Lääkitykset voivat altistaa mielenterveyspotilaat luunmurtumille

Masennusta tai muita mielenterveysongelmia potevat ovat tavallista alttiimpia luunmurtumille. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämä johtuu todennäköisesti heidän käyttämistään lääkkeistä. JAMA Psychiatry -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 69 000 keskimäärin 64-vuotiaan seitsemänvuotiseen seurantaan.

Tulosten perusteella riski saada luunmurtuma tai lonkkamurtuma seurannan aikana oli noin 50 prosenttia suurempi potilailla, joita lääkittiin masennuksen hoidossa käytettävillä serotoniinin takaisinoton estäjillä. Myös psykoosilääkkeitä tai rauhoittavia bentsodiatsepiineja käyttävät olivat alttiimpia luunmurtumille ja lonkkamurtumille kuin potilaat, joilla ei ollut mielenterveysongelmia eikä lääkityksiä.

Seurannan aikana 5 800 potilasta sai luunmurtuman, 1 600 lonkkamurtuman ja 9 000 menehtyi.

Tutkijat halusivat myös selvittää, miten mielenterveysongelmat ja lääkitykset vaikuttivat WHO:n kehittämän murtumavaarassa olevien tunnistamiseen käytettävän FRAX-laskurin ennustehoon.

Tulosten perusteella tässä potilasryhmässä laskuri pahasti aliarvioi potilaan luunmurtumariskin. Tulostensa perusteella tutkijat suosittavat lääkäreitä huomioimaan mahdolliset mielenterveysongelmat ja lääkitykset, kun he arvioivat potilaidensa luunmurtumariskiä.

Lähde: JAMA Psychiatry 2017;DOI:10.1001/jamapsychiatry.2017.0449

Lue lisää:

Psykologi: Masennuksesta on tullut kansantauti - lääkkeet eivät tehoa

Masennus: Miksei tätä tehokasta hoitoa suositella?

Psykiatri: SSRI-lääkkeet eivät tehoa vakavaan masennukseen

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:

Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.