Henry Laasanen | Terve.fi

Henry Laasanen

Henry Laasanen on kirjan ”Naisten seksuaalinen valta” kirjoittaja ja pariutumisen asiantuntija.

Blogin painopistealue on pariutumismarkkinoiden tarkastelussa: miten pariutumismarkkinat toimivat ja mikä on niiden yhteys yhteiskunnan rakenteisiin.

Blogissa tarkastellaan muun muassa markkina-arvoteoriaa, alempitasoisia miehiä, seksuaalista valtaa, pelimiesoppeja ja tuoreimpia seksuaalisuuden tutkimuksia. Pyrkimyksenä on luoda osuva kuvaus pariutumisen todellisuudesta ilman moraalista tai normatiivista painolastia.

Blogin kirjoittaja: Henry Laasanen

31.10.2014 14:13

Return of Kingsissä oli viime vuonna artikkeli Debating The Mighty 1-to-10 Scale, jossa oli mukana tämä kuva. Kuva pyrkii osoittamaan, millaisia ovat eri tasoiset naiset 1-10 asteikolla.

Kuvan luokitteluperusteet jäävät epäselviksi. Naiset luokissa 1-4 ovat poikkeuksellisen epäviehättäviä. Myöskään naisten asettelu luokkiin 7-9 ei ole mitenkään itsestään selvä. Tavallisista naisista on suurin pula, vaikka heitä on väestössä eniten. 

Kuten kirjoituksessa 1-10 Scale: An Analysis sanotaan, naiset voidaan laittaa järjestykseen kahdella eri tavalla:

 1. Kellokäyrä: suurin osa naisista sijoittuu keskelle - ääripäihin ykkösiin ja kymppeihin jää vain muutama prosentti naisista
 2. Desiili: Naiset jaetaan 10 yhtä suureen ryhmään, jolloin vähiten viehättävä 10 prosenttia saa luokituksen yksi.

Desiilimenetelmässä on se ongelma, että esimerkiksi ilmaisu "nainen on täysi kymppi" menettää merkitystään, koska 100 naisesta 10 saa korkeimman luokituksen. Kellokäyrän käyttäminen on osuvampaa, mutta hankalampaa.

Kirjoituksessa esitetään seuraava yleinen ajatuskulku:

 • Kauneus on tietyssä määrin subjektiivista, joten numeraalinen asteikko ei ole tyhjentävä vastaus kauneuden luokittelun ongelmaan.

Ajatus kauneuden ulkopuolisesta "objektiivisesta" luokittelusta kuulostaa huonolta idealta. On paljon yksinkertaisempaa laittaa miehistä koottu raati laittamaan naiset kauneusjärjestykseen. Desiilimenetelmässä viimeiset 10 naista jäävät ykkösiksi, kun taas kellokäyrämenetelmässä vain 4 naista saa luokituksen yksi.

Suosituimmassa kirjoituksessaan Free Northener arvio Tracy Clark-Flory:n markkina-arvoa ja päätyy luokitukseen seitsemän. Kommenttiosastossa annetaan vielä paljon vähemmän pisteitä. Amerikkalaisilla kommentoijilla on yleensä taipumuksena pitää rimaa älyttömän korkealla, kuten tässäkin tapauksessa.

Netistä löytyy seuraava kuvio, joka sopii Return of Kingsin tapaan luokitella naisia.

Ongelmana on hyppäys kolmosen rumasta nelosen "kotoisaan". Toisaalta kuutonen saa adjektiivin "söpö", joka on yleensä paras kohteliaisuus naisia luokitellessa. Täältä löytyy vielä älyttömämpi luokitteluidea, jossa tavalliset naiset saavat hyvin vähän huomiota. Myös tämän kirjoituksen luokittelussa tavalliset naiset loistavat poissaolollaan.

