertovat tietyllä tapaa epätoivottavista persoonallisuuden piirteitä, kuten dominoivuudesta ja voimasta. Miehen pitää näyttää maskuliiniselta, mutta ei liian maskuliiniselta.

Kauppoihin menevien mannekiinien suunnittelija Michael Southgate kertoo, että naishahmoja on helppo suunnitella ja myydä, mutta miesmannekiinien tekeminen on hyvin hankalaa. Miesmannekiini näyttää helposti joko murhaajalta tai homolta. Vaatteiden valmistajat arvelevat miesten pitävän feminiinisistä miesmannekiineistä, mutta naiset eivät pidä liian feminiinisistä mieshahmoista. Liian maskuliiniset mannekiinit näyttävät rikollisilta.

Rantalan väitöskirjan kannalta oleellista lienee se, kuinkahyvin maskuliinisuus/äärimaskuliinisuus ero on otettu huomioon.

77682 | 2 kommenttia.
26.08.2014 08:24

Naisilla on omituisia aviomiesvalintoja, joita miehenä on vaikea ymmärtää.

Toisenlaiset äidit

Televisiossa alkoi sarja Toisenlaiset äidit, jonka ensimmäisessä jaksossa seikkailevat Susanna ja Tomi.

Ohjelman juontaja on kirjoittanut jaksosta blogikirjoituksen:

 • Hienosti Susanna purki ärtymyksensä ja pettymyksensä sanoiksi. Mikään ei jäänyt epäselväksi. Jotenkin itseäni hämmensi kuitenkin se, että Tomi ei ollut osannut Susannan selkeästä kritiikista huolimatta muuttaa käytöstään. Hän näytti kyllä hyväksyvän kritiikin, mutta ei ollut osannut ottaa kuitenkaan vastuuta toivotulla tavalla.

Susanna vaikutti tervejärkiseltä ja vastuunsa kantamaan pystyvältä naiselta. Hän oli kuitenkin päättänyt tehdä 3 lasta adhd-hulttio Tomin kanssa, joka oli alituiseen teillä tietämättömillä, eikä hänen lupauksiinsa voinut luottaa.

Susannan lääke Tomin toilailuihin oli alituinen nalkutus - päivästä toiseen.

En voi ymmärtää. Miksi pitää valita kaikista maailman miehistä se onnettomin hulttio ja sitten käyttää elämä valittamiseen ja nalkuttamiseen? Susanna sanoi ohjelmassa:

 • "Tuntuu, että seinät kaatuvat päälle, kun on yksin vastuussa kaikesta".

En epäile Susannan tuntemuksia. Eikö elämä olisi paljon helpompaa, jos Susanna olisi keskittänyt paukkunsa miehen valintaan, eikä suinkaan vuosien valittamiseen huonon valinnan jälkeen?

Anna Khudayarov

Televisiosta tuli sunnuntaina Suomen vahvin nainen kilpailu. Anna Khudayarov tuli kolmanneksi.

Rupesin miettimään, onko kyseessä legendaarinen Anna Karrila, joka tuli tutuksi 11 laudaturistaan, lääkärinurastaan, älykkyydestään ja lukemattomista urheilusaavutuksista eri lajeissa.

Tuttu Annanhan se oli, mutta kenen kanssa hän oli mennyt naimisiin? Googlatessa vastaan tuli Suomi24-keskustelu, jossa kysyttiin:

Mutta mistä Anne löytäisi itsensä tasoisen tai tasokkaamman miehen?

Annan uusi "itsensä tasoinen tai tasokkaampi" mies näytti olevan Zahir Khudayarov, azerbaidzanilainen voimannostaja.

Zahiria googlatessa vastaan tuli 2 vuoden kilpailukielto, jonka syyt oli lueteltu seuraavasti:

 • Huuteli kisoissa Fuck Finland porukalle Suomen itsenäisyyspäivänä kisan lämppäystiloissa
 • Hankaloitti muiden lämmittelyjä omimalla yhden monoliftin
 • Ei noudattanu päätuomarin käskyjä mankunkäytöstä. Myös käyttäyty uhkaavasti päätuomaria(64v) kohtaan.
 • Otti tangon erään naisnostajan käsistä hankaloittaen nostajan lämppäilyjä
 • Omi lämppätiloissa yhden penkin ja 250kg painolevyjä ympärillään leijuen ja vittuillakseen muille nostajille. Teki saman homman 300+ maven osalta lämppätiloissa.
 • Koitti estää vaimonsa nostamisen kisoissa uhaten poistua Suomesta

Zahir oli yrittänyt pilata jopa oman vaimonsa kilpailut!

Pakkotoiston mukaan salilla Zahir on roolia vetävä öykkäri. Voin kuvitella miehen, salin vahvin jätkä, jolla on rekan kokoinen ego.

