aineenvaihduntasairaus | Terve.fi

Osteoporoosi on yleisin luuston aineenvaihduntasairaus, jolle on ominaista luun määrän väheneminen ja luun kolmiulotteisen rakenteen muutos. Kun luuntiheys on vähintään 2.5 SD terveiden 20–40-vuotiaiden naisten keskimääräistä luuntiheyttä pienempi, on kyse osteoporoosista. Osteoporoosissa luuta hajoaa enemmän kuin sitä muodostuu ja samaan aikaan luun mikrorakenteessa on häiriöitä. Tämä johtaa osteoporoosille ominaiseen luun murtumariskin kasvamiseen.

Vastasyntyneiden seulontaan aiotaan ottaa lisää synnynnäisiä aineenvaihduntasairauksia.Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo aloittaa vastasyntyneiden laajemman seulonnan piakkoin, selviää STM:n seulontatyöryhmän raportista.

Suomalaisista yli 400 000:lla arvioidaan olevan osteoporoosi. Suurin osa osteoporootikoista ei tiedä sairastavansa luuston kalkkikatoa. Suomessa tapahtuu vuosittain 40 000 murtumaa, joiden osasyynä on osteoporoosin haurastuttama luusto. Yleisimpiä murtuman sijainteja ovat selkänikamat, lonkka ja ranne.

 

Osteoporoosi eli luukato on teollistuneiden maiden yleisin luuston aineenvaihduntasairaus. Osteoporoosista on kysymys silloin, kun luumassa eli luun tiheys on vähentynyt noin 20-40 prosenttia 20-40 vuotiaan keskimääräisestä luuntiheydestä. Osteoporoosi kehittyy tavallisesti hitaasti ja se on oireeton. Osteoporoosi voi puhjeta missä iässä tahansa. Se, miten aikaisin ja kuinka pitkälle luun huokoistuminen kehittyy, on yksilöllistä ja riippuu perintötekijöistä sekä elintavoista.

 

Osteoporoosi on teollistuneiden maiden yleisin luuston aineenvaihduntasairaus. Luun hajoaminen on osteoporoosissa nopeampaa kuin uuden luun muodostuminen ja täten luun tiheys alenee. Tämä altistaa osteoporoottisen luun murtumille. Ihmisen luusto saavuttaa huippumassansa n. 30 vuoden iässä. Tämän jälkeen alkaa hitaasti etenevä luukato, joka etenkin naisilla voi kiihtyä huomattavastikin vaihdevuosien jälkeen. Osteoporoosi voi puhjeta missä iässä tahansa.