Donal Graemelta löytyy kirjoitus Should a Single Woman Know Where She Ranks on the “1-10 Scale”?, jossa hän vastaa naisen kommenttiin:

Suurimman osan naisista on hyvin vaikea tietää luokitustaan, varsinkin jos suurin osa hänen kavereistaan on muita naisia tai miehiä, jotka eivät puhu totta.

Donalin mukaan naiset ovat hyvin huonoja arvioimaan omaa viehättävyyttään. Netti on täynnä keskusteluja, joissa miehet valittavat naisten kranttuutta. Näyttää siltä, että naiset arvioivat markkina-arvonsa pahasti yläkanttiin.

Yhteenveto

Netin 1-10 arvioitenja selaillessa ei voi päätyä kuin siihen johtopäätökseen, että miesten listat (kuten vaikkapa tämä) on tehty päin honkia. Yleensä jo seiskan naiset ovat tyrmääviä kaunottaria.

Tässä listauksessa jo viitosen saanut nainen on poikkeuksellisen kaunis. Miehiltä näyttää puuttuvan tilastollinen älykkyys tai sitten poikkeustapaukset hämärtävät todellisuuden, jossa suurin osa naisista on aivan tavallisia.

78582 | 4 kommenttia.
28.10.2014 09:03

Tutkimus From Assortative to Ashortative Coupling: Men’s Height, Height Heterogamy, and Relationship Dynamics in the United States (1, 2) kertoo, että lyhyistä miehistä tulee parempia poikaystäviä ja aviomiehiä kuin pitkistä miehistä.

Lyhyet miehet erosivat liitoistaan 32 % harvemmin kuin pidemmät miehet. Selitykseksi tarjottiin sitä, että monet naiset eivät halunneet avioitua lyhyiden miesten kanssa, joten he purkivat suhteen jo ennen avioliittoon astumista.

Lyhyiden miesten kanssa avioituvissa naisissa on jotakin erityistä

Lyhyet miehet toivat suuremman osan kotitalouden tuloista. Lyhyistä miehistä 78 prosentilla oli partneriaan suuremmat tulot, kun keskipituisista ja pitkistä miehistä vain noin 70 prosentilla oli partneriaan suuremmat tulot. Koska pitkien miesten tulojen on yleensä havaittu olevan lyhyitä miehiä suurempia, näyttää siltä, että lyhyet miehet avioituvat köyhempien naisten kanssa ja että lyhyistä miehistä hyvin ansaitsevat pääsevät useammin avioliittoon, kun taas köyhemmät lyhyet miehet jäävät aviomarkkinoiden ulkopuolelle.

Lyhyet miehet tekevät enemmän kotitöitä.

Lyhyet miehet avioituvat todennäköisemmin vähemmän koulutettujen naisten kanssa. Lyhyet miehet ovat 75 prosenttia todennäköisempia avioitumaan sellaisen naisen kanssa, joka ei ole käynyt lukiota.

Ennen 45 vuoden ikää lyhyiden miesten avioitumistodennäköisyys oli 18 prosenttia pienempi kuin keskipitkillä miehillä.

Lyhyet miehet eivät kelpaa

Bloggaajan nettideittitesti osoitti, että pituuden lisääminen profiiliin poiki enemmän vastauksia naisilta, mutta kun naiset kuulivat oikean pituuden, innostus laantui.

Jos todellakin olet lyhyt mies, en todennäköisesti ihastu sinuun

Tutkimus kertoo, että 48.9 prosenttia naisista rajoitti nettideittiseuran etsimisen miehiin, jotka olivat heitä itseään pidempiä. Kun sama tiimi tutki 181 opiskelijaa, 29 prosenttia naisista sanoi, että he tuntisivat olonsa omituiseksi deittaillessaan lyhyempää miestä. Yli puolet naisista sanoi deittailevansa vain itseään pitempiä miehiä.

Seth Meyers kirjoittaa, että lyhyiden miesten välttelemisessä ole juurikaan järkeä tai logiikkaa.

Yhteenveto

Tutkimustieto lyhyiden miesten avioitumisesta sopii mainiosti markkina-arvoteorian ennustuksiin.

Lyhyet miehet joutuvat kompensoimaan lyhyyttään tyytymällä köyhempiin, vähemmän koulutettuihin naisiin ja tekemällä enemmän kotitöitä. Lyhyiden miesten on myös tuotava suurempi taloudellinen panos avioliittoon.

Lyhyiden miesten avioliitot ovat kestävämpiä, koska molemmilla avioliiton osapuolilla on todennäköisemmin alempi markkina-arvo, eikä uuden partnerin löytäminen ole helppoa.

Tutkimuksen johtopäätöksissä ongelmallista on avioituneiden lyhyiden miesten ominaisuuksien yleistäminen koko lyhyiden miesten joukkoon. Näyttää ilmeiseltä, että lyhyistä miehistä vain hyvin ansaitsevien valiomiesten joukko pääsee avioliittoon, mikä maalaa lyhyistä miehistä todellisuutta ruusuisemman kuvan.

Tutkimuksen tulos voitaisiin tiivistää toisinkin: ne lyhyet miehet, jotka ylipäätään pääsevät avioliittoon, ovat kompensoivilta ominaisuuksiltaan tasokkaampia kuin pidemmät avioon päässeet miehet.

78526 | 16 kommenttia.
24.10.2014 08:47

Katie Haller kirjoittaa otsikolla There’s No Real Difference Between Being Friend-Zoned And Booty-Called.

Kaverivyöhyke on käsitteenä tuttu, mutta "booty call:in" suomentaminen on hankalampaa. Käytän siitä nimitystä "hoitosoitto", joka on pöllitty Demin keskustelusta.

Hoitosoitto on termi, jollaista Suomessa ei edes käytetä. Termin idea on seuraava: hoitosoitto on keskustelu, nettikirjoittelu tai puhelinsoitto, jonka tarkoituksena on saada toinen osapuoli suostutelluksi pelkkään seksiin. 

Hallerin mukaan hoitosoitto on naisille sama asia kuin kaverivyöhyke miehille:

 • Naiset: "Käytit minua pelkkään seksiin!"
 • Miehet: "Käytit minua palkkään ystävyyteen!"

Haller sano, että kumpikin on saman ilmiön eri muotoja, joissa toinen osapuoli häviää.Kummassakin tapauksessa häviävä osapuoli elää siinä harhaluulossa, että hän kykenee muuttamaan epätyydyttävän suhteen parisuhteeksi.

Monet miehet päätyvät kaverivyöhykkeelle, koska he eivät koskaan tee aloitetta

Totta. Aloitteen tekeminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta, varsinkin jos kyseessä on esimerkiksi työ- tai koulukaveri. Aloitteen tekijälle on vaarana pudota epämukavuusvyöhykkeelle, joilloin muuastakin kanssakäymisestä tulee hankalaa. Aloite voi pilata dynamiikan koulu- tai työyhteisössä.

Haller sanoo:

 • Mitä häviät aloitteella? Voit itse asiassa säästää säästää aikaa investoimatta suhteeseen, joka ei ole sitä mitä oikeasti haluat.

Hallerilta jää huomaamatta, että eihän kaverivyöhykkeelle jääneet miehet ole investoineet kaverisuhteeseen juuri mitään. Heillä on koulukaverinainen, johon he ovat ihastuneet, mutta jolle he eivät tee aloitetta. Lopulta he joutuvat kaverivyöhykkeelle. Itse asiassa aloitteen tekeminen olisi paljon suurempi investointi ilman vastinetta.

Hoitosuhteeseen lähtevät naiset ovat sen sijaan investoineet suhteeseen seksuaalisuutensa. Investointi alentaa kaiken lisäksi heidän parisuhdemarkkina-arvoaan. Mitä useampiin hoisuhteisiin nainen suostuu, sitä enemmän parisuhdemarkkina-arvo laskee.

