Astman hoito

Uusimmat

Astman hoito

Astman omahoito

Astman ohjatulla omahoidolla tarkoitetaan kahta yhtä tärkeää asiaa; tehokas potilasohjaus ja potilaan itsensä suorittama jatkuva astmatilanteen...
Astman hoito

Astma ja sosiaaliturva

Lääkkeisiin liittyy erityiskorvattavuus. Kun erikoislääkäri tai myös astman diagnosointiin ja hoitoon perehtynyt yleislääkäri on todennut astman...
Astman hoito

Siedätyshoito

Allergologit ovat allergisten sairauksien tutkimiseen ja hoitoon erikoistuneita lääkäreitä. Heidän keskuudessaan on viime vuosina selvästi...
Astman hoito

Astmalle altistavien tekijöiden välttäminen

Vaikka atopiasta ja astmasta tiedetään hyvin paljon, on niiden ehkäisy vaikeaa, eikä ohjeiden antaminen ole ongelmatonta. Hyvin tunnetaan atopian...
Astman hoito

Astman luokittelu ja hoitokriteerit

Kansainvälisissä hoitosuosituksissa astma luokitellaan ajoittaiseksi, lieväasteiseksi jatkuvaksi, keskiasteiseksi jatkuvaksi ja vaikeaksi jatkuvaksi...
Astman hoito

Astmalääkkeiden annostelijat

Hengitettävien lääkkeiden annostelulaitteet ovat käytännössä joko ponnekaasusumuttimia tai jauheannostelijoita. Traditionaalisin annostelulaite on...

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle: