alipaino | Terve.fi

Anoreksia nervosa eli laihuushäiriö on syömishäiriö, jota sairastuvan kehonkuva on vääristynyt. Anoreksiaa sairastava kokee itsensä lihavaksi, vaikka voi ollakin alipainoinen. Anoreksia voi vaatia sairaalahoitoa.

Anoreksian taustalta ei löydy yksittäistä tekijää, vaan anoreksia on usein monen tekijän summa. Anoreksiaa esiintyy eniten nuorilla, sekä tytöillä että pojilla. Keskimääräinen sairastamisaika on 6-7- vuotta.

Tahaton lapsettomuus on yleinen ongelma: joka kuudes pariskunta kärsii siitä jossain vaiheessa. Lapsettomuus voi johtua joko naisesta, miehestä tai molemmista. Joskus vikaa ei löydetä kummastakaan, ja syy jää tuntemattomaksi.

 

Syitä miehessä ja naisessa

 

Bulimia nervosa eli ahmimishäiriö on ruumiinkuvan häiriö, joka kuuluu syömishäiriöihin. Sairaudelle on ominaista, että henkilön päivittäistä ajattelua hallitsee syöminen ja toisaalta lihavuuden pelko. Sairauteen kuuluu toistuvat ylensyömiskohtaukset, sekä liiallinen keskittyminen painontarkkailuun, mikä johtaa liikasyömiseen ja sitä seuraavaan oksentamisen ja ulostuslääkkeiden käytön vuorotteluun.

 

Lihavuus suurentaa riskiä sairastua moniin sairauksiin, mutta kuolleisuuden kannalta alipaino saattaa olla ylipainoa pahempi ongelma.

Tiedot käyvät ilmi meta-analyysitutkimuksesta, jossa yhdistettiin 51 painoindeksin ja kuolleisuuden yhteyttä selvittäneen tutkimuksen aineistot.

Tutkijat ovat saaneet lisää todisteita ylipainon haitattomuudesta yli 70-vuotiaille. Havainnot tukevat jo mittavaa tutkimusnäyttöä, jonka mukaan nuorempien ikäluokkien painoindeksirajat eivät välttämättä kerro vanhusten terveysriskeistä.

Heidän tuloksensa osoittavat ylipainoisten 70–95-vuotiaiden elävän pitempään kuin normaali- tai alipainoisten, eikä huomattavampikaan lihavuus lyhennä elämää tässä ikäluokassa ellei ihmisellä ole sairautta, jota ylipaino erityisesti pahentaa.

Painoindeksi (BMI) tiedossa? Ehkei sittenkään. Vakiintuneen kaavan mukaan laskettu indeksi saattaa nimittäin johtaa harhaan, väittää brittiprofessori Nick Trefethen ja tarjoaa vaihtoehdoksi uutta kaaviota.

Pitkään käytössä ollut painoindeksi saattaa antaa pitkille ja lyhyille ihmisiä vääriä tuloksia siitä, onko paino normaalin rajoissa vai kenties kallellaan ylipainon tai alipainon puolelle, väittää matemaatikko, professori Trefethen Oxfordin yliopistosta.

Jokaisella asialla on mittansa, oma kohtuutensa. Elämää helpottaa, kun on joku taju siitä, mikä on realistista. Kohtuus liittyy myös syömiseen.

Kohtuus ja kohtuuttomuus leimaavat myös syömistä: Saako tätä syödä vai onko se kiellettyä? Yksi tuskailee ylipainoaan, toinen näännyttää itseään alipainoisena ja kolmas vahtii ruoan laatua. On paradoksaalista, että samalla kun on vapaus valita ruokansa, siitä tuleekin ongelma.

Anoreksia nervosa on vakava syömishäiriö. Anoreksiasta kärsivä laihduttaa sairaalloisesti, ja usein anoreksiaa sairastava näkee itsensä lihavana, oli hän kuinka alipainoinen tahansa. Silti, vaikka anorektikko on kykenemätön näkemään itsensä todellisen koon, hän kykenee silti arvioimaan toisten painoa ja ulkonäköä normaalisti. Asia selviää tuoreesta ranskalaistutkimuksesta.

Vuonna 2010-2011 laaditut lasten kasvukäyrät vastaavat entisiä paremmin suomalaisten lasten kasvua. Lasten kasvuodotuksissa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joten yleinen kasvukäyrien päivittäminen on välttämätöntä. Uusissa kasvukäyrissä on nykyään mukana myös painoindeksikäyrät, joissa on selkeät alipainon ja ylipainon rajat.  

Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan jo lieväkin ylipainoisuus voi lyhentää elinikää. Liikakilojen vaikutus on kuitenkin sitä suurempi mitä enemmän niitä kertyy.

Sivut