Haller vastaa hänelle aloitteen tehneelle miehelle seuraavasti:

 • "Jos kyse on pelkästä seksistä, en voi jatkaa." Siitäpä juuri oli kyse. Haller ei ollut tyytyväinen, joten hän käveli pois. Se sattui, mutta ei niin paljon, mitä seksin tarjoaminen ilman vastiketta olisi tehnyt.

Miesten motivaatioiden kyseleminen ei useinkaan johda toivottuun lopputulokseen, koska miehet valehtelevat tai miehet eivät yksinkertaisesti edes mieti mahdollista suhdetta kuin vasta seksin jälkeen. Siinä missä aloite selvittää tilanteen täydellisesti kaverimiehelle, vastaavanlainen tiedustelu hoitosuhteen laadusta ei tee naista yleensä hullua hurskaammaksi.

Haller ei myöskään pidä pelkkää seksiä juuri missään arvossa.

Yhteenveto

Kaverivyöhykkeelle päätyneet miehet eivät yleensä ole investoineet naiseen mitään, eivätkä he ole saaneet suhteesta juuri mitään. Kaverisuhde ihastuksen kohteen kanssa ei ole "saamista", koska eihän kyse ole oikeasta onnellisuutta ja tyydytystä lisäävästä kaveruudesta.

Hoitosuhteessa olevien naisten tilanne on erilainen: he ovat investoineet suhteeseen arvokkaimman pääomansa, jolle he odottavat vastinetta.

Haller olettaa, että kaverivyöhykkeelle joutuneet miehet ovat tehneet paljonkin naisen eteen: auttaneet muutossa tai kuunnelleet tuntikausia puhelimessa. Tuollaisiakin miehiä varmaan on olemassa, mutta yleisimmin kaverivyöhyke tarkoittaa vain joutumista "kaveritikkaille", jolla sijaitsevia miehiä ei ajatella seksuaalisten suhteiden partnereina.

Hallerin logiikan mukaan naiset eivät oikeastaan edes pidä seksistä, koska loppujen lopuksi naiset haluavat vain parisuhdetta. Monet naiset ovat yrittäneet vakuuttaa minulle aivan päinvastaista: naiset rakastavat seksiä. Kumpi väite pitää paikkansa?

Naiset saavat hoitosuhteesta seksiä itseä paljon tasokkaamman miehen kanssa. Miehet saavat kaverisuhteesta "kaveruutta" usein itseään paljon tasokkaaman naisen kanssa, mutta eihän tekokaveruus ole mitään oikeaa saamista. Kaveruus kaveruutena on arvokkaampaa kenen tahansa toisen nörttimiehen kanssa.

Kaverivyöhyke tarkoittaa, että et ole kelvollinen intiimiin suhteeseen. Hoitosuhde tarkoittaa, että olet kelvollinen intiimiin kanssakäymiseen. Hoitosuhteessa investoidaan ja saadaan enemmän. Kaverisuhteessa ei investoida eikä saada juuri mitään.

78499 | 35 kommenttia.
21.10.2014 09:27

New York Times kirjoittaa 48-vuotiaasta Brian Robinsonista, joka on jo yli vuosikymmenen ajan iskenyt naisia metrossa. Robinson on kirjoittanut kirjan How to Meet Women on the Subway.

Brianilla on mantra:

Jos näet nuoren ja kauniin ilmestyksen, sano jotakin

Robinson kertoo, että hänen setänsä oli melkoinen häntäheikki: "Setä sai potkut vainhainkodistakin takapuolten nipistelyn takia"

Robinsonin perustaktiikkana on teeskennellä eksynyttä ja kysyä tietä. Robinson kysyy tyypillisesti: "Onko tämä paikallisjuna" ja jatkaa: "Kuulen puheessasi aksentin - mistä olet kotoisin?" Se on loistava avaus, koska 97 % New Yorkin naisista tulee jostakin muualta.