Kirjoituksessani Mikä vahvoissa naisissa on vikana? toin ilmi seuraavan havainnon:

Kun salilla tarkkailee bodaavia mimmejä ja heidän poikaystäviään, seuraava nyrkkisääntö pätee hyvin: mitä lihaksikkaampi mimmi, sitä lihaksikkaampi poikaystävä.

Fyysisesti vahvoilla naisilla lihaksikkuuden hypergamia tuntuu yliajavan kaikki muut kriteerit miehelle.

77643 | 8 kommenttia.
22.08.2014 09:06

Dana McLendon on esittänyt teorian kuumista ja hulluista naisista, joka on saavuttanut huiman suosion Youtubessa yli 4 miljoonalla katselukerralla.

.

Teorian tieteellisyys jättää epäilyjä, mutta sen sisältö voidaan kuvata seuraavasti:

1. Naisten kuumuus arvioidaan asteikolla 1-10. Kuumuudeltaan alle viitosen naiset sijaitsevat "ei kannata mennä" osastolla.

Et halua viettää aikaa, deittailla tai avioitua naisten kanssa, jotka ovat sinun mielessäsi korkeintaan viitosia

2. Kaikki naiset ovat ainakin vähän hulluja. Naisten hulluus arvioidaan asteikolla 4-10, missä 4 on vähän hullu ja 10 täysin pöhkö.

3. Hauskan pidon alue sijaitsee niiden naisten kanssa, jotka ovat kuumuudeltaan 5-8 ja jotka eivät ole liian hulluja. Mitä kuumempi nainen on, sitä enemmän hulluutta voidaan sietää.

4. Kuumat ja hullut naiset muodostavat vaaravyöhykkeen. Punapäät, stripparit ynnä muut. Draamaa on enemmän kuin tarpeeksi ja yhtenä päivänä saatat huomata auton renkaittesi tulleen viilleillyksi ja muuta kivaa...

5. Kuumat (8-10) ja melko hullut (6-10) naiset muodostavat deittailusektorin. He kelpaavat deittailuun ja tyttöystäviksi, mutta eivät ole parhaita valintoja vaimoiksi.

6. Jos nainen on kuuma (8-10) ja vain vähän hullu (5-6), hän on vaimoainesta.

7. Kuumia ja vain vähän hulluja olevia naisia ei ole olemassa. He ovat kuin yksisarvisia, joita esiintyy vain mielikuvituksessa.

8. Jos nainen on kuuma ja täysin järjissään, hän ei oikeasti ole nainen, vaan transu. Olet tekemisissä miehen kanssa.

Opas naisille

Dana McLendonilla on matriisi myös naisille, mutta se on paljon yksinkertaisempi:

Miesten kaksi akselia ovat komeat ja rikkaat.

1. Jos mies ei ole komea tai rikas, "sinne ei kannata mennä".

2. Jos mies on komea, kyseessä on naisen hauskan pidon alue.

3. Jos miehellä on paljon rahaa, hän on aviomiesainesta. Ulkonäöllä ei ole väliä, jos rahaa on riittävän paljon.

LUE:

The Female Answer To The Hot/Crazy Matrix Guide To Women Is Here, And It’s Hilarious

The hot-crazy woman matrix

77603 | 8 kommenttia.
18.08.2014 08:30

Bloggaaja Pumpui mainitsee allekirjoittaneen lihaksia ja naisellisuutta käsittelevässä kirjoituksessaan.

Pumpui ei ilmeisesti pidä naisellisuuden määritelmästäni: emotionaalinen, subjektiivinen, helposti vaikutettavissa, alistuva, ei pidä matematiikasta tai tieteestä, järkyttyy pikku kriiseistä, passiivinen, epälooginen, kotisuuntautunut, ovela, loukkaantuu helposti, vaikeuksia tehdä päätöksiä, itkee helposti, riippuvainen, puhelias, tahdikas, hellä, tietoinen muiden tunteista, uskonnollinen, kiinnostunut ulkonäöstään, siisti, voimakas turvallisuuden tarve, nauttii taiteesta ja kirjallisuudesta, ilmaisee helliä tunteita helposti, hoivaava.

Pumpui aloittaa kirjoituksensa retorisella kysymyksellä: "Hajanaisia pohdintoja siitä, saako naisella olla lihakset." No, eihän lihasten hankintaa ole laissa kielletty ja markettien hyllyt pullistelevat naisille suunnatuista sporttilehdistä, joissa lihaksia hankitaan. Lihasten hankintahan on naisille suorastaan muoti, joten kysymys kuulostaa omituiselta.

Ja anteeksi vaan, mutta Pumpuin blokikirjoituksen kuvia katsoessani mieleeni ei nouse ensimmäisenä ajatus "lihaksikkaasta naisesta". Eikä edes toisena, eikä juuri ollenkaan. Pumpui näyttää tavalliselta naiselta, josta voi hyvin uskoa, että salilla on käyty. Mieleeni ei tulis kuitenkaan määritellä häntä lihaksikkaaksi naiseksi.