Vastasipa nainen mitä tahansa, Robinson sanoo: "Vau, olen aina halunnut käydä siellä, onko sinulla sähköpostiosoitetta?"

Toimivan iskustrategian salaisuus on kiinnostuneen esittäminen ilman, että mies yrittää liian ilmiselvästi iskeä naista. Sen jälkeen pitää hyödyntää Metron kiireistä ilmapiiriä: "Minun on jäätävä pois seuraavalla pysäkillä, voinko ottaa sinuun yhteyttä?"

New York Times seurasi Robinsonin toimintaa livenä ja mies oli niin sulava pelimies kuin sanoikin olevansa. Robinson sai numeron tai sähköpostin viideltä naiselta.

Mallina työskentelevä Jerrica Patton piti Brianista, koska hän ei ollut liian päällekäyvä, kuten tyypillinen New Yorkilainen mies.

Robinsonin iskuvinkit Metroon

 • Älä koskaan yritä iskeä naisia ruuhka-aikaan
 • Pidä aina mukana täyteen ladattua Metrokorttia ja tarjoudu maksamaan naisen puolesta
 • Pidä aina pukua päälläsi ja salkkua mukanasi - ne viestivät voimakkuudesta ja turvallisuudesta, vaikka asuisitkin vielä äitisi kanssa
 • Kysy mistä nainen tulee; Jos nainen kertoo olevansa paikallisia, sano: "Minä ajattelin sinun olevan ranskalainen".
 • Rajoita höpöttelysi korkeintaan 2 minuuttiin. Jätä nainen toivomaan enemmän.
 • Odota 60 tuntia ennen yhteydenottoa. Suurin osa miehistä tekstailee välittömästi. Jätä nainen odottamaan.

Iskuvinkit kuulostavat hyviltä. Erityisesti puku+salkku yhdistelmä vaikuttaa välttämättömältä, jotta mies kykenee luomaan turvallisen ja korkean statuksen ensivaikutelman. Stetson ja rikkinäiset farkut tuskin toimivat metrossa, jossa tärkeintä on välttää hörhön leima.

Feministit eivät innostu Brianista

Salon otsikoi juttunsa seuraavasti: The creepiest man in New York: A gross portrait of a subway molester

 • Häiritsijät kävelevät ympäriinsä uskoen, että he ovat oikeutettuja seksiin. Oikeutuksen tunne seksiin johti Mary Spearsin murhaan ja toisen naisen kohtaamaan väkivaltaiseen hyökkäykseen, koska he vastustelivat verbaalista häirintää."

En ymmärrä, miten Robinson liittyy murhiin, väkivaltaan tai seksin saamisen oikeutukseen. Robinsonhan yrittää tehdä lähestymisistä mahdollisimman nopeita ja perustaa toimintansa määrälliseen metodiin, jossa siirrytään uuteen naiseen mahdollismman nopeasti, eikä suinkaan jäädä häiritsemään naista ymmärtämättä "ei"tä.

 • New York Post tietää, että Robinson on törkeä. Katsokaa Robinsonin kuvaa jutussa. Hänen solmionsa on hiukan löysällä takaa, ihan kuin hän olisi ollut juhlimassa. Hän on hiukan  kalpea ja hikinen. New York post pitää heppua vitsinä.

Minä en näe kuvassa vastaavia asioita. Minusta Robinson näyttää varsin dynaamiselta veikolta 48-vuotiaaksi, ainakin jos itseeni vertaa.

Gawker kirjoittaa otsikolla Meet the Asshole Who Has Bothered "Over 500" Women on the Subway. Artikkelin kirjoittaja vaikuttaa vihaiselta Robinsonia kohtaan, mutta ei kykene kuitenkaan sanomaan selkeästi, mikä Robinsonissa on vialla.

News.mic kirjoittaa otsikolla Meet the Man Who's Creeped on 'Over 500' Women on the New York Subway.

 • Robinsonin toiminta on törkeää seuraavista syistä: Jutussa ei kerrota, kuinka naiset kokivat lähestymiset. Yrittivätkö naiset vain päästä hänestä eroon? Kuinka moni saaduista numeroista oli feikki? Kuinka monen olon Robinson sai epämukavaksi? Miltä naisista tuntui, kun heitä oli huijattu yhteystiedot väärillä perusteilla?

Voin kertoa, että suuri osa naisista kokee iskuyritykset vaivaannuttaviksi, tekipä niitä missä tahansa. Miehellä ei ole kuitenkaan muuta mahdollisuutta kuin tehdä aloitteita, jos hän aikoo saada seksiä. Munakasta on mahdotonta tehdä rikkomatta munia. Robinsonin iskuyrityksissä naiset kokivat olonsa luultavasti niin vähän epämukaviksi kuin se ylipäätään on mahdollista, koska iskijänä oli hyvännäköinen pukumies, joka häipyi jo parin minuutin jälkeen. Koko Robinsonin strategia näytti perustuvan sille, että nainen ei koe oloaan epämukavaksi.

Luultavasti merkittävä osa Robinsonin saamista yhteystiedoista oli vääriä. Yrittipä mies mitä tahansa iskumetodia tuntemattomiin naisiin, niin suurin osa iskuyrityksistä johtaa aina vesiperään.

Luultavasti Robinson ei paljasta koskaan naisille, että hän huijasi yhteistiedot väärillä perusteilla, koska eihän hän valehdellut mistään sellaisesta, josta voisi jäädä kiinni. Robinson ei ollut oikeasti eksyksissä ja ehkäpä puku+salkku olivat vain silmänlumetta, mutta samalla tavallahan naiset käyttävät topattuja rintaliivejä tai kysyvät apua komealta mieheltä, vaikka eivät oikeasti olisikaan avun tarpeessa.

 • Robinsonin käytös saattaa edustaa erään sortin seksuaalista häirintää.

Niinpä. Tuntemattomien naisten iskeminen edustaa usein ei toivottua häirintää, hiukan samalla tavalla kuin feissarit rahankerääjinä edustavat häirintää. Pelimiehet saavat kuitenkin naisia ja feissarit rahaa. Systeemi on rakennettu siten, että mitään ei tapahdu, jos aloitteiden tekijä ei liiku häirinnän harmaalla vyöhykkeellä. Tosin niin Robinsonille kuin feissarillekin on edullisinta olla mahdollisimman vähän häiritsevä, koska epämiellyttävä seksin tai rahan kerjääjä jää ilman.

En ymmärrä feministien vihaa

Robinsonin iskemiksi tulleet naiset sanoivat, että Robinson vaikutti mukavalta mieheltä. Eikä ihme, koska Robinson oli hionut iskumenetelmänsä mahdollisimman sujuvaksi ja vähän häiritseväksi. Eikö naisten toiveena ole juuri se, että iskemään tuleva mies osaa jutella mukavasti, eikä creepyllä tavalla aggressiivisesti?

Voisin kuvitella, että naiset nimenomaan haaveilevat Robinsonin kaltaisesta komeasta pukumiehestä, joka tulee juttelemaan heille kadulla. Ja Robinsonin saamasta seksin määrästä päätellen haaveilevatkin.

Mikä Robinsonissa oikein vihastuttaa?

 1. Robinson kertoo iskevänsä nuoria ja kauniita naisia, mikä syrjii muita naisia.
 2. Robinson käyttää tekaistua ja valheellista pelimiesstrategiaa, joka toimii hyvin. Se saa naiset näyttäämään yksinkertaisilta.
 3. Robinson on vain seksin perään, jolloin hän korjaa hyödyn antamatta päälle sitoutumista.
 4. Robinson käyttää määrällistä metodia, eikä arvosta naisia yksilöinä.

Feministit eivät paljasta vihansa todellisia syitä. Sen sijaan he yrittävät maalata Robinsonista kuvan ahdistelijana ja hyypiönä, vaikka todellisuus on lähes päinvastainen.