Tässä kuvassa on Caroline Wang. Häntä voi kutsua lihaksikkaaksi naiseksi. Caroline on ulkonäöltään epänaisellinen nainen, koska hänen ulkomuotonsa muistuttaa miehekästä miestä: isot lihakset, kovuus, kapea lantio ja leveät hartiat.

Pumpui kysyy:

 • Kuka oikein määrittää sen, mikä on naisellista?

Sanoille on olemassa vakiintuneet merkitykset. Naisellinen on yleensä määritelty eräänlaiseksi miehekkyyden vastakohdaksi, jossa naisellinen ja miehekäs koostuvat erilaisista ominaisuuksista.

Kenelläkään ei ole monopolia sanojen määrittämiselle, mutta kommunikaatiosta tulee mahdotonta, jos jokainen käyttää radikaalisti toisistaan poikkeavia määritelmiä sanoille.

Pumpui kirjoittaa:

 • Epänaiselliseksi leimaaminen korpeaa.

Mikä siinä oikein korpeaa? Miksi et voi hyväksyä epänaisellisuutta itsessäsi? En minäkään ole kauhean miehekäs, mutta en minä silty ryhdy muuttamaan miehekkyyden määritelmää mahtuakseni siihen paremmin.

 • Oma käsitykseni naisellisuudesta on hyvin erilainen. Minusta nainen on ensisijaisesti ihminen, ja ihminen toteuttaa ihmisyyttään kehittämällä itseään niin henkisesti kuin fyysisesti.

Miten tuollainen naisellisuus eroaa miehekkyydestä? Tuollaisessa määritelmässä sana "naisellinen" ei tarkoita juuri mitään. Mitä järkeä on viedä sanoilta niiden merkitys?

 • Kropan voimistamisen ei pitäisi olla yksinomaan miehille varattu yksinoikeus. Jos olen voimaharjoittelun ansiosta hyvinvoivempi, itsevarmempi ja sinut kroppani kanssa, miten voisin olla epänaisellisempi kuin silloin, kun en pitänyt ruumiistani ollenkaan?

Eihän epänaisellisuudella ja itsestään pitämisellä ole paljoakaan tekemistä toistensa kanssa. Jos mies virkkaa sisustustyynyjä ja on siron näköinen, se on epämiehekästä. Mies voi pitää ruumiistaan ja olla epämiehekäs saman aikaisesti.

Kommenttiosastossa Fittness Fuhrer kertoo seuraavasti:

 • Mulle ei kyllä kukaan ole suoraan sanonut (eikä varmaan kierrellenkään, tai sitten on kierrelty niin paljon että en ole tajunnut :D) mitään negatiivista lihaksikkuudesta. Tosin en mä tiedä miten paljon varsinkaan sellainen ihminen joka ei osaa katsoa edes huomaa, mussa kun on kuitenkin aika paljon rasvaakin :P

Anteeksi vaan Fuhrerillekin, mutta en näe mainittavia lihaksia paljon missään. :-(

Naisten lihaskuvitelmat

Olen käynyt samalla salilla parisen vuotta putkeen. Sinä aikana olen törmännyt siellä noin 1-3 naiseen, joita voisi kutsua lihaksikkaiksi. Sali on toki pullollaan timmejä naisia, jotka treenaavat lähes joka päivä. Lihaksista en menisi kuitenkaan puhumaan.

Minä lämmittelen ylätaljaa yleensä 63 kilolla, penkissä nostelen 8 sarjoja 90 kilolla. Jos vieressä sattuu olemaan naisia tekemässä samaa treeniä, niin heillä on yleensä 20-30 kiloa rautaa maksimissaan ja hirveä irvistys painojen nostamiseksi. En tiedä onko heillä suuriakin kuvitelmia isoista lihaksistaan.

Naisen pitää treenata älyttömän paljon, jotta hän saisi lihaksensa todella miehekkään näköisiksi, eikä se yleensä edes onnistu ilman pillereitä.

Naisellisuuden kannalta ratkaiseen aika paljon, missä lihakset ovat. Lihaksikkaat reidet ja ja takapuoli ovat naiselliset, mutta jos nainen treenaa pelkkää niskaa ja vartalon V-muotoa, se ei ole naisellista.

Yhteenveto

Naisellisuuden ja treenamisen kannalta tärkeää on hoikka uuma. Jos lihaksikkuus korostaa hoikkaa uumaa, naisellisuus lisääntyy, mutta jos tuloksena on tasapaksu pötkylä, naisellisuus vähentyy.

Jos naisellisuus on vähentynyt treenaamisen seurauksena, naisen kannattaa hyväksyä asia faktana, eikä ryhtyä rukkaamaan sanakirjamääritelmiä sopiakseen niihin paremmin.

77500 | 6 kommenttia.

Tämän blogin kommentoiduimmat

Alueen muita blogeja

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Viimeisimmät uutiset

Suosituimmat artikkelit

Uutinen
Ensin ne valloittivat keittiöt, mutta nyt ne pyrähtävät vastaan jo...