78465 | 7 kommenttia.
17.10.2014 09:31

Hesarissa on juttu otsikolla Moni sanoo parisuhteelle ei kiitos: Kuusi prosenttia miehistä ja naisista haluaa elää ilman parisuhdetta.

30-vuotiaasta Saanasta sanotaan seuraavaa:

 • Välimaa on seurustellut pari kertaa, pisimmillään vuoden. Hän on aina ollut se, joka on tehnyt aloitteen erosta. Vuorotyön ja oman ajan yhdistäminen seurusteluun ei ole toiminut.

  "Parisuhteessa kuuluu tehdä kompromisseja, mutta samalla tuntuu, että hukkaan itseni. Se, että tarvitsen paljon aikaa olla yksin, on aiheuttanut riitoja. Jokaisen eron jälkeen on vahvistunut tunne siitä, että parisuhde ei ole minua varten."

Saanan tarina paljastaa, että kyse ei ole selkeästä parisuhdehaluttomuudesta, vaan parisuhteen kustannuksista suhteessa sinkkuuteen. Sannalla on ollut parisuhteita, joissa hän on joutunut taipumaan kompromisseihin ja joissa hän ei ole saanut riittävästi aikaa olla yksin.

Entäpä jos Saanalla olisi ollut sellainen partneri, joka olisi suostunut Saanan tapaan olla parisuhteessa?

 • Ainoa asia, mitä Välimaa kaipaa parisuhteesta, on seksi.

  "Siihenkin tottuu. Kun ei ole ketään, jota ajattelee romanttisessa mielessä, ei seksiä kaipaa niin paljon. Nuorempana minulla oli satunnaisia seksisuhteita. Nyt on joitakin ystäviä, joiden puoleen käännyn tarvittaessa", Välimaa sanoo.

Eli Saana saa seksiä ystävämiehiltä halutessaan. Se on ylellisyys, jota harvalla miehellä on. Naiselle tyypilliseen tapaan Saanan seksihalutkin hiipuvat, kun romanttisia kohtaamisia ei ole. Miehillä käy yleensä päinvastoin: naisettomuus nostaa himot sietämättömälle tasolle.

57-vuotiaasta Julle Tuuliaisesta kirjoitetaan seuraavasti:

 • Hän ei halua käyttää aikaa sellaisen etsimiseen, jonka löytyminen tuntuu lähes mahdottomalta.

  "Se, että tapaisin naisen, jonka kanssa kaikki osuisi kohdalleen, on minulle yhtä todennäköistä kuin se, että voitan lotossa seitsemän oikein", Tuuliainen sanoo.

  "Elämäni on helpompaa, kun annan tämän asian olla sen sijaan, että käytän energiaani sopivan kumppanin etsimiseen ja petyn kerta toisensa jälkeen."

Jullen tarina ei kerro parisuhdehaluttomuudesta, vaan parinhankinnan suurista kustannuksista suhteessa epätyydyttävään lopputulokseen. Julle ymmärtää markkina-arvonsa tuomat rajoitteet. Lähes kuusikymppisen miehen on vaikea löytää ketään naista ja jos joku löytyy, nainen kuuluu ulkonäöltään naisten vähiten viehättävään neljännekseen. Toisin sanottuna Julle joutuisi kovan parinhakutyön jälkeen tyytymään oman tasoiseensa naiseen.

 • Jos intohimoa tai kemiaa ei riittänyt, Tuuliainen erosi. Hän oli mieluummin yksin kuin keskinkertaisessa suhteessa.

Niinpä. Aika moni henkilö on mieluummin yksin kuin keskinkertaisessa suhteessa. Kyseessä on kuitenkin aivan eri asia kuin tieten tahtoen valittu sinkkuus.

 • "Se krapula, jonka saa rakastuneena jätetyksi tulemisesta, on erittäin raskas. Viimeksi olen ollut rakastunut 12 vuotta sitten. Kun suhde päättyi, olo oli kamala toista vuotta", Tuuliainen sanoo.

  Hiljalleen syntyi ajatus siitä, ettei parisuhde ole vaivan arvoinen.

Julle pelkää myös suhteen loppumisesta aiheutuvaa krapulaa, ja se on eräs syy suhteiden välttelemiseen.

 • "En jaksa käydä baareissa tutustumassa naisiin niin kuin nuorempana. Sitä paitsi naiset eivät juuri kiinnostu sinkkumiehestä, joka uhraa enimmän aikansa lapsen hoidolle. Poika on loppuelämäni tarkoitus."

Eli parinhankinta on Jullelle vaikeaa.

Julle täyttää alempitasoisen miehen määritelmän, jonka mukaan mies tipahtaa pariutumismarkkinoiden ulkopuolelle silloin, kun parinhankinnan kustannukset ylittävät siitä mahdollisesti saadut hyödyt.

Keski-ikäinen sinkkuleidi kirjoittaa

Hesarin juttuun on tarttunut keski-ikäinen nainen blogikirjoituksessaan:

 • Minulla ei ole halua etsiä kumppania, eikä oikeastaan halua tehdä juuri minkäänlaisia kompromisseja päästäkseni parisuhteeseen, koska minulla ei ole mitään erityistä halua olla parisuhteessa eikä yksinolo ole mitenkään epämiellyttävää.
 • Vaikka minulla on ulkonäköni suhteen huono itsetunto, en myöskään ajattele ettenkö kelpaisi kellekään. Ajattelen päinvastoin, että ne miehet eivät kelpaa minulle, koska en ole törmännyt niin sopivan oloiseen, että olisin valmis luopumaan sinkkuuteni eduista, sellaiseen jonka kanssa olisi parempi olla kaksin kuin yksin.

Leidin  kirjoituksesta käy selville kaksi naisille tyypillistä asiaa. Vanhemmiten naiset tuntuvat olevan suhteellisen tyytyväisiä sinkkuuteensa, eikä heillä ole palavaa tarvetta etsiä miehiä. Naisille tyypilliseen tapaan leidi haluaa selittää oman alhaisen markkina-arvonsa miesten viaksi. On psykologisesti järkevämpää ajatella olevansa pakkien antaja kuin ottaja.

Jos Leidi haluaisi olle rehellisempi itselleen, hän saattaisi sanoa, että oma markkina-arvoni on niin huono, että parisuhdemarkkinoille osallistuminen tuottaisi luultavasti lukuisia sietämättömiä kelpaamattomuuden kokemuksia ja seksin jälkeen katoavia miehiä. Onkin helpompi selittää antavansa pakkeja miehille omassa päässään, kuin kohdata parisuhdemarkkinoiden päinvastainen julma todellisuus.

Hesarin artikkeli antaa väärän kuvan

On eri asia vältellä parisuhdetta parisuhteen itsensä takia kuin vältellä parisuhdetta siihen liittyvien suurien kustannusten takia.

Kysy on samasta asiasta kuin auton hankinnan välttelyssä: Jotkut eivät hanki autoa periaatteesta, toisilla rahat eivät riitä auton ylläpitämiseen.

Hesarin artikkeliin ei oltu löydetty ainuttakaan aidosti parisuhdevastaista henkilöä, jolla olisi valinnanvaraa korkean markkina-arvon partnereista. Kumpikin "vapaaehtoisesti" sinkku oli sinkkuna parisuhteen hankinnan tai sen ylläpidon suurten kustannusten takia.

78427 | 5 kommenttia.

Tämän blogin kommentoiduimmat

Alueen muita blogeja

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Viimeisimmät uutiset

Suosituimmat artikkelit

Artikkeli
Mitä pariterapiassa tehdään?Pariterapiaa kutsutaan myös nimellä...

Uusimmat kysymykset

Vatsakipu - 25.10.2014 